AGROBIOLOGI

På Agrobiologi arbejder vi med forskning og innovation inden for husdyr, fødevarer, jordbrug og miljø.

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: Alle optaget   |   Kvote 2 2018: -  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

På Agrobiologi får du en biovidenskabelig grunduddannelse. Efter et år kan du specialisere dig i enten husdyrvidenskab, plante- og miljøvidenskab eller fødevarevidenskab. Aarhus er en særligt fordelagtig by at læse Agrobiologi i, da byen har en række virksomheder, der arbejder inden for uddannelsens felt. De studerende har derfor særdeles gode muligheder for relevant virksomhedssamarbejde og studiejobs – og for at få job efter endt uddannelse.

Undervisningen på Agrobiologi

Undervisningen på Agrobiologi foregår både på Universitetets forskningscentre og som klasseundervisning, laboratorieøvelser og forelæsninger. I løbet af uddannelsens første år skal du igennem grundfag som matematik, kemi, statistik og molekylærbiologi. Når du senere specialiserer dig, bliver du tilknyttet de forskere, der arbejder inden for netop dit speciale.

Et alsidigt studieliv

På Agrobiologi arbejder du med at finde løsninger på komplekse problemstillinger inden for landbrug og fødevareproduktion, og du har et tæt samarbejde med dine undervisere. Du har rigtig gode muligheder for virksomhedssamarbejde, hvor du arbejder med agrobiologien i praksis, i løbet af uddannelsen.

Karrieremuligheder

Som bachelor i Agrobiologi kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Du kan også arbejde inden for områder som landbrugsrådgivning, naturforvaltning, fødevarekontrol, undervisning eller i virksomheder og organisationer, som har tilknytning til jordbrug og fødevareproduktion.Bemærk: Nye adgangskrav på uddannelsen

For at blive vurderet i kvote 1  skal du have mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartsbonus, men inklusiv bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i Matematik A .

Hvis du ikke opfylder karakterkravet til kvote 1, kan du søge om optagelse i kvote 2 og deltage i en adgangsprøve.

 • Læs mere under 'Adgangskrav' her på siden.    

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22175

For at søge denne uddannelse kræves:

1. En adgangsgivende eksamen 

2. Karakterkrav: Mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

3. Følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B  eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C  eller
  • Biologi A og Fysik C og Bioteknologi A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 7,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal, ligesom ansøgere i kvote 1, opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen samt de ovennævnte specifikke adgangskrav. Alle ansøgere i kvote 2 inviteres til en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet. 

Læs om kvote 2 og adgangsprøven

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 1. Score fra adgangsprøve
 2. Gennemsnit i Matematik A
 3. En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

Varsling fra optagelsen 2020

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 • Score fra adgangsprøven, samt
 • Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor)

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C  

 

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Agrobiologi kan du finde mere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Agrobiologi kan du klikke på de forskellige fag og læse mere om dem i de enkelte fagbeskrivelser.

De første fire kvarterer (uddannelsens første år) er fælles for alle linjer.

 

 

Linjer

I de første to år rummer uddannelsen en række obligatoriske fag, som giver dig den nødvendige naturvidenskabelige grundviden inden for især biologi. I løbet af uddannelsens andet år begynder du at skabe din egen unikke profil, da du skal vælge en af tre linjer:

 • Husdyrvidenskab: Økologi, husdyrsundhed og husdyrvelfærd er emner, der arbejdes med på linjen. Samspillet mellem husdyrproduktion, kvalitet, sundhed og dyrevelfærd er centralt for fagene på linjen, men du får også indsigt i, hvordan en konkurrencedygtig fødevareproduktion sikres, samtidig med at der tages hensyn til dyrenes velfærd.

 • Fødevarevidenskab: Sundhed, ernæring og fødevarer er nøgleord på linjen, hvor du blandt andet skal beskæftige dig med de faktorer, som påvirker fødevarernes kvalitet, og de teknologier, man kan anvende for at højne kvaliteten og effektiviteten i fødevarekvaliteten. Du kommer også til at arbejde med ernæring, og hvordan føden optages og påvirker kroppen. 

 • Plante- og miljøvidenskab: Natur, miljø og planteproduktion er blandt temaerne på linjen. Du skal arbejde med samspillet mellem afgrødeproduktion, kvalitet og miljø. Du kommer til at forholde dig til udfordringen om en øget produktion af vedvarende bioenergi i en verden med stigende behov for fødevareproduktion. Du skal også forholde dig til, hvordan udnyttelsen af naturens ressourcer effektiviseres, samtidig med at miljøbelastningen fra jordbruget reduceres.  

Studieliv

Her passer vi på hinanden

Studiemiljøet på Agrobiologi er præget af stor åbenhed og hjælpsomhed årgangene imellem. Man hjælper hinanden, tager en snak om det, der er svært, og har det sjovt sammen på tværs af årgange og specialer. Der er også en tæt relation mellem forskere og studerende, og de studerende oplever undervisere, der oprigtigt interesserer sig for dem, og gerne vil have at de lykkes med deres studier.

Når vi holder fri

Selvom agrobiologi er et forholdsvis nyt og lille studie er der et rigt socialt liv - også på tværs af årgange. Der er gode fysiske rammer og et væld af aktiviteter og foreninger drevet af de studerende selv:

DyrkBar arrangerer fredagsbarer og de fire årlige fester.

aGRO-haven er det nyeste initiativ som vil etablere en byhave for de studerende, således at der både er mulighed for at afprøve teorien fra bøgerne i praksis og forsyne sig med friske råvarer.

S.J.U.S. (Sammenslutningen af Jordbrugsstuderende under Science)  står for studierelevante aktiviteter, såsom foredrag og virksomhedsbesøg ud af huset og forbedring af studiemiljøet.

Tutorforeningen står for velkomst og for at få nye studerende godt fra start.

Studiet har dets egne lokaler på Katrinebjergvej. Her er der læserum både til grupper og dem der læser alene, et fuldt udstyret køkken og her finder fredagsbarer, fester og studierelevante arrangementer sted.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Mange mulige kandidatuddannelser

De fleste studerende med en bachelorgrad i Agrobiologi vælger at fortsætte på en af de jordbrugsvidenskabelige kandidatuddannelser, som ligger i naturlig forlængelse af Agrobiologi. De mest populære kandidatuddannelser er Agrobiologi, Agro-Environmental Management samt Molekylær ernæring og Fødevareteknologi. 

Behov for agrobiologer

Agrobiologer arbejder typisk som konsulenter inden for landbrug og fødevarer, med forskning og produktudvikling, som undervisere eller i den offentlige forvaltning. Der er stor interesse i kandidaterne, og mange studerende skaber forbindelse med erhvervslivet under studiet via virksomhedsprojekter eller studiejobs.