BIOLOGI

Fra bakterier til blåhvaler. Studiet af alt levende med evolutionslæren som fællesnævner.

Introduktion

Hvis du undrer du dig over, hvordan en bjørn kan overleve vintertiden i hi, hvordan fuglene finder vej på tværs af kontinenter, eller hvordan klimaet påvirker naturen omkring os, så er Biologi det rette sted for dig og din nysgerrighed.

Hverdagen på Biologi

På Biologi studerer du den levende natur på alle niveauer. Du udfører feltstudier og laboratorieøvelser, og du kommer omkring alt lige fra de mindste mikroorganismer til komplekse økosystemer over genetik i den enkelte celle til evolutionens store vingesus. Undervisningen på Biologi er baseret på forelæsninger og undervisning på mindre hold. Her holder du oplæg, deltager i diskussioner, løser opgaver og laver projekter med din læsegruppe. På Biologi har du tid til fordybelse, og du arbejder i tæt kontakt med dine undervisere og medstuderende.

Et bredt fag med mange specialiseringsmuligheder

De første to år på Biologi giver dig et grundlæggende kendskab til organismers opbygning, biokemi, molekylærbiologi, genetik, og fysiologi på celle- og organismeniveau. Du opnår grundlæggende viden om matematik og kemi, som er vigtige byggesten bag biologien. På tredje år kan du specialisere dig inden for eksempelvis mikrobiologi, genetik, fysiologi og økologi, eller du kan inddrage helt andre fagområder som medicinalbiologi, agrobiologi, bioteknologi, jura og formidling.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Biologi kan du læse videre på en række kandidatuddannelser som eksempelvis Agrobiologi, Molekylærbiologi og selvfølgelig Biologi. Det kan blandt andet give dig jobmuligheder indenfor områder som bioteknologi, miljøforvaltning, rådgivning, naturformidling eller som underviser på gymnasiet. Du kan også vælge at arbejde med forskning.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22110

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav: 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
   eller
  • Fysik B og Bioteknologi A
   eller
  • Geovidenskab A og Kemi B 
   eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
   eller
  • Fysik B og Bioteknologi A
   eller
  • Geovidenskab A og Kemi B 
   eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C
   eller
  • Biologi A og Fysik C og Bioteknologi A

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Optagelsen 2019

Fra og med optagelsen i 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

Adgangsprøve

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde karakterkravet på minimum 7,0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen, kan søge optagelse via en adgangsprøve. En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen d. 15/3 kl. 12 middag.

Kvote 2 kriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, altså flere ansøgere som består adgangsprøven, end der er studiepladser, vil følgende kriterier indgå i vurderingen af disse ansøgere:

 • Score fra adgangsprøven
 • Gennemsnit i Matematik A
 • Gennemsnit i den adgangsgivende eksamen.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Biologi kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav:

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Biologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser:

 

 

Studieliv

Både forelæsninger og teoretiske øvelser

Forelæsningerne på Biologi er for store grupper af studerende i et auditorium, mens de teoretiske og praktiske øvelser foregår på små hold. I de teoretiske øvelser diskuterer man emner og problemstillinger, og løser opgaver, laver øvelser og arbejder med eksperimenter, der har forbindelse til ugens forelæsninger. 

De to første år på Biologi har du 20–25 skematimer om ugen, og du skal regne med at bruge omtrent lige så meget tid på forberedelse og selvstudium. Her kan du se, hvordan et typisk ugeskema kan se ud på Biologi: 

Mandag

9-10: Eukaryoter – alger, svampe og landplanter (forelæsning)

10-12: Biologiens Forskning i teori og praksis (forelæsning) 

Tirsdag

11-14: Calculus 2 (laboratorieøvelser)

14-16: Eukaryoter, alger, svampe og landplanter (laboratorieøvelser) 

Onsdag

10-12: Calculus 2 (teoretiske øvelser)

14-16: Calculus 2 (forelæsning) 

Torsdag

9-10: Eukaryoter, alger, svampe og landplanter (forelæsning)

10-12: Biologiens Forskning i teori og praksis (forelæsning) 

Fredag

10-12: Calculus 2 (forelæsning)

12-14: Eukaryoter, alger, svampe og landplanter (laboratorieøvelser) 

I løbet af uddannelsen falder antallet af undervisningstimer gradvist, mens mængden af selvstændigt studiearbejde øges. 

Praktiske øvelser i laboratorier og feltekskursioner

For at prøve teorierne af i praksis vil du arbejde med forsøg i laboratorierne på Biologi. Du vil også deltage i ekskursioner og feltkurser. Feltkurser varer typisk 5–7 dage, hvor du bor på en feltstation og arbejder med planter og dyr i deres naturlige omgivelser. På den måde bliver den teoretiske undervisning kombineret med praktiske øvelser.

Mød dine medstuderende i Biohuset

Studiemiljøet på Biologi har sit centrum i Biologiens Hus, også kaldet Biohuset. Det er en lille bygning med vandrehal, læsesal og grupperum, hvor du kan mødes med andre studerende omkring både faglige og sociale aktiviteter.  Samtidig er Biohuset også opholdssted for Bio-Geo Bladet og Biologisk Fagudvalg, som informerer de studerende om, hvad der foregår på Biologi. I det hele taget er der masser af tilbud på Biologi ud over de skemalagte, for eksempel boldklubben GD Biobold, lystfiskerforeningen Lommeulken og festforeningen BIOGAS samt Kulten, som arrangerer feltture. 

Studerende: Mine undersøgelser kan give anledning til nye metoder

”I mine forsøg har jeg brugt proteiner fra køer, mens andre forskere laver forsøg med slanger og deres fødeoptag. I nogle sammenhænge kan man godt overføre erfaringerne fra forsøgene til mennesker, for eksempel kan mine undersøgelser måske på sigt give anledning til nye metoder, hvorpå man kan måle, om patienter med for højt blodtryk bliver medicineret korrekt.”

Per Mose Nielsen, bachelorstuderende i Biologi 

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød de studerende

Få et dybere indblik i Biologi-studiet i disse fire videoer.

 

Mød studerende Maria Rasmussen, der læser biolog, og få et indblik i livet som biologistuderende i videoen her.

 

Mød studerende Jacob Storgaard, der læser biolog, og få et indblik i det sociale liv på biologistudiet i videoen her.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Læs videre på kandidatuddannelsen

Bacheloruddannelsen i Biologi åbner døre til flere af de kandidatuddannelser, Aarhus Universitet tilbyder. De fleste vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i Biologi, men afhængig af hvilken specialisering, du vælger på tredje år, vil en bachelorgrad i Biologi også give adgang til kandidatuddannelser inden for eksempelvis Molekylærbiologi og Agrobiologi. Oven på kandidatuddannelsen kan du vælge at læse en ph.d., hvis du for eksempel har et ønske om at arbejde som forsker. 

Mange jobmuligheder for kandidatuddannede fra Biologi

Når du har læst videre på kandidatuddannelsen i Biologi, får du en uddannelse med stor bredde og et indgående kendskab til alle fagets hoveddiscipliner. Af samme grund finder færdiguddannede biologer fra Aarhus Universitet job inden for mange områder. Du kan eksempelvis arbejde i bioteknologi- og medicinalindustrien, inden for miljøadministration og miljøteknologi, som miljømedarbejder eller som konsulent i virksomheder og organisationer. Du kan også arbejde som underviser i gymnasiet – dette kræver dog som oftest, at du kombinerer Biologi med et gymnasierelevant tilvalgsfag.