BRASILIANSKE STUDIER

Brasilianske studier handler om sprog, kultur, historie og samfundsforhold i Brasilien. Du får forståelse for det brasilianske hverdagsliv, og du lærer om landets sociale, politiske, historiske og kulturelle forhold.

Introduktion

På Brasilianske studier lærer du at læse, tale og skrive den brasilianske variant af portugisisk. Du
bliver ekspert i Brasilien, og du lærer at skabe bro mellem Danmark og Brasilien inden for mange
områder.

Dagligdagen på Brasilianske studier 

Undervisningen på Brasilianske studier består primært af holdtimer og arbejde i din læsegruppe.
Du kommer til at holde oplæg og deltage i diskussioner, når du arbejder med Brasiliens historie,
brasiliansk erhvervsliv eller aktuelle, politiske forhold i landet. En del af undervisningen foregår på
engelsk og i løbet af studiet også på brasiliansk portugisisk.

Oplev den brasilianske verden

De fleste studerende på Brasilianske studier tager på et semesters studieophold i Brasilien. Det
giver dig en unik mulighed for at forbedre dit portugisiske, og du får førstehåndskendskab til det
brasilianske samfund. Studieopholdet i Brasilien er en værdifuld del af bacheloruddannelsen.

Jobmuligheder i Danmark, Brasilien og resten af verden

Som bachelor i Brasilianske studier får du ekspertviden om Brasilien, så du eksempelvis kan
arbejde med tværkulturel kommunikation, udviklingsarbejde eller i virksomheder, som har
aktiviteter både i Danmark og Brasilien. Du har også mulighed for at læse videre på en række
kandidatuddannelser.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22210

For at søge denne uddannelse kræves:

 En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B niveau hvis der er tale om et fortsættersprog

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Fagene på Brasilianske studier fokuserer på tre centrale felter. Først og fremmest får du kendskab til det brasilianske sprog, som er en variant af det portugisiske. Desuden får du indblik i Brasiliens historie og forholdene i samfundet. Sidst men ikke mindst bliver du introduceret til brasiliansk litteratur.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de forskellige fag i studiediagrammet og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Det faglige studieliv på Brasilianske studier

Til forelæsningerne på Brasilianske studier gennemgår underviseren de vigtigste pointer for hele din årgang. Til holdundervisningen får du god mulighed for at stille spørgsmål og deltage i diskussioner under vejledning fra en ældre studerende. Du bliver også tilknyttet en læsegruppe, hvor I sammen skal diskutere pensum, løse opgaver og forberede oplæg. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Brasilianske studier. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med at forberede dig til undervisningen. Derfor er Brasilianske studier et fuldtidsstudie, selvom du ikke har så mange skemalagte timer. I løbet af din studietid, bliver du derfor også god til at strukturere din tid.

Mandag:
9-12 Læsning
12-15 Forelæsning i Studium Generale
15-17 Forelæsning i Propædeutik 1

Tirsdag:
9-12 Læsegruppemøde
12-15 Læsning - forberedelse til forelæsning
15-17 Forelæsning i Propædeutik 1

Onsdag:
8-10 Praktisk - Propædeutik 1
10-12 Forelæsning i Propædeutik 1
12-17 Oversættelse af brasiliansk tekst

Torsdag:
10-12 Forelæsning i Propædeutik 1
12-14 Holdundervisning i Studium Generale
14-18 Forberedelse til holdundervisning

Fredag:
10-12 Holdundervisning i Propædeutik 1
12-15 Læsegruppemøde
15-18 Fredagsbar

Det sociale liv på Brasilianske studier

Brasilianske studier er et forholdsvist lille studie, hvilket betyder, at du kommer til at lære dine undervisere og medstuderende godt at kende. Sammen kan I deltage i nogle af de mange faglige og sociale arrangementer på studiet: 

Brasil Aqui
De studerende på Brasilianske studier udgiver et nyhedsbrev, som indeholder artikler om brasilianske temaer samt fortællinger fra livet på studiet.

Brazilian Days
Hvert år i oktober inviteres forfattere, forskere og gæsteundervisere fra hele verden til Aarhus for at diskutere emner, der er relevante for dit studie af brasiliansk kultur og for at afholde faglige workshop, hvor du som studerende kan deltage. 

Globarl
Brasiliansk fredagsbar hedder Globarl, og her mødes studerende fra Brasilianske studier og Asiatiske studier hver fredag og hygger sig over en øl eller vand.

Brasiliana
Hvis du vil holde dig opdateret om den nyeste forskning, kan du gøre det i tidsskriftet Brasiliana. Her præsenterer forskere og studerende fra hele verden resultaterne af deres undersøgelser. 

Læs i udlandet

Som studerende på Brasilianske studier er det oplagt at tage et semester i Brasilien. Studiet har udvekslingsaftaler med en række universiteter i landet. Du får oplevelser og førstehåndskendskab til kulturen og udvikler dine sproglige evner. På 6. semester får du mulighed for at benytte nogle af de mange aftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Når du har afsluttet din bachelor i Brasilianske studier, afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

I løbet af studiet bliver du først og fremmest god til det brasilianske sprog, men du får også en forståelse for Brasiliens kulturelle og samfundsmæssige forhold samt Brasiliens forhold til omverden. Det gør dig i stand til at kunne gennemskue tværkulturelle problematikker i forhold til Brasilien og formidle det i tale og skrift. 

Færdiguddannede kandidater i Brasilianske studier arbejder typisk med kommunikation, som projektledere, oversættere eller som tolk. Det kan både være for offentlige og private organisationer, der har kontakt til Brasilien. Det er også muligt at komme til at arbejde med rejse og turisme eller som underviser.

Tilvalg

Du skal vælge et tilvalg på tredje år af din bacheloruddannelse i Brasilianske studier. Andre studerende på Brasilianske studier har eksempelvis valgt:

 • Tilvalg i International Communication in English
 • Tilvalg i Humanistisk organisationsudvikling
 • Tilvalg i Lingvistik for sprogstuderende

Kandidat

De fleste bachelorer i Brasilianske studier tager også en kandidatuddannelse. Der er mange muligheder, men du skal være opmærksom på, at nogle af dem kræver særlige tilvalg. Du kan blandt andet vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Brasilianske studier, der er en fortsættelse af bacheloren i Brasilianske studier, men hvor du i højere grad lærer at foretage kritiske vurderinger af de anvendte teorier.
 • Kandidatuddannelsen i International Studies, som ruster dig til globaliseringen igennem undervisning i blandt andet historie og jura.
 • Kandidatuddannelsen i Latinamerikastudier, hvor du opnår alsidig viden om kontinentets politiske og kulturelle forhold samt dets relation til resten af verden.
 • Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public), hvor du får mulighed for at bygge videre på din viden indenfor Brasiliens kultur og politik, samtidig med at du opøver journalistiske færdigheder.