Civilingeniør i Byggeri og infrastruktur
(Bachelor)

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018:  (Standby: -)   |   Kvote 2 2018: -
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August/September

Introduktion

Civilingeniøruddannelsen i Byggeri og infrastruktur er ny og forventes udbudt fra sommer 2019


Som civilingeniør i Byggeri og Infrastruktur fra Aarhus Universitet lærer du at designe og bygge næste generations sikre og bæredygtige bygningsværker. Moderne byggeri er et interdisciplinært teknologisk knudepunkt, og samfundet har stort behov for specialister, der med en videnskabelig tilgang og anvendelse af nyeste teknologi forstår og kan videreudvikle byggeriet. Uddannelsen giver dig en solid teoretisk, ingeniørfaglig baggrund med mulighed for flere forskellige specialeretninger.

Hverdagen på studiet

Undervisningen i Byggeri og Infrastruktur er en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser, holdundervisning, anvendelse af avanceret teknologi samt laboratorie- og projektarbejde. Du vil blive undervist af topforskere på området, som samtidig vil være dine vejledere i forskellige videnskabelige projekter. Du får din daglige gang på Navitas, der ligger centralt placeret i Aarhus med udsigt over havnen. Her bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med over 3.500 ingeniørstuderende.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Byggeri og Infrastruktur giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Byggeri. Med den i hånden har du alle muligheder for at gøre karriere som specialist og problemknuser på tværs af hele byggesektoren, og du vil kunne indgå selvstændigt og professionelt i ingeniørfaglige og tværfaglige samarbejder, nationalt såvel som internationalt. Du kan eksempelvis gøre karriere hos rådgivende ingeniører, arkitektvirksomheder, materialeproducenter samt i forsknings- og vidensinstitutioner og offentlige myndigheder – eksempelvis som specialist inden for design af stål- og betonkonstruktioner eller som ekspert i infrastrukturelle anlæg.

Teknologiens frontløbere

Civilingeniører har fra tiden før industrialiseringen været frontløbere i den teknologiske revolution – dem, der med teknisk indsigt og teoretisk viden har bygget bro mellem forskning og virkelighed. Her er der kort vej fra teori til praksis, og du får en internationalt anerkendt uddannelse på et højt fagligt og teoretisk niveau, der sætter dig i stand til selvstændigt at analysere og løse tekniske problemstillinger ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Adgangskrav

Siden er under udarbejdelse.

Uddannelsens opbygning

Herunder kan du se kurserne på hvert semester på Civilingeniør Byggeri og infrastruktur-studiet (på bachelor- og kandidatdelen). Studiediagrammet nedenfor er vejledende, og kan blive ændret frem til studiestart.

Studiediagram for uddannelsen Civilingeniør Byggeri og infrastruktur
Studiediagram for uddannelsen Civilingeniør Byggeri og infrastruktur.

Studieliv

Dagligdagen

Navitas bliver din daglige base, centralt placeret i hjertet af Aarhus, og du bliver en del af universitetets historiske miljø, der i dag er hjem for i alt 40.000 studerende og 4.000 internationalt anerkendte forskere.

Hverdagen er præget af forelæsninger, projektarbejde, holdundervisning, laboratoriearbejde og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

Undervisningen er forskningsbaseret og giver dig derfor allerede fra starten adgang til den nyeste viden og teknologi inden for dit felt. Samtidig kommer du derfor også til at deltage i videnskabeligt projektarbejde sammen med universitetets topforskere inden for området, som samtidig er dine undervisere og vejledere.

Universitetet og byen

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3.500 ingeniørstuderende. Aarhus har dybe historiske rødder og er en af Danmarks ældste byer, men universitetets mange studerende gør samtidig Aarhus til en af landets yngste byer med en gennemsnitsalder på 24 år.

Du har derfor rige muligheder for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel nyde en øl i fredagsbaren med de andre studerende, eller du kan deltage i de både sociale og faglige arrangementer, som fx Ingeniørforeningen i Danmark arrangerer.

Der er også Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus, som er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle ingeniørstuderende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende

Herudover kan du blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Bacheloruddannelsen i Byggeri og Infrastruktur giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Byggeri.

Som civilingeniør i Byggeri får du følgende kompetencer:

  • Du behersker centrale elementer inden for byggeri og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og teknologier inden for byggeri.
  • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces.
  • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger.
  • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling.
  • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder.
  • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et industrielt forum.
  • Du kan på naturvidenskabelig og teknisk baggrund indgå i konstruktivt samarbejde og løsning af faglige problemstillinger.
  • Med en civilingeniørgrad i Byggeri kan du få arbejde i virksomheder såsom rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, ejendomsselskaber og i bygningselementindustrien. Du kan beskæftige dig med projekter inden for design, modellering, test, udvikling og styring.

Erhvervslivet efterspørger i høj grad dygtige ingeniører, der med en holistisk tankegang kan udvikle projekter i et tværfagligt samarbejde og håndtere de stigende krav, som design af byggeri kræver i form af energi- og miljøhensyn, samtidig med at man kan agere i en verden, hvor byggeriet konstant udvikler sig formmæssigt. Som civilingeniør i Byggeri fra Aarhus Universitet er du rustet til at møde disse udfordringer.

Du kommer ud til et åbent arbejdsmarked, der har stor brug for kvalificerede arbejdskraft. Med de evner og kompetencer, du erhverver dig gennem uddannelsen, vil du kunne indgå selvstændigt og professionelt i ingeniørfaglige og tværfaglige samarbejder på tværs af hele byggebranchen – nationalt såvel som internationalt.

Uddannelsen giver mulighed for karriere hos rådgivende ingeniører, entreprenørvirksomheder, materialeproducenter, arkitektvirksomheder, offentlige styrelser, kommuner, staten, samt forsknings- og vidensinstitutioner, og du kan beskæftige dig med projekter inden for design, modellering, test, udvikling og processtyring.

Forskeruddannelse

Hvis du har lysten og evnerne til det, kan du efter din civilingeniøruddannelse desuden søge en forskeruddannelse via en ph.d.-grad, hvor du gennem et treårigt forskningsprojekt i tæt samarbejde med instituttets forskere gradvist uddannes gennem kurser og personlig vejledning til selv at blive forsker.