Civilingeniør i
Bygningsdesign
(Bachelor)

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018:  (Standby: -)   |   Kvote 2 2018: -
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus |  Studiestart:  August/september

Introduktion

Civilingeniøruddannelsen i Bygningsdesign er ny og forventes udbudt fra sommer 2019.


At være ingeniør inden for Bygningsdesign handler om at udvikle holistiske løsninger for at fremme bæredygtigt byggeri og arkitektur. Du lærer at designe bygninger under hensyntagen til tekniske såvel som arkitektoniske aspekter med fokus på bl.a. bæredygtighed, visuel fremtoning, komfort og sundhed. Uddannelsen giver dig en solid teoretisk, ingeniørfaglig baggrund med mulighed for flere forskellige specialeretninger.

Hverdagen på studiet

Undervisningen i bygningsdesign er en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser, holdundervisning og laboratorie- og projektarbejde. Dine undervisere og vejledere er topforskere på området, som du i løbet af studiet kommer til at deltage i videnskabeligt projektarbejde med. Du får din daglige gang på Navitas, som ligger centralt i Aarhus centrum. Her bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med over 3.500 ingeniørstuderende.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Bygningsdesign giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Bygningsdesign. Med den i hånden har du en eftertragtet erhvervsrettet og forskningsbaseret kompetenceprofil, der giver dig mulighed for at gå direkte ud og få arbejde på tværs af hele byggesektoren. Uddannelsen retter sig mod samfundets udtalte behov for tværfaglige og kreative ingeniører, og du kan eksempelvis få ansættelse hos rådgivende ingeniører, producenter, entreprenører, arkitekter, offentlige institutioner eller forsknings- og vidensinstitutioner, eksempelvis som specialist i design af lavenergibygninger eller som rådgiver inden for indeklima eller konstruktionsdesign. 

Teknologiens frontløbere

Civilingeniører har siden før industrialiseringen været frontløbere i den teknologiske revolution – dem, der med teknisk indsigt og teoretisk viden har bygget bro mellem forskning og virkelighed. Her er der kort vej fra teori til praksis, og du får en internationalt anerkendt uddannelse på et højt fagligt og teoretisk niveau, der sætter dig i stand til selvstændigt at analysere og løse tekniske problemstillinger ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Adgangskrav

Siden er under udarbejdelse

Uddannelsens opbygning

Herunder kan du se kurserne på hvert semester på Civilingeniør Bygningsdesign-studiet (på bachelor- og kandidatdelen). Studiediagrammet nedenfor er vejledende, og kan blive ændret frem til studiestart.

Studiediagram Civilingeniør Bygningsdesign
Studiediagram Civilingeniør Bygningsdesign

Studieliv

Dagligdagen

Du kommer til at have din daglige gang på Navitas, som er centralt placeret i hjertet af Aarhus. Her er hverdagen præget af forelæsninger, projektarbejde, holdundervisning, laboratoriearbejde og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

Undervisningen er forskningsbaseret og giver dig derfor allerede fra starten adgang til den nyeste viden og teknologi inden for dit felt. Samtidig kommer du derfor også til at deltage i videnskabeligt projektarbejde sammen med universitetets topforskere inden for området, som samtidig er dine undervisere og vejledere.

Universitetet og byen

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3.500 ingeniørstuderende, og du får daglig gang i universitetets historiske miljø, der i dag er hjem for i alt 40.000 studerende og 4.000 internationalt anerkendte forskere.

Du har derfor rige muligheder for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel nyde en øl i fredagsbaren med de andre studerende, eller du kan deltage i de både sociale og faglige arrangementer, som fx Ingeniørforeningen IDA arrangerer.

Der er også Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA), som er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle ingeniørstuderende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende

Herudover kan du blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Bacheloruddannelsen i Bygningsdesign giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Bygningsdesign.

Bygningsdesign retter sig mod samfundets udtalte behov for tværfaglige, kreative ingeniører, som kan imødegå den samfundsmæssige udfordring, det er at skabe helhedsorienterede, klimatilpassede og bæredygtige bygninger og byer. Som civilingeniør i Bygningsdesign kan du arbejde tæt sammen med arkitekter og andre faggrupper i en verden med en voldsomt accelererende teknologisk udvikling. Og den slags ingeniører er der stor efterspørgsel på i erhvervslivet.

Som civilingeniør i Bygningsdesign kan du få arbejde på tværs af byggebranchen. Uddannelsen giver mulighed for karriere hos rådgivende ingeniører, entreprenørvirksomheder, materialeproducenter, arkitektvirksomheder, offentlige styrelser, kommuner, staten, samt forsknings- og vidensinstitutioner, og du kan beskæftige dig med projekter inden for design, modellering, test, udvikling og processtyring.

Forskeruddannelse

Hvis du har lysten og evnerne til det, kan du efter din civilingeniøruddannelse desuden søge en forskeruddannelse via en ph.d.-grad, hvor du gennem et treårigt forskningsprojekt i tæt samarbejde med instituttets forskere gradvist uddannes gennem kurser og personlig vejledning til selv at blive forsker.