COGNITIVE SCIENCE

Cognitive Science beskæftiger sig med det menneskelige sind, og hvordan det former og bliver formet af vores oplevelser og interaktioner.

Introduktion

På Cognitive Science bliver du introduceret til de grundlæggende kognitionsteorier. Du lærer, hvordan du designer og udfører dine egne undersøgelser af sindet, hjernen og den menneskelige adfærd. Blandt andet lærer du om statistisk analyse af data og computerprogrammering, som vil gøre dig i stand til både at udføre dine egne eksperimentelle undersøgelser, samt være kritisk overfor eksperimentelle undersøgelser, der allerede er udført.

Hverdagen på Cognitive Science

Undervisningen er baseret på forelæsninger og holdtimer, hvor du deltager i diskussioner, fremlægger præsentationer og arbejder i læsegrupper. Du bliver også involveret i praktisk laboratoriearbejde, hvor du lærer at analysere data fra hjernescanninger, fra adfærdseksperimenter og fra store tekstdatabaser. Studiet giver dig desuden en introduktion til eksperimentelt design og statistik, kognitiv neurovidenskab, bevidsthed samt kognitive tilgange til kommunikation og kultur. Uddannelsen foregår på engelsk med henblik på at fremme et internationalt studiemiljø og forberede dig til det internationale arbejdsmarked.

Vil du lære at forstå den menneskelige hjerne?

I løbet af uddannelsen lærer du om de basale kognitive processer, der ligger til grund for vores bevidste og ubevidste opfattelser og handlinger. Du lærer om, hvordan vi tager beslutninger, og hvordan vi bruger sproget til at kommunikere, dele følelser og interagere med andre mennesker. Dette kræver både viden om videnskabelige teorier såvel som konkrete, praktiske værktøjer. Du vil således lære en masse om computerprogrammering (fx Python) og avancerede statistiske analyseværktøjer (fx R og MatLab) som skal bruges i dine egne eksperimentelle undersøgelser af menneskelig kognition og adfærd.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Cognitive Science giver dig mulighed for at vælge mellem en lang række forskellige kandidatuddannelser som eksempelvis Neurovidenskab, Informationsvidenskab eller Virksomhedskommunikation. Uddannelsens interdisciplinære profil, samt fokus på konkrete færdigheder med hensyn til datatilegnelse og -analyse, betyder, at studerende, der har læst Cognitive Science, er interessante for arbejdsgivere fra en bred vifte af brancher, såsom IT, produktdesign og neurovidenskab.

”Faget er lige hvad vi har brug for ude i den virkelige verden. Det kan kun gå for langsomt med at uddanne kandidater, der er i stand til at kombinere adfærd, data og kognition, som vil være grundlæggende elementer i mange forretningsmodeller fremadrettet.” Henrik Dresbøll, CEO Cosmographic og WeLearn

 

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22419

Adgangskrav 

For at søge denne uddannelse kræves:

 En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 • Matematik B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag(kvote 2 fag, se forneden) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.
 3. motiveret ansøgning (se skrivevejledning). Beskrivelsen skal skrives på engelsk.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Det faglige studieliv på Cognitive Science

Bacheloruddannelsen i Cognitive Science er baseret på forelæsninger, praktiske øvelser i bl.a. programmering og statistik, gruppediskussioner samt eksperimentelle projekter. Til forelæsningerne lærer du om de væsentligste problemstillinger, teorier og metodologier inden for Cognitive Science . I den praktiske undervisning vil du anvende denne viden i forbindelse med holddiskussioner, dataanalyse og modelleringsøvelser, samt når du designer og udfører egne undersøgelser af menneskelig kognition. Som universitetsstuderende skal du desuden være forberedt på at bruge en stor del af din studietid på selvstændig læsning, forberedelse og øvelser i fx programmering og statistik. Du bliver også en del af en læsegruppe, hvor I sammen skal forberede oplæg, lave projekter og diskutere det faglige indhold.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

En verden af viden

Man læser kognitiv videnskab, fordi man er nysgerrig! Uddannelsen er forankret i et rigt forskningsmiljø, hvor du næsten hver dag kan deltage i forskningsseminarer og lære noget om forunderlige nye opdagelser. Kan man for eksempel afgøre, om en person er deprimeret baseret udelukkende på deres tonefald? og kan computerspil bruges til at hjælpe autistiske børn med at tale?

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Cognitive Science. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med, at du selv forbereder dig til undervisningen og holder møder med din læsegruppe. Derfor er Cognitive Science et fuldtidsstudie, selvom du ikke nødvendigvis har undervisning hver dag.

Mandag:
9-11 Forelæsning: Eksperimentelle metoder 1
11-13 Projektarbejde
13-15 Praktiske øvelser i Eksperimentelle metoder 1
15-17  Læsning og øve programmering 

Tirsdag:
9-11 Læsning og øve programmering
11-13 Forskningsforelæsning med gæsteprofessor
13-16 Læsning

Onsdag:
10-12 Læsegruppemøde
13-14.30 Forelæsning: Introduktion til Kognitiv videnskab
14.30-16 Holdtime i Kognitiv videnskab (oplæg)
16-17 Læsning

Torsdag:
10-12 Læsegruppemøde
12-14 Forelæsning: Kognition og kommunikation
14-16 Holdtime i Kognition og kommunikation 
16-17 Læsning

Fredag:
9-15 Arbejde på selvstændige projekter
16- Fredagsbar

Det sociale studieliv

Dit liv slutter ikke, når du lukker bøgerne. Uddannelsen i Cognitive Science er ny, og sammen med dine medstuderende har du en enestående mulighed for at bidrage til skabelsen af et fantastisk studiemiljø i de næste mange år. Du kunne f.eks. etablere en debatforening, en filmklub eller arrangere en fodboldturnering. Du kan også deltage i den årlige kapsejlads i Universitetsparken, og er du vild med sport har Aarhus Universitet 18 idrætsforeninger at vælge imellem. På Cognitive Science kommer du til at have din daglige gang i Nobelparken sammen med andre studerende fra eksempelvis Kognitiv Semiotik, Lingvistik og Engelsk.

De studerende på Cognitive Science arrangerer deres egen fredagsbar på udvalgte fredage. Desuden har en gruppe studerende startet The Neural Network som er et e-nyhedsbrev for studerende og andre med interesse for kognitionsvidenskab. Redaktionen bag nyhedsbrevet står desuden for at arrangere en forelæsningsrække under navnet ”Conscious”, hvor gæsteoplægsholdere giver deres perspektiv på kognitionsvidenskaben.    

Læs i udlandet

Som studerende på Cognitive Science har du mulighed for at læse et semester i udlandet, hvor du udvikler dine sproglige kompetencer og får et nyt perspektiv på dit fag ved eksempelvis at studere kunstig intelligens eller kommunikation. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra Kognitiv semiotik baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Dine jobmuligheder som bachelor i Cognitive Science afhænger meget af, hvilket tilvalg samt hvilken kandidat du eventuelt senere vælger.

Uddannelsens brede og interdisciplinære profil, samt konkrete færdigheder med hensyn til datatilegnelse og -analyse, betyder at studerende, der har læst Cognitive Science , er interessante for arbejdsgivere fra en bred vifte af brancher såsom IT, produktdesign, neurovidenskab og ledelse.

Som bachelor i Cognitive Science ved du, hvordan hjernen fungerer, og hermed får du en unik viden om, hvordan mennesker fortolker og håndterer genstande i den verden, de lever i; om hvordan mennesker kan påvirkes af sociale situationer; og om hvordan mennesker tager beslutninger. Det klæder dig på til en karriere inden for design, forbrugeradfærd og markedsanalyse. Derudover får du som kognitionsvidenskaber viden om, hvordan datasystemer fungerer, og får konkrete færdigheder indenfor computerprogrammering, hvilket kvalificerer dig til at arbejde med informationsteknologi. På Cognitive Science lærer du desuden at designe eksperimenter og arbejde med store datasæt. Du får derfor færdigheder inden for avanceret dataanalyse og –modellering, hvilket gør dig egnet til jobs inden for forskningsrådgivning, kommunikationsrådgivning og evaluering. 

Tilvalg

På dit sidste år af bacheloruddannelsen skal du have et tilvalgsfag. Her har du mulighed for at vælge imellem en lang række af fag, eksempelvis:

 • International Communication in English
 • Cultural Analysis of Society and Economy

Kandidat

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Kognitionsvidenskab, kan du læse videre på en lang række af kandidatuddannelser. Du skal være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg: 

 • Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab, hvor du kommer til at studere samspillet mellem mennesker og informationsteknologier.
 • Kandidatuddannelsen i Virksomhedskommunikation, som sætter fokus på den strategiske ledelse af kommunikative processer.
 • Kandidatuddannelsen i Kognitiv semiotik, hvor du arbejder med menneskelig betydningsdannelse og sætter fokus på, hvordan opfatter vi mening, og hvad gør vi selv meningsfuldt?
 • Kandidatuddannelsen i Neuroscience and Neuroimaging (Beijing), hvor du lærer at kombinere flere videnskabelige discipliner inden for neurovidenskab til at skabe interdisciplinær forskning.