DRAMATURGI

Studiet af teater i alle former og afskygninger.

Introduktion

Dramaturgi er studiet af teater i alle former og afskygninger. På Dramaturgi arbejder du med scenografi, skuespilkunst, instruktion og opsætning af teater fra idé til udførelse. Du lærer håndværket bag dramatiske kompositioner, og du arbejder praktisk og analytisk med alle teatrets funktioner.

Hverdagen på Dramaturgi

Undervisningen på Dramaturgi bygger på praktiske øvelser, forelæsninger og holdundervisning, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og arbejder med din læsegruppe. En stor del af undervisningen foregår som praktisk undervisning i teatersalene på Kasernen ved Aarhus Universitet. Her arbejder du med de mange grene af praktisk teater sammen med dine medstuderende.

Et vigtigt bindeled

På Dramaturgi lærer du at være bindeled mellem forfatter, skuespiller, instruktør og publikum. Du arbejder med elementer som tekst, rum, lys og lyd, og hvordan de spiller sammen, så de danner en helhed. Du arbejder med scenesprog og forskellige rums funktioner, du lærer om arbejdet med roller og hvad alt dette betyder for en forestillings samlede kommunikation.

Teaterhistorie og dramatikere

I løbet af uddannelsen læser du tekster, som giver dig indblik i danske og internationale dramatikere. Du får indsigt i europæisk teaterhistorie og scenekunstens traditioner lige fra de tidligste dramaer til de nutidens aktuelle forestillinger. Du studerer teateropsætninger lige fra amatørteater, avantgardeteater og gadeteater til de største professionelle opsætninger.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Dramaturgi kan læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Dramaturgi, som kan give dig jobmuligheder som dramaturg i teaterverdenen eller inden for radio, tv eller film. Du kan også arbejde som underviser i drama eller eksempelvis arbejde med administration i kulturinstitutioner.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22215

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog

 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

 

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Fagene på Dramaturgi giver dig både en teoretisk og praktisk tilgang til teatrets verden. Du bliver indført i teatrets historie og kulturelle position i samfundet. Ved hjælp af teoretiske værktøjer lærer du at analysere og evaluere dramatiske tekster og præstationer på de skrå brædder. Du får indsigt i teatrets forskellige processer og arbejdsmetoder, og du kommer til at prøve kræfter med at opsætte en teaterproduktion.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de forskellige fag i studiediagrammet og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Det faglige studieliv på Dramaturgi

Til forelæsningerne på Dramaturgi gennemgår din underviser dagens tekster, og til øvelsestimerne deles årgangen op i mindre hold, hvor du får mulighed for selv at diskutere emnerne med dine medstuderende. Du bliver også del af en læsegruppe, hvor I skal forberede oplæg og eventuelt sparre sammen i forbindelse med eksamen. 

Nedenfor kan du se et eksempel for en typisk uge på 1. semester på Dramaturgi. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med forberedelse til undervisningen. Derfor er Dramaturgi et fuldtidsstudie, selvom du ikke nødvendigvis har skemalagt undervisning hver dag. I løbet af studiet bliver du derfor også god til at planlægge din tid.

Mandag:
11-14 Forelæsning i Teaterhistorie 1
14-18 Læsning

Tirsdag:
9-14 Læsning
14-17 Forelæsning i Værkanalyse 1

Onsdag:
9-13 Læsegruppe
13-17 Læsning
17-19 Øvelsestime i Teaterhistorie 1

Torsdag:
9-15 Læsning
15-17 Øvelsestime i Værkanalyse 1

Fredag:
9-12 Læsning
12-15 Læsegruppe
15-19 Fredagsbar

Fysiske rammer
På Dramaturgi får du din daglige gang på den gamle og nu restaurerede Kaserne. Her kommer du til at gå op og ned af studerende fra andre æstetiske fag som Litteraturhistorie, Kunsthistorie, Musikvidenskab og Retorik.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab

Det sociale studieliv på Dramaturgi

Fagene på Kasernen samarbejder om diverse sociale arrangementer, hvilket skaber et unikt tværæstetisk og tværfagligt miljø, hvor du har mulighed for at deltage i diverse foreninger:

Visir
Kasernens studenterblad hedder Visir, og her kan studerende fra de forskellige fag på Kasernen udfolde sig. Ordet er frit, og bladet indeholder alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays. 

Kasernebaren
De æstetiske fag på Kasernen har en fælles fredagsbar, hvor du hver fredag kan nyde kolde drikkevarer, livemusik og samvær med dine medstuderende. 

Peripeti
Ordet peripeti betegner et vendepunkt indenfor dramaturgien. Det er også navnet på et tidsskrift for dramaturgiske studier, der sætter fokus på teaterkunsten og er et mødested for teaterinteresserede.  

KaserneRevyen
KaserneScenen har to sale, som studerende kan booke uden for undervisningen. Her foregår den årlige KaserneRevy. Så hvis du er til selvstændige teateropgaver og har lyst til at samarbejde på tværs af de æstetiske fag, så er KaserneRevyen noget for dig. Revyen søger at skabe en tradition, der samler studerende på Kasernen og deres fælles kræfter, idéer og kunnen. 

Læs i udlandet

På Dramaturgi er det oplagt at tage et semester i udlandet. Under dit ophold i udlandet forbedrer du dine sproglige evner og lærer en masse om landets kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at benytte nogle af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Følg studielivet på Aarhus Universitet - oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv. Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

Følg studielivet på Aarhus Universitet - oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv. Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Dine jobmuligheder som dramaturg afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

På Dramaturgi får du kendskab til teatrets historie, og du lærer at håndtere og vurdere scenografi, instruktion og opsætning. Du får stor erfaring med at analysere virkemidlerne i produktionen af teateropsætninger, og du bliver god til at formidle, organisere og samarbejde. Under studiet opbygger du en forståelse for kulturens plads i samfundet og igennem studier af dramatiske værker, får du en stærk analytisk sans. 

Kandidater i Dramaturgi arbejder typisk som undervisere, projektledere, dramaturger på teatre eller i andre kulturinstitutioner. Det er også muligt at komme til at arbejde med kommunikation på eksempelvis et reklamebureau. 

Tilvalg

På sidste år af din bacheloruddannelse i Dramaturgi skal du vælge et tilvalgsfag. Andre studerende på Dramaturgi har eksempelvis valgt: 

 • Tilvalg i Begivenhedskultur
 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Journalistisk formidling 

Kandidat

De fleste bachelorer i Dramaturgi vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle uddannelser kræver særlige tilvalgsfag, men du kan eksempelvis vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Dramaturgi, som er en fortsættelse af bacheloruddannelsen. Her får du udbygget din dramaturgiske viden, mens du samtidig bliver trænet i at foretage en kritisk vurdering af de forskellige teorier, som du benytter.
 • Kandidatuddannelsen i Æstetik og kultur, hvor du kommer til at studere de æstetiske udtryk i vores kultur og hverdag.
 • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor du lærer at se oplevelsen som en handelsvare og designe oplevelser for forbrugeren.
 • Kandidatuddannelsen i Kognitiv semiotik, der er et tværfagligt studie af, hvordan mennesket skaber betydninger i sprog, videnskab og kunst.
 • Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public), hvor du får mulighed for at bygge videre på din dramaturgiske viden, samtidig med at du opøver journalistiske færdigheder.