INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ENGELSK OG TYSK

Bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i engelsk og tysk uddanner dig inden for erhvervssprog og kommunikation med fokus på engelsk og tysk.

Introduktion

Fra 2017 sker der en omlægning af uddannelsen International virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, men den vil have meget af det samme faglige indhold. Vi forventer, at uddannelsen samtidig skifter navn til International virksomhedskommunikation i engelsk. På den nye uddannelse vil der være mulighed for at specialisere sig særligt inden for kommunikation eller inden for et andet erhvervssprog (tysk, fransk eller spansk). Hold dig opdateret på bachelor.au.dk.

På uddannelsen lærer du om engelsk og tysk erhvervssprog, om kultur, erhvervs- og samfundsforhold, og du bliver i stand til at løse erhvervssproglige og kommunikative problemstillinger ved hjælp af sprog- og kommunikationsvidenskabelige teorier og metoder. Du lærer at understøtte virksomheders og organisationers aktiviteter på de fremmedsproglige markeder og fungere som virksomheders sprog- og tekstekspert inden for engelsk og tysk.

Professionelt engelsk

Du lærer at beherske engelsk på højt niveau, så du kan arbejde professionelt med virksomheders tekster inden for det engelske sprogområde. Du lærer om karakteristika for engelsksprogede tekster og diskurser, om grammatik, tekstforfatning og oversættelse. Du studerer også samfundsforhold og kulturelle forhold i engelsksprogede lande med fokus på Storbritannien og USA, og du arbejder med de forskellige varianter af det engelske sprog, der anvendes på de globale markeder.

Tysk erhvervskommunikation

Du uddanner dig også til at varetage virksomheders og organisationers mundtlige og skriftlige kommunikation på dansk og tysk, og du arbejder med anvendt sprog- og tekstlingvistik, tekstproduktion, kommunikationsvidenskab og tysk grammatik. Da effektiv kommunikation kun er mulig, når man kender den kontekst, som virksomheder eller organisationer agerer i, studerer du også tysk historie, kultur og samfunds- og erhvervsøkonomi, og du får indsigt i erhvervsjuridiske forhold samt markedsforhold og forbrugeradfærd på det tyske marked.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i International virksomhedskommunikation i engelsk og tysk har du mulighed for at læse videre på en række relevante kandidatuddannelser. Det kan give dig jobmuligheder inden for områder som international kommunikation, eksport, oversættelse, markedsføring og turisme.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22710

 

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Tysk begyndersprog A eller fortsættersprog B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2 

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgere i kvote 2 optages ud fra en prioritering på baggrund af de nedenstående listede objektive kriterier.  Det vil sige, at ansøgere der prioriteres højest i henhold til de objektive kriterier optages, indtil der ikke er plads til flere.

Objektive kriterier 

 • Engelsk A-niveau med karakteren min. 10 eller over engelsk A-niveau
 • Tysk fortsætter B-niveau eller begynder A-niveau med karak. min. 10 eller over fortsætter B/ begynder A-niveau
 • Studierelevant udlandsophold min. ½ år (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden)
 • Studierelevant udlandsophold min. 1 år (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden)
 • Studierelevant erhvervserfaring min. 1 år (Erhvervserfaringen skal omfatte lønnet arbejde af gennemsnitligt 30 timer ugentligt og være studierelevant)
 • Studierelevant videregående uddannelse
 • Meritgivende videregående uddannelse

Vær opmærksom på, at der højst kan medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på i alt 12 måneder. Karakterer- og niveauer fra din adgangsgivende uddannelse tæller ikke med i de 12 måneder.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Uddannelsens opbygning

Fagene på International Virksomhedskommunikation i Engelsk og Tysk giver dig først og fremmest færdigheder i det engelske og det tyske sprog. Du får også indblik i, hvordan man kommunikerer effektivt i en virksomhed. Det gælder både, når du skal kommunikere virksomhedens budskaber til omverden, og når der skal kommunikeres effektivt mellem de forskellige afdelinger af virksomheden. Derfor får du også viden om de kulturelle og politiske forhold i England, Tyskland og de andre tysksprogede dele af Europa, der kan have indflydelse på driften af de virksomheder, som du kan komme til at kommunikere med.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor kan du se et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse beskrivelsen af dem.

 

 

Studieliv

Undervisningen på International Virksomhedskommunikation i Engelsk og Tysk deler sig mellem forelæsninger, holdundervisning og individuel forberedelse. På forelæsningerne gennemgår underviseren ugens emner for hele din årgang. Til holdundervisningen får du mulighed for at diskutere grammatik og konkrete kommunikative problemstillinger med dine medstuderende.

Du bliver også del af en læsegruppe. Sammen skal I forberede oplæg og eventuelt sparre i forbindelse med eksamen. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på første semester. Selvom du måske ikke har undervisning hver dag, skal du regne uddannelsen som et fuldtidsstudie, da du kommer til at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din læsegruppe. 

Mandag

8-10:              Holdundervisning i Analyse af tyske virksomhedstekster

10-12:            Forelæsning i Analyse af tyske virksomhedstekster

12-17             Forberedelse 

Tirsdag

8-10:              Forberedelse

10-12:            Holdundervisning i Kommunikationsteori

14-16:            Forelæsning i English Language in Theory and Practice 

Onsdag

9-12:              Forberedelse

12-14             Holdundervisning i English Language in Theory and Practice

14-18:            Opgaver i grammatik 

Torsdag

9-11:              Læsning

11-13:            Møde med læsegruppe

13-15:            Holdundervisning i Analyse af tyske virksomhedstekster

16-18:            Forelæsning i Kommunikationsteori

Fredag

9-15:              Læsning af næste uges materiale 

Det sociale liv på International Virksomhedskommunikation i Engelsk og Tysk

Som studerende er der masser at give sig til, når du holder fri fra studiet. Du kan blandt andet deltage i: 

Communication Council

Hvis du vil have indflydelse på dit studiemiljø, så foregår det i Communication Council, der er fagrådet for kommunikationsuddannelserne på Aarhus BSS. Rådet varetager de studerendes interesser. 

Studenterlauget

Studenterlauget er en studenterforening på Aarhus BSS, der laver sociale og faglige arrangementer for studerende. Foreningen står blandt andet for fredagsbar, den årlige skitur og introugen for nye studerende. 

Klub.ling

Fredagsbaren for de erhvervssproglige uddannelser hedder Klub.ling. Navnet er en reference til den anden bar, som Studenterlauget også står for, der hedder Klubben. 

Læs i udlandet

Som studerende på International Virksomhedskommunikation i Engelsk og Tysk er det oplagt at tage et semester i et tysk- eller engelsktalende land. På den måde forbedrer du dine sproglige evner, og du oplever kulturen på egen hånd.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Når du er uddannet i International Virksomhedskommunikation i Engelsk og Tysk, er du i stand til at varetage kommunikative opgaver i danske og internationale virksomheder, der har berøring med sprogområderne. 

Flere kandidater arbejder eksempelvis med at producere reklametekster såsom brochurer eller med at skrive tekst til virksomhedens hjemmeside. Mange finder job som administrative medarbejdere eller oversættere, mens andre sidder i virksomhedens salgsafdeling. Du kan også komme til at arbejde med kommunikationen til pressen eller til andre virksomheder. 

Kandidat

Mange bachelorer i International Virksomhedskommunikation i Engelsk og Tysk vælger også at tage en kandidatuddannelse. Der er mange muligheder, men du kan blandt andet vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation i Engelsk eller Tysk, hvor du i højere grad specialiserer dig i bestemte kommunikative aspekter på engelsk eller tysk.
 • Kandidatuddannelsen i IT, Kommunikation og Organisation, hvor du blandt andet lærer at indføre nye IT-værktøjer, mens du tager hensyn til kommunikative problematikker og virksomhedens organisation.