Du er her: AU » Uddannelse » Bachelor » Erhvervsøkonomi med tilvalg

ERHVERVSØKONOMI MED TILVALG

Styring og drift af virksomheder med fokus på økonomiske aspekter af ledelse

 

 

Introduktion

På Erhvervsøkonomi med tilvalg arbejder du analytisk med økonomiske problemstillinger og matematiske udfordringer. Du lærer om, hvordan du bedst styrer og optimerer driften af en virksomhed, og hvordan du udvikler erhvervsøkonomiske strategier.

Dagligdagen på Erhvervsøkonomi med tilvalg

Du skal have lyst til at arbejde med både matematiske og organisatoriske emner. De første to år på uddannelsen bygger på grundlæggende fag inden for erhvervsøkonomi som matematik, statistik, organisationsteori, ledelse, regnskab, markedsføring, planlægning, finansiering, mikroøkonomi og omkostningsteori. Du lærer at analysere ledelsesproblemer, og du arbejder med, hvordan virksomheder og institutioner påvirkes af internationale forhold, teknologi, økonomi og lovgivning. Du følger mange fag sammen med økonomistuderende, hvorimod du ikke følger fag sammen med HA studerende.

Vælg dit tilvalgsfag efter interesse

På Erhvervsøkonomi med tilvalg kombinerer du hovedfaget erhvervsøkonomi med et tilvalgsfag på 5. og 6. semester. Du kan eksempelvis specialisere dig inden for sprogfag, psykologi, samfundsfag, film og medier eller andre områder, du interesserer dig for. Vælger du at læse videre på en kandidatuddannelse, har du der gode muligheder for at tage på udvekslingsophold.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi med tilvalg giver dig mulighed for at læse videre på en række kandidatuddannelser som eksempelvis kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi med eller uden tilvalg. Dine valg i løbet af uddannelsen er med til at forme dine jobmuligheder, og du kan eksempelvis finde arbejde inden for områder som international marketing, økonomistyring, investering, organisationsudvikling, ledelsesstrategi, aktiehandel eller undervisning i gymnasiesektoren.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22410

Adgangskrav

For at søge denne uddannelse kræves:

 En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor), samt
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C

Uddannelsens opbygning

Fagene på Erhvervsøkonomi med tilvalg giver dig de vigtigste værktøjer til at træffe gode valg for virksomheden, du sidder i. Du får dybdegående indsigt i økonomiske forhold og teoretiske redskaber, der gør dig i stand til at analysere og løse virksomhedens forskellige problematikker. Desuden opnår du forståelse for, hvilken indflydelse aspekter som lovgivning, teknologi og samfundets økonomi har for driften af virksomheden. Du får også viden om, hvordan man leder en organisation effektivt.

Nedenfor kan du se et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres fagbeskrivelse. Bemærk, at du på tredje år skal vælge et tilvalg.

 

 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Studieliv

Det faglige studieliv på Erhvervsøkonomi med tilvalg

Undervisningen på Erhvervsøkonomi med tilvalg veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændig forberedelse. Du følger mange fag sammen med de studerende, der læser Økonomi. Til forelæsningerne gennemgår din underviser emnet for hele din årgang. Holdundervisningen foregår i mindre grupper, hvor du i højere grad forventes at deltage aktivt med oplæg og bidrag til diskussionen. Du bliver også del af en læsegruppe. I skal blandt andet løse opgaver sammen og eventuelt sparre i forbindelse med eksamen. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Erhvervsøkonomi. Som du kan se, kommer en del af din tid til at gå med, at du forbereder dig til undervisningen på egen hånd. 

Mandag

8-10:              Holdundervisning i Business Mathematics/Principles of Empirical Research Methods

12-14:            Forelæsning i Principles of Macro/Micro

14-17:            Forberedelse 

Tirsdag

8-11:              Holdundervisning i Principles of macro/micro

12-14:            Forelæsning i Principles of Organizations and Management

14-18:            Foreberedelse 

Onsdag

8-10:              Forelæsning i Business Mathematics/Principles of Empirical Research Methods

12-14:            Holdundervisning i Principles of Organizations and Management

14-17:            Mødes med læsegruppe 

Torsdag

9-14:              Forberedelse

14-16:            Forelæsning i Principles of macro/micro 

Fredag

8-10:              Forberedelse

10-12:            Forelæsning i Principles of Organizations and Management

12-14:            Forelæsning i Business Mathematics/Principles of Empirical Research Methods 

Det sociale studieliv på Erhvervsøkonomi med tilvalg

Som studerende på Erhvervsøkonomi med tlvalg har du gode muligheder for at deltage i forskellige sociale og faglige foreninger, hvor af de mange er i fællesskab med økonomistuderende: 

SAF – Soc’ernes Aktivitetsforening

SAF har til formål at skabe sociale og faglige arrangementer for nuværende studerende på erhvervsøkonomi med tilvalg.

Økonomisk Forening (ØF)

På Økonomi står Økonomisk Forening for at arrangere sociale og faglige arrangementer for studerende på økonomi og erhvervsøkonomi med tilvalg. ØF afholder faglige seminarer, kurser og studieture til både ind- og udland. Derudover afholder ØF fredagsbar samt et antal større fester hvert semester. 

Oeconrådet

Hvis du vil være med til at forbedre studiemiljøet – både fagligt og socialt – så skal du blive en del af Oeconrådet. Her får du også et indblik i, hvordan instituttet og universitetet som helhed hænger sammen rent politisk. 

Kvindeligt Økonomisk Netværk (KØN)

På Institut for Økonomi er der også en forening for kvindelige studerende. Formålet med foreningen er at skabe netværk mellem de kvindelige studerende på tværs af hold og årgange – og dermed gøre det lidt sjovere at være kvinde på Institut for Økonomi. 

FACCA

Når du har læst to år på dit studium kan du blive en del af FACCA. Det står for Finance and Consulting Club Aarhus, og det er en studenterforening, som formidler kontakt mellem studerende og erhvervslivet. 

Læs i udlandet

Som studerende på Erhvervsøkonomi er det oplagt at tage et semester i udlandet. Et ophold i udlandet giver dig mulighed for at forbedre dine sproglige evner og få indsigt i vilkårene for virksomheder i landet. Samtidig forbedrer du dine evner til at samarbejde på tværs af kulturer.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

 

 

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra en tilsvarende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Dine jobmuligheder som erhvervsøkonom med tilvalg afhænger af, hvilket tilvalg du vælger.  De fleste kandidater i erhvervsøkonomi med tilvalg arbejder som administrative medarbejdere. Ved at kombinere med et gymnasiefag kan du også komme til at undervise i gymnasieskolen. Mange arbejder også som analysemedarbejdere i eksempelvis et konsulentfirma. Du kan også arbejde med at rekruttere nye medarbejdere til virksomheden, eller du kan lave virksomhedens regnskab. 

Tilvalg

Der er mange muligheder, når du skal vælge tilvalgsfag på tredje år af din bacheloruddannelse. Du kan eksempelvis vælge: 

 • Tilvalg i Tysk
 • Tilvalg i Matematik
 • Tilvalg i Psykologi 
 • Tilvalg i Samfundsfag

Kandidat

De fleste med en bachelor i Erhvervsøkonomi med tilvalg vælger også at tage en kandidatuddannelse. Du kan for eksempel vælge at fortsætte på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi, hvor du selv kan vælge hvilke erhvervsøkonomiske valgfag, du vil følge. Du kan tage kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi med eller uden et tilvalgsfag. Desuden giver mange tilvalgsfag adgang til at tage en kandidatuddannelse i faget, men du skal være opmærksom på, at det ikke gælder for alle tilvalg.