Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

FILOSOFI

Om at udforske grænserne for, hvad der kan vides, tænkes og forstås.

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: 8 (Standby: 6,7)   |   Kvote 2 2018: 7,8 (Standby: 6) (Vejledende)  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35

Introduktion

På Filosofi stiller du spørgsmål til det, mange mennesker tager for givet. Du lærer at reducere en kompleks mangfoldighed til en overskuelig enhed, og du lærer at udforske og forstå fremmede tankegange.

Hverdagen på Filosofi

Undervisningen på Filosofi bygger på forelæsninger, holdundervisning og arbejde i din studiegruppe. Du arbejder med den vestlige filosofiske tradition gennem læsning af historiske og nutidige tekster om områder som etik, metafysik, erkendelsesteori, filosofisk antropologi og politisk filosofi.

Etik, politik og logik

På Filosofi arbejder du med alt det, man kan spørge til. Du udforsker verdens beskaffenhed og meningen med livet, du undersøger videnskabens grundbegreber og metoder, og du reflekterer over samfundets værdigrundlag og etik. Du lærer om gyldigheden af argumenter, tankemønstre og begreber, og du arbejder med menneskesyn og teknologiforståelse.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Filosofi kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Filosofi, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig jobmuligheder inden for områder som undervisning og forskning, formidling, analyse, administration eller projektledelse.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22230

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog, eller Kommunikation/it A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog, eller Kommunikation/it A

Uddannelsens opbygning

På Filosofi inddeler fagene sig i praktisk filosofi og teoretisk filosofi. I praktisk filosofi lærer du at tage stilling til, hvordan du som individ bør handle. Desuden lærer du at vurdere forskellige teorier, der siger noget om, hvordan samfundet bør indrettes. I teoretisk filosofi kommer du blandt andet til at beskæftige dig med teorier om, hvad viden er, og hvordan verden er indrettet. Du kommer desuden til at behandle, hvad det vil sige at være menneske, og du får overblik over filosofiens historie.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Det faglige studieliv på Filosofi

Forelæsningerne på Filosofi foregår typisk i et stort auditorium for hele din årgang, hvor din underviser gennemgår dagens tekster. Til holdundervisningen deles årgangen ud på mindre hold. Det giver dig god mulighed for at deltage i diskussioner med dine medstuderende og holde oplæg under vejledning fra en ældre studerende. Du bliver også del af en studiegruppe, hvor I sammen skal diskutere de forskellige teorier og forberede oplæg. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Filosofi. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med at forberede dig til undervisningen og møder med din studiegruppe. Derfor er Filosofi et fuldtidsstudium svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du måske ikke nødvendigvis har skemalagt undervisning hver dag. I løbet af dit studie bliver du derfor også god til at strukturere din tid. 

Mandag:
8-11 Forelæsning i Etik
11-17 Læsning

Tirsdag:
9-13 Læsning
13-16 Forelæsning i Filosofihistorie 1
16-18 Instruktor i Etik

Onsdag:
8-11 Forelæsning i Filosofifagets metodik
12-14 Instruktortime i Filosofihistorie 1
14-16 Læsning

Torsdag:
8-13 Læsning
13-15 Instruktortime i Filosofifagets metodik

Fredag:
10-13 Studiegruppearbejde
13-15 Læsning
15-18 Fredagsbar

Det sociale studieliv på Filosofi

På Filosofi er der masser af faglige og sociale foreninger, som du kan deltage aktivt i: 

 • Fagudvalget for Filosofi: Hvis du vil have indflydelse på dit studie, så sker det i Fagudvalget for Filosofi, der varetager faglige og sociale interesser for filosofistuderende på Aarhus Universitet. 
 • Filosofisk Studenter Kollokvium: FSK er en foredragsforening, hvor filosofistuderende holder oplæg om deres projekter. Her kan du finde hyggelig stemning, diskussionslyst og inspiration. 
 • Panta Rei: Panta Rei er græsk for ”alt flyder”. Det er også navnet på fredagsbaren for Filosofi og Idéhistorie, hvor godt selskab, hygge og brætspil danner rammen for en god afslutning på ugen. 
 • Doxa: Navnet på studenterbladet hos Filosofi er Doxa. I bladet kan du læse artikler om filosofiske emner og nyde nogle af de mange filosofiske jokes, som redaktionen bringer. 
 • Eliten: Den filosofiske filmklub Eliten har erklæret krig mod mainstreamfilm, hvor du inviteres til hygge, kaffe og anderledes film. 

Derudover kan du også deltage i forskellige læsekredse og deltage i den årlige faglige weekend som byder på oplæg, mad og overnatning.

Læs i udlandet

På Filosofi er det oplagt at tage et semester i udlandet. Under dit ophold i udlandet forbedrer du dine sproglige evner og lærer en masse om landets kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at bruge nogen af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder og møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i E-boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din E-boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder som filosof afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilke tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

På Filosofi lærer du at skære ind til benet, når du behandler komplicerede problemstillinger. Du lærer at identificere misforståelser i kommunikationen mellem mennesker. Du bliver god til at argumentere sammenhængende, og du udvikler en logisk sans, der er nyttig, når du skal løse problemer. Dit kendskab til filosofiske teorier og deres historie gør dig i stand til at placere andre menneskers holdninger i den rette kontekst, og du lærer at stille svære filosofiske spørgsmål og tage stilling til problemer på en velbegrundet måde. 

Færdiguddannede filosoffer arbejder typisk som undervisere på eksempelvis gymnasier og højskoler. Der er også flere filosoffer, der får arbejde som projektledere, kommunikationsmedarbejdere eller studievejledere.

Tilvalg

Du har mange muligheder, når du skal vælge tilvalgsfag på det sidste år af din bacheloruddannelse. Andre filosofistuderende har eksempelvis valgt: 

 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Humanistisk organisationsudvikling 

Kandidat

De fleste bachelorer i Filosofi vælger også at tage en kandidatuddannelse. Du skal være opmærksom på, at nogle uddannelser kræver særlige tilvalg, men du kan blandt andet vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Filosofi, hvor du får mulighed for at komme endnu mere i dybden med nogle af emnerne fra din bacheloruddannelse, men hvor du i højere grad opbygger din egen filosofiske stil.
 • Kandidatuddannelsen i Kognitiv semiotik, der er et tværfagligt studie af, hvordan mennesket skaber betydninger i sprog, videnskab og kunst.
 • Kandidatuddannelsen i Europastudier, der giver dig kendskab til politiske, historiske og kulturelle forhold i Europa.