GLOBAL MANAGEMENT AND MANUFACTURING (GMM)

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: Alle optaget   |   Kvote 2 2018: -  
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Herning  |  Studiestart: August / september

Global Management and Manufacturing handler om produktion, forsyning, økonomi og ledelse på det globale marked.

Introduktion

Global Management and Manufacturing (GMM) i Herning har fokus på fremstilling og produktion af nye varer og service i et internationalt perspektiv. Du har i løbet af uddannelsen fokus på fire hovedområder: Produktion, forsyningskæder, produktudvikling og ledelse/økonomi.

Dagligdagen på GMM

Uddannelsens internationale perspektiv vil du både mærke i undervisningen, som foregår på engelsk, i de praktiske opgaver, og når du samarbejder med både danske og udenlandske studerende. Meget af undervisningen foregår som projektarbejde, og du kommer omkring redskabsfag som matematik og statistik.

Karrieremuligheder

Som diplomingeniør i GMM kan du arbejde på både det danske og det internationale marked som eksempelvis produktionschef, kvalitetsingeniør, teknisk chef, logistikchef, projektleder eller i konsulentroller. Mange diplomingeniører i GMM læser videre på en civilingeniøruddannelse, som eksempelvis Teknologibaseret forretningsudvikling (cand.polyt).

Unikt virksomhedssamarbejde

GMM-uddannelsen er baseret på et intensivt virksomhedssamarbejde, hvor hver studerende fra 3. til 7. semester bliver tilknyttet en virksomhed – virksomhedssamarbejde kan ligeledes komme på tale tidligere i studieforløbet.

I projektforløb skal studerende arbejde praktisk med den nyeste teoretiske viden omkring følgende forhold:

• Projektarbejde på 3. semester inden for drifts- og kvalitetsledelse

• Projektarbejde på 4. semester inden for indkøb og produktudvikling

• Projektarbejde på 5. semester inden for logistik og forsyningskæder

• Praktik på 6. semester

• Projektarbejde/bachelorprojekt på 7. semester inden for selvvalgt problematik

Følgende virksomheder har givet forhåndstilsagn, om at stille sig til rådighed med projektopgaver:

Retap ApS, Præstegårdsvej 9, 6534 Agerskov

Insero, Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens

Vestas, flere forskellige adresser

A/S Jysk Aluminium Industri, Mørupvej 9, 7400 Herning

UTG, Neptunvej 6, 7430 Ikast

Gemina Termix, Navervej 15-17, 7451 Sunds

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22965

Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i Global Management forudsætter en gymnasial adgangsgivende eksamen eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne samt følgende niveauer:

  • Engelsk B

  • Matematik B

  • Fysik B eller Geovidenskab A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Fra og med optagelsen i 2020 varsles en minimumskvotient på 7,0 i kvote 1 (kvotient med bonus for A-fag men uden hurtigstartbonus).

Kvote 2 kriterier

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav. 

Ansøgere i kvote 2 optages ud fra en prioritering på baggrund af de nedenstående listede objektive kriterier.  Det vil sige, at ansøgere der prioriteres højest i henhold til de objektive kriterier optages, indtil der ikke er plads til flere.

Objektive kriterier  

  • Matematik A-niveau
  • Matematik B-niveau med karakteren min. 10
  • Motiveret ansøgning (maks. 4800 tegn), hvor der bliver redegjort for ønsket om at blive optaget på den specifikke ingeniøruddannelse. Der lægges vægt på, at ansøger kan redegøre for at uddannelsesvalget udspringer af en særlig stærk interesse for og kendskab til netop denne uddannelse og den efterfølgende profession
  • Udover den motiverede ansøgning bliver der i helhedsvurderingen bl.a. lagt vægt på relevant uddannelse, erhvervsarbejde (herunder militærtjeneste) og udlandsophold

Vær opmærksom på, at der højst kan medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på i alt 12 måneder. Karakterer- og niveauer fra din adgangsgivende uddannelse tæller ikke med i de 12 måneder.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Forventningsafstemmende samtale  

Bacheloruddannelsen i Global Management and Manufacturing tilbyder fra optaget 2019 en forventningsafstemmende samtale til ansøgere, der søger om optag i kvote 2 – altså til ansøgere der søger om optag senest d. 15. marts kl.12.00 middag. Formålet med samtalen er at give ansøger et indblik i studiet og dets indhold samt at forventningsafstemme inden en eventuel studiestart. Ligeledes har denne – valgfrie – samtale til formål at give ansøger mulighed for at rejse diverse spørgsmål om studiet og studiestedet.

Samtalen forventes at blive afviklet i april eller maj og kan foregå via fysisk fremmøde på studiestedet eller via fx Skype.

Bemærk, at den forventningsafstemmende samtale er valgfri og den har ingen indflydelse på chancerne for optag.

Uddannelsens opbygning

Fagene på GMM giver dig både værktøjer til at forstå virksomhedens økonomiske forhold, hvordan man udvikler et nyt produkt, og hvordan man mest effektivt tilrettelægger en produktion. Du kommer til at samarbejde med en mentorvirksomhed, hvor du får erfaring i at bruge teorien til at løse konkrete problemstillinger, som virksomheden står overfor. På 6. semester skal du i praktik hos din mentorvirksomhed. 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.


Studieliv

Undervisningen på GMM foregår typisk som holdundervisning, men i enkelte fag kan også komme til at følge større forelæsninger. På forelæsningerne gennemgår underviseren emnerne, mens du til holdtimerne forventes selv at komme mere på banen. Semestrene på GMM er delt op i to dele. De første syv uger har du undervisning på campus, mens du de næste syv uger skal ud i din mentorvirksomhed og bruge teorien i praksis.

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på uddannelsens første semester. Du får forholdsvist mange undervisningstimer på GMM til og med uge 43. Fra uge 44 og frem til afslutningen på første semester vil du skulle arbejde med de indlærte teorier til at løse praktiske opgaver i vores produktionslaboratorium.

Mandag:

8-14: Operations and Quality Management

Tirsdag:

8-12: Matematik

12-14: Øvelser matematik

Onsdag:

8-11: Statistik

11-13: Øvelser statistik

13-15: Teambuilding

Torsdag:

8-14: Operations and Quality Management

Fredag

8-12: Teknisk tegning og tegningsforståelse

Det sociale studieliv på GMM

Uddannelserne på campus Herning ligger tæt samlet. Det giver mulighed for et rigt socialt liv på tværs af de forskellige studier. Du kan blandt andet deltage i: 

Student Activity Association (SAA)

SAA er en studenterforening på tværs af fagene i Herning. Foreningen arrangerer en masse forskellige tilbud for studerende, eksempelvis Cultural Nights, hvor du kan lære om andre kulturer. 

Fredagsbar

Fagene i Herning har en fælles fredagsbar. Her er der rig mulighed for at geare ned efter en uges studier. 

Læs i udlandet

Da GMM er en international uddannelse, der koncentrerer sig om det globale marked, er det oplagt at tage et semester i udlandet. Under et ophold i udlandet får du indblik i erhvervslivet i landet, som du besøger, og du udvikler dine sproglige evner og kulturelle forståelse.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Karriere

Med en uddannelse i GMM får du forståelse for virksomheders produktionsforhold set i et globalt perspektiv. Du effektiviserer produktionen og bliver i stand til at vurdere, hvornår det eksempelvis giver mening for en virksomhed at outsource produktionen. 

Mange færdiguddannede fra GMM får arbejde som produktionschefer eller teknisk ansvarlige. Du kan også blive kvalitetsingeniør eller eksempelvis komme til at lede forskellige udviklingsprojekter i virksomheden. 

Bliv civilingeniør

Når du er uddannet i GMM har du mulighed for at fortsætte på uddannelsen som civilingeniør i Teknologibaseret Forretningsudvikling på Aarhus Universitet i Herning. Her lærer du at finde og vurdere de nyeste teknologier og indføre dem effektivt i virksomheden.