GLOBAL MANAGEMENT AND MANUFACTURING (GMM)

Global Management and Manufacturing handler om produktion, forsyning, økonomi og ledelse på det globale marked.

Introduktion

Global Management and Manufacturing (GMM) har fokus på fremstilling og produktion af nye varer og service i et internationalt perspektiv. Du har i løbet af uddannelsen fokus på fire hovedområder: Produktion, forsyningskæder, produktudvikling og ledelse/økonomi.

Dagligdagen på GMM

Uddannelsens internationale perspektiv vil du både mærke i undervisningen, som foregår på engelsk, i de praktiske opgaver, og når du samarbejder med både danske og udenlandske studerende. Meget af undervisningen foregår som projektarbejde, og du kommer omkring redskabsfag som matematik og statistik.

Karrieremuligheder

Som diplomingeniør i GMM kan du arbejde på både det danske og det internationale marked som eksempelvis produktionschef, kvalitetsingeniør, teknisk chef, logistikchef, projektleder eller i konsulentroller. Mange diplomingeniører i GMM læser videre på en civilingeniøruddannelse, som eksempelvis Teknologibaseret forretningsudvikling (cand.polyt).

Unikt virksomhedssamarbejde

GMM-uddannelsen er baseret på et intensivt virksomhedssamarbejde, hvor hver studerende fra 3. til 7. semester bliver tilknyttet en virksomhed – virksomhedssamarbejde kan ligeledes komme på tale tidligere i studieforløbet.

I projektforløb skal studerende arbejde praktisk med den nyeste teoretiske viden omkring følgende forhold:

• Projektarbejde på 3. semester inden for drifts- og kvalitetsledelse

• Projektarbejde på 4. semester inden for indkøb og produktudvikling

• Projektarbejde på 5. semester inden for logistik og forsyningskæder

• Praktik på 6. semester

• Projektarbejde/bachelorprojekt på 7. semester inden for selvvalgt problematik

Følgende virksomheder har givet forhåndstilsagn, om at stille sig til rådighed med projektopgaver:

Retap ApS, Præstegårdsvej 9, 6534 Agerskov

Insero, Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens

Vestas, flere forskellige adresser

A/S Jysk Aluminium Industri, Mørupvej 9, 7400 Herning

UTG, Neptunvej 6, 7430 Ikast

Gemina Termix, Navervej 15-17, 7451 Sunds

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22965

Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i Global Management forudsætter en gymnasial adgangsgivende eksamen eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne samt følgende niveauer:

  • Engelsk B

  • Matematik B

  • Fysik B eller Geovidenskab A


Hvis du mangler et af de ovenstående fag på det krævede niveau, skal du bestå fagene som enkeltfag, inden du søger om optagelse. På GS Danmark kan du se, hvor der udbydes suppleringskurser. Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret. Hvis du er indstillet på at gennemføre et eller flere af disse kurser, kan du godt søge om optagelse. Kurser kan du finde mere om her.

Der vil dog være mulighed for betinget optagelse, hvis der inden den 5. september i ansøgningsåret foreligger dokumentation for beståede specifikke adgangskrav.

Hvis du sommersupplerer i et fag, så husk at du skal påtegne det på din ansøgning. Det er vigtigt at du indsender beviset for kurset senest 5. september.

De fagspecifikke niveaukrav skal være bestået i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i uddannelsen. Det vil sige med minimum karakteren 6 (13-skala) / 2 (7-trinsskala). Indgår der i faget flere karakterer, er kravet kun opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 6,0 (13-skala) / 2,0 (7-trinsskala). Kravet kan ikke opfyldes ved oprunding. Dette gælder også hvis faget er en del af en fuld adgangsgivende eksamen.

 

Kvote 2 kriterier

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav. 

Ansøgere i kvote 2 optages ud fra en prioritering på baggrund af de nedenstående listede objektive kriterier.  Det vil sige, at ansøgere der prioriteres højest i henhold til de objektive kriterier optages, indtil der ikke er plads til flere.

Objektive kriterier  

  • Matematik A-niveau
  • Matematik B-niveau med karakteren min. 10
  • Motiveret ansøgning (maks. 4800 tegn), hvor der bliver redegjort for ønsket om at blive optaget på den specifikke ingeniøruddannelse. Der lægges vægt på, at ansøger kan redegøre for at uddannelsesvalget udspringer af en særlig stærk interesse for og kendskab til netop denne uddannelse og den efterfølgende profession
  • Udover den motiverede ansøgning bliver der i helhedsvurderingen bl.a. lagt vægt på relevant uddannelse, erhvervsarbejde (herunder militærtjeneste) og udlandsophold

Vær opmærksom på, at der højst kan medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på i alt 12 måneder. Karakterer- og niveauer fra din adgangsgivende uddannelse tæller ikke med i de 12 måneder.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Uddannelsens opbygning

Fagene på GMM giver dig både værktøjer til at forstå virksomhedens økonomiske forhold, hvordan man udvikler et nyt produkt, og hvordan man mest effektivt tilrettelægger en produktion. Du kommer til at samarbejde med en mentorvirksomhed, hvor du får erfaring i at bruge teorien til at løse konkrete problemstillinger, som virksomheden står overfor. På 6. semester skal du i praktik hos din mentorvirksomhed.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.


 

Studieliv

Undervisningen på GMM foregår typisk som holdundervisning, men i enkelte fag kan også komme til at følge større forelæsninger. På forelæsningerne gennemgår underviseren emnerne, mens du til holdtimerne forventes selv at komme mere på banen. Semestrene på GMM er delt op i to dele. De første syv uger har du undervisning på campus, mens du de næste syv uger skal ud i din mentorvirksomhed og bruge teorien i praksis. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på første semester på Global Management and Manufacturing. Du får forholdsvist mange undervisningstimer på GMM, men som du kan se af skemaet, kommer du også til at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen. 

Mandag

8-12:              Market Understanding and Product Development

12-14             Løsning af opgaver

14-16:            Tutorials: Mathematics

16-18:            Forberedelse 

Tirsdag

8-10:              Lecture: Mathematics

10-12             Forberedelse

12-16:            Drawing Understanding and Graphics Communication

16-18:            Forberedelse 

Onsdag

8-10:              Tutorials: Mathematics

10-12:            Drawing Understanding and Graphics Communication

12-17:            Statistics 

Torsdag

9-15:              Company-Related Project 1

15-17:            Forberedelse 

Fredag

9-15:              Project Management 

Det sociale studieliv på GMM

Uddannelserne på AU i Herning ligger tæt samlet. Det giver mulighed for et rigt socialt liv på tværs af de forskellige studier. Du kan blandt andet deltage i: 

Student Activity Association (SAA)

SAA er en studenterforening på tværs af fagene i Herning. Foreningen arrangerer en masse forskellige tilbud for studerende, eksempelvis Cultural Nights, hvor du kan lære om andre kulturer. 

Fredagsbar

Fagene i Herning har en fælles fredagsbar. Her er der rig mulighed for at geare ned efter en uges studier. 

Læs i udlandet

Da GMM er en international uddannelse, der koncentrerer sig om det globale marked, er det oplagt at tage et semester i udlandet. Under et ophold i udlandet får du indblik i erhvervslivet i landet, som du besøger, og du udvikler dine sproglige evner og kulturelle forståelse.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Karriere

Med en uddannelse i GMM får du forståelse for virksomheders produktionsforhold set i et globalt perspektiv. Du effektiviserer produktionen og bliver i stand til at vurdere, hvornår det eksempelvis giver mening for en virksomhed at outsource produktionen. 

Mange færdiguddannede fra GMM får arbejde som produktionschefer eller teknisk ansvarlige. Du kan også blive kvalitetsingeniør eller eksempelvis komme til at lede forskellige udviklingsprojekter i virksomheden. 

Bliv civilingeniør

Når du er uddannet i GMM har du mulighed for at fortsætte på uddannelsen som civilingeniør i Teknologibaseret Forretningsudvikling på Aarhus Universitet i Herning. Her lærer du at finde og vurdere de nyeste teknologier og indføre dem effektivt i virksomheden.

Meritforløb for produktionsteknologer

Som uddannet produktionsteknolog, kan du få merit på Global Management and Manufacturing (GMM) og dermed færdiggøre uddannelsen (GMM) hurtigere.

GMM er en 3½ årig uddannelse til diplomingeniør, og du vil som produktionsteknolog kunne færdiggøre uddannelsen på min. 2 år – fordelt på 4. semestre.

Optagelseskrav på GMM-uddannelsen

Som produktionsteknolog skal du dog stadig opfylde de adgangskrav, der er til optagelse på GMM.

Du skal have en bestået gymnasial adgangsgivende eksamen (eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne), og derudover skal du have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik B
  • Fysik B
  • Engelsk B

Bemærk: Såfremt du opfylder adgangskravene til GMM-uddannelsen, kan du optages, og der stilles intet krav om et specifikt karaktergennemsnit, eks.

Opfylder du ikke adgangskravene, kan du her læse om supplering, adgangskrav og dispensationer.

Optagelsesprocedure på GMM-uddannelsen

Optagelsen til alle heltidsstudier foregår online via hjemmesiden www.optagelse.dk. Du skal ansøge om optagelse på Global Management and Manufacturing.

Meritmuligheder (Bemærk at nedenstående ordning er baseret på 2015-studieordningen, og at der i den nærmeste fremtid, vil komme ændringer)

Du kan max. få merit for 90 ETCS point ud af de 210, der kræves for at gennemføre en GMM uddannelse. Det betyder med andre ord, at du kan gennemføre din uddannelse på to eller max. tre år alt efter, hvordan du planlægger studiet.

Et eksempel på skema, kunne se således ud:

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester
Mathematics
(5 ECTS)
Quantitative Research Methods
(10 ECTS)
Organisational Behaviour
(10 ECTS)
Theory of Scientific Method
(5 ECTS)
Statistics
(5 ECTS)
International Managerial Economics (F. & I)
(5 ECTS)
Global Production
(10 ECTS)
Bachelor Thesis
(20 ECTS)
Project Management
(5 ECTS)
Company Related Project 4
(10 ECTS)
Company Related Project 5
(10 ECTS)
International Managerial Economics (Acc.)
(5 ECTS)
Purchasing and Product Development
(10 ECTS)
Company Related Project 3
(10 ECTS)
30 ECTS belastning 35 ECTS belastning 30 ECTS belastning 25 ECTS