ERHVERVSØKONOMI, HA (HERNING)

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: Alle optaget   |   Kvote 2 2018: -  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Herning  |  Studiestart: August / september

Erhvervsøkonomi er studiet af økonomi og ledelse. Du analyserer virksomheders økonomiske problemstillinger og udvikler erhvervsøkonomiske strategier.

Introduktion

På Erhvervsøkonomi i Herning lærer du om styring og drift af virksomheder. Du kommer omkring alt lige fra logistik, regnskab, finansiering og økonomistyring til organisationsledelse, produktudvikling, salg, projektledelse og innovation.

Dagligdagen på Erhvervsøkonomi i Herning

Undervisningen bygger på forelæsninger og undervisning på mindre hold, hvor du deltager i diskussioner, løser opgaver og holder oplæg. Erhvervsøkonomi består af tre fagblokke. En erhvervsøkonomisk med fag som afsætning, økonomistyring, regnskab, organisation og finansiering, en blok med redskabsfag som statistik, erhvervsret og projektledelse samt en blok, der fokuserer på samfundsøkonomi.

Vælg den retning, du ønsker

På Erhvervsøkonomi i Herning kan du på femte semester specialisere dig i Global Marketing eller International Business. Se en beskrivelse af de to profiler under 'Profiler' nedenfor.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Erhvervsøkonomi kan du arbejde med områder som salg og marketing, økonomistyring, personaleledelse, organisationsudvikling og ledelsesstrategi, aktiehandel og udviklingsprojekter. Du har også mulighed for at læse videre på en række kandidatuddannelser som eksempelvis MSc International Business Development i Herning.

Top-up - supplering for erhvervsakademiuddannelser

Er du uddannet markedsføringsøkonom, finansøkonom eller financial controller, kan du tage en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi, HA på kortere tid end de normale 3 år. Læs hvordan du kan supplere din erhvervsakademiuddannelse med en Top-up her.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22930

Optagelse på bacheloruddannelsen i Almen erhvervsøkonomi forudsætter en gymnasial adgangsgivende eksamen samt følgende niveauer:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B eller International Økonomi B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Er du Markedsførings- eller Finansøkonom har du mulighed for at færdiggøre HA-uddannelsen på to år. Læs mere om adgangskrav og muligheder for at få merit på denne side.

Fra og med optagelsen i 2020 varsles en minimumskvotient på 7,0 i kvote 1 (kvotient med bonus for A-fag men uden hurtigstartbonus).

Kvote 2 kriterier

Ansøgere i kvote 2 optages ud fra en prioritering på baggrund af de nedenstående listede objektive kriterier. Det vil sige, at ansøgere der prioriteres højest i henhold til de objektive kriterier optages, indtil der ikke er plads til flere.

Objektive kriterier 

 • Matematik B-niveau med karakteren min. 10
 • Matematik A-niveau
 • Engelsk B-niveau med karakteren min. 10 eller engelsk A-niveau 
 • Udlandsophold min. ½ år (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden)
 • Udlandsophold min. 1 år (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden)
 • Studierelevant erhvervserfaring min. 1 år (Erhvervserfaringen skal omfatte lønnet arbejde af gennemsnitligt 30 timer ugentligt og være studierelevant)
 • Studierelevant videregående uddannelse
 • Meritgivende videregående uddannelse

Vær opmærksom på, at der højst kan medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på i alt 12 måneder. Karakterer- og niveauer fra din adgangsgivende uddannelse tæller ikke med i de 12 måneder.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Det er som udgangspunkt kun muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende eller lavere niveau 6 år efter afslutning af den senest gennemførte videregående uddannelse. Det betyder, at hvis du har gennemført en dansk professionsbachelor eller bacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, skal der gå mindst 6 år, før du kan søge optagelse på en ny bacheloruddannelse (gælder både ansøgninger i kvote 1 og kvote 2)

Uddannelsens opbygning

På Erhvervsøkonomi får du indsigt i de forskellige økonomiske problematikker, der kan opstå i en virksomhed. Du lærer at udvikle virksomhedens strategi, så problemerne bliver løst. Desuden får du værktøj til at forstå virksomhedens opbygning og forskellige relationer. Du får blandt andet indsigt i samfundets økonomiske forhold, og du bliver i stand til at forstå, hvilke konsekvenser, de har for virksomheden.

Profilfag

På 5. semester skal du specialisere dig i et bestemt område. Det kan ske ved, at du vælger én af uddannelsens tre profiler. På profilerne er det fastlagt, hvilke fag du skal følge. Du kan også vælge selv at sammensætte valgfag for at lave din egen profil eller at tage til udlandet på dit 5. semester.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor kan du se et diagram, der viser, hvordan studiet er bygget op. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

 

 

Profiler

Aarhus Universitet i Herning udbyder to profiler på Erhvervsøkonomi. Du kan også vælge at tage profilen i Aarhus, hvor der er andre muligheder. 

Global Marketing

The Global Marketing profile focuses on marketing in a globalised world. The students will learn how to handle marketing across cultures as a basis for adapting to a globalised business environment and responding to changing customer and consumer trends, which can help improve business performance. The students will gain skills in exploring and/or concluding on customer behaviour. This includes applying the principles of global buying behaviour and global market research to understand different business and consumer processes and contexts. Additionally, the seminar will allow the students to explore further a topic of their own choice related to the field of global marketing. In addition to the seminar form, the teaching will take the form of lectures, - and - lectures and project work with a hands-on approach. The Global Marketing profile provides a good foundation for further studies on BTECH’s Master’s programme in International Business Development as well as other Master's programmes at Aarhus BSS such as Marketing, Business Intelligence and International Business. Furthermore, this profile opens up possibilities for a future career as a self-employed person or as a manager or a marketing executive in a public or private company.

International Business

The profile in International Business combines courses that address the challenges and opportunities which companies face when conducting international business. The last decades have witnessed dramatic changes in the economic environment of firms. Trade liberalisation, decrease in transportation costs, the ICT revolution and fundamental political changes have reshaped the business environment towards an international playground where consumers and producers are located throughout the world. The International Business profile revisits all of the fundamental disciplines that have already been taught in the compulsory BSc classes – ranging from organisational behaviour and marketing over finance to economics – and develops the international aspects of these disciplines. Students are introduced to the crucial aspects of firms’ internationalisation and financing, a modern approach to international trade, including innovation activities, empirical analysis of a specific international case as well as the challenges of managing international organisations operating across cultures. The profile will provide students with skills in identifying and solving problems that companies and institutions encounter when they operate on the different international markets.

Studieliv

Undervisningen på Erhvervsøkonomi deler sig mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændig forberedelse. Til forelæsningerne gennemgår din underviser emnerne for din årgang. Til holdundervisningen forventes du i højere selv at komme på banen, når I skal bruge teorien til at foreslå løsninger på konkrete problemer i en virksomhed. Der vil være diskussion og gennemgang af opgaver. Du bliver også del af en læsegruppe. Sammen skal I forberede oplæg, løse opgaver og eventuelt sparre i forbindelse med eksamen. 

Erhvervsøkonomi er et fuldtidsstudie, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Erhvervsøkonomi. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med forberedelse til undervisningen og møder med din læsegruppe. 

Mandag

8-12:              Forelæsning i Eksternt Årsregnskab

12-14:            Holdundervisning i Organisationsadfærd

14-16:            Forelæsning i Matematik 

Tirsdag

8-10:              Forelæsning i Statistik

10-12:            Holdundervisning i Eksternt Årsregnskab

14-16:            Holdundervisning i Matematik 

Onsdag

8-10               Forelæsning i Organisationsadfærd

10-12:            Møde med læsegruppe

12-17:            Læsning 

Torsdag

8-17:              Læsning 

Fredag

9-12:              Opgaveregning

12-15             Læsning 

Det sociale studieliv på Erhvervsøkonomi

Uddannelserne på AU i Herning ligger tæt samlet. Det giver mulighed for et rigt socialt liv på tværs af de forskellige studier. Du kan blandt andet deltage i: 

Student Activity Association (SAA)

SAA er en studenterforening på tværs af fagene i Herning. Foreningen arrangerer en masse forskellige tilbud for studerende, eksempelvis Cultural Nights, hvor du kan lære om andre kulturer. 

Fredagsbar

Fagene i Herning har en fælles fredagsbar. Her er der rig mulighed for at geare ned efter en uges studier. 

Læs i udlandet

Som studerende på Erhvervsøkonomi er det oplagt at tage et semester i udlandet. Et ophold i udlandet giver dig mulighed for at forbedre dine sproglige evner og få indsigt i vilkårene for virksomheder i landet. Samtidig forbedrer du dine evner til at samarbejde på tværs af kulturer.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra en tilsvarende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Som erhvervsøkonom er du i stand til at overskue virksomhedens forskellige interesser. I løbet af uddannelsen lærer du at identificere virksomhedens største problemer og at løse dem. 

Derfor arbejder flere erhvervsøkonomer som analysemedarbejdere, hvor de blandt andet hjælper med at afklare, hvordan virksomheden klarer sig. Mange arbejder som administrative medarbejdere, hvor de eksempelvis sidder med virksomhedens regnskab. Du kan også blive projektleder i eksempelvis en industriel virksomhed, få andre ledende funktioner, og du kan varetage salg og marketing. 

Kandidat

De fleste bachelorer i Erhvervsøkonomi vælger at også at tage en kandidatuddannelse. Du kan blandt andet vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi, hvor du kan specialisere dig i en række forskellige temaer indenfor erhvervsøkonomien.
 • Kandidatuddannelsen i IT, Kommunikation og Organisation, hvor du blandt andet lærer at indføre nye IT-værktøjer, mens du tager hensyn til kommunikative problematikker og virksomhedens organisation.

Top-up – HA – Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Herning)

Aarhus Universitet tilbyder suppleringsmuligheder for markedsførings- og finansøkonomer fra erhvervsakademierne

På suppleringsordningerne i Herning kan du blive optaget på henholdsvis Erhvervsøkonomi, HA eller Economics and Business Administration, BSc, hvis du enten er uddannet markedsførings- eller finansøkonom. Andre lignende uddannelser giver ikke adgang til suppleringsordningerne. Du får en standardmerit på i alt 90 ECTS og ved at tage yderligere 90 ECTS, opnår du bachelorgraden, som også giver adgang til cand.merc.-uddannelserne. Du kan på meritordningen søge SU fra semesterstart.

Undervisningsforløb 

Suppleringsordningerne har opstart to gange om året. Det ene forløb varer 1½ år, og det andet varer 2 år.

Normalordningen varer 1½ år, hvad der nogenlunde svarer til en normalstuderendes arbejdsindsats og har kun opstart i januar måned.

På det rolige forløb er studiebelastningen lavere end en normal fuldtidsbelastning. Dette forløb varer 2 år og har kun opstart i september måned.

I oversigten kan du se de enkelte studieforløb. Husk at du ikke kan følge forløbet for Financial Controller i Herning.

Hvis dit mål er videreuddannelse på cand.merc., er valget mellem det 1½-årige og det 2-årige forløb ikke så afgørende, idet de begge vil give samme starttidspunkt på cand.merc., som kun starter én gang om året, nemlig pr. 1. september.

Uddannelsen er SU-beret­ti­get, uanset hvilket uddannelsesforløb du vælger, men du vil få fratrukket den SU-tid, du har brugt på din tidligere uddannelse.

Specifikke adgangskrav

Bemærk, at der krav om, at du har haft følgende valgfag på din erhvervsakademiuddannelse:

Erhvervsakademiuddannelse Valgfag
Markedsføringsøkonom

Statistik

Driftsøkonomi

Finansøkonom

Videregående statistik 

Statistik*

*Bemærk: Hvis du er startet på finansøkonomuddannelsen før 2014, er det ikke et krav, at du har haft statistik som valgfag.

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du meget velkommen til at kontakte studievejledningen i Herning.

Sprogkrav
Fra sommeroptaget 2019 skal alle ansøgere til den engelsksprogede top-up uddannelse i Economics and Business Administration, BSc, dokumentere, at de opfylder kravet om engelskkvalifikationer svarende til Engelsk B i den danske gymnasieskole.

Tilsvarende skal alle ansøgere til den dansksprogede top-up uddannelse i Erhvervsøkonomi, HA, dokumentere, at de opfylder kravet om danskkvalifikationer svarende til Dansk A.

Aarhus Universitet anbefaler, at dine engelsk- og danskkvalifikationer er på de krævede niveauer, men niveauerne er først et adgangskrav fra sommeroptaget 2019.

Dokumentationskravet kan opfyldes på følgende måde:
http://kandidat.au.dk/optagelse/adgangskrav/

Matematik 
Vi kontrollerer ikke dine matematikkundskaber. Men undervisningen forudsætter, at du har et B-niveau i matematik, og du har desuden mulighed for at følge forelæsningerne på det matematikkursus, som ligger på 1. semester af HA.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger via det digitale ansøgningssystem. Du skal vedhæfte eksamensbeviser og karakterudskrifter.

Du kan få hjælp til ansøgningen i følgende vejledning: 

 

 Ansøgningsfrister:

Forløb Ansøgningsfrist StarttidspunktDokumentationsfristSvar på ansøgning
1½ år 1. november Januar27. januar20. december
2 år 1. juli September1. juliMedio juli