HISTORIE

Studiet af Danmarks og verdens historie. Du lærer at forholde dig undersøgende, kritisk og perspektiverende til fortiden

Introduktion

På Historie arbejder du med den udvikling, som mennesker og samfund har gennemgået fra de tidligste tider og op til nutiden. Du undersøger de sociale, økonomiske, ideologiske, politiske og kulturelle forhold i Danmark og resten af verden i et historisk perspektiv.

Hverdagen på Historie

Undervisningen på Historie bygger i høj grad på undervisning på mindre hold, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og arbejder med din læsegruppe. Herudover foregår noget undervisning også som forelæsninger. Du lærer at undersøge et emne til bunds, og du lærer systematisk at finde oplysninger og litteratur samt kritisk at vurdere dine kilder. Du lærer at tilrettelægge undersøgelser, og du arbejder med både skriftlig og mundtlig formidling.

Forstå fortiden i dag

Historie giver dig overblik over væsentlige udviklinger og centrale forhold i verdens historie som magtkampe, ideologier, nationalisme, politik, kultur, erobringer, opdagelser, krig og fred. Du får også specialiseret viden om særlige perioder af historien som eksempelvis antikkens verden, middelalderens og Koldkrigs tidens Danmark og Europa, og du arbejder med nutidige problemstillinger i en historisk kontekst, så du bedre kan forstå vores samtid.

Karrieremuligheder

Som bachelor i Historie kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Historie, som kan give dig jobmuligheder som eksempelvis underviser på universiteter, i gymnasieskolen, på seminarier og højskoler. Du kan også arbejde på museer eller arkiver, inden for forskning eller som kommunikations- og informationsmedarbejder.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22255 

For at søge denne uddannelse kræves:

 En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog
 • Og en af disse kombinationer:
  • Historie A eller,
  • Samfundsfag B og Historie B eller,
  • Samfundsfag B og Idehistorie B eller,
  • Samfundsfag B og Samtidshistorie B eller,
  • Historie B, Religion C og Samfundsfag C

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal, ligesom ansøgere i kvote 1, opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor), samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog
 • Og en af disse kombinationer:
  • Historie A eller,
  • Samfundsfag B og Historie B eller,
  • Samfundsfag B og Idehistorie B eller,
  • Samfundsfag B og Samtidshistorie eller,
  • Historie B, Religion C og Samfundsfag C

Uddannelsens opbygning

Fagene på Historie fokuserer både på studierne af konkrete historiske begivenheder og på historisk metode. Du får overblik over de brede linjer i verdens og Danmarks historie, og du kommer til at studere nogle af hændelserne i dybden. Desuden lærer du at benytte dig af de metodiske værktøjer, som historikere bruger, når de skal vurdere kilder og drage konklusioner på baggrund af kildematerialet. Undervejs i studiet får du mulighed for at specialisere dig indenfor en række historiske emner.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Det faglige studieliv på Historie

Ved forelæsningerne på Historie gennemgår underviseren teksterne for hele årgangen. Til holdundervisningen får du mulighed for selv at formulere og diskutere indholdet sammen med dine medstuderende. Du bliver også en del af en læsegruppe, hvor I sammen skal forberede oplæg og diskutere det faglige indhold. 

Historie er et fuldtidsstudie, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Historie. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med forberedelse til undervisningen og møder med din læsegruppe. 

Mandag:
9-13 Læsning
13-15 Læsegruppe
15-18 Holdundervisning i Historisk metode 1

Tirsdag:
10-14 Holdundervisning i Historisk emne 1
14-18 Læsning

Onsdag:
9-18 Læsning

Torsdag:
9-11 Læsegruppe
11-14 Holdundervisning i Historisk emne 1
15-17 Forelæsning i Verdens/Danmarkshistorie

Fredag:
9-12 Læsning
12-14 Holdundervisning i Verdens/Danmarkshistorie
15-18 Fredagsbar

Det sociale liv på Historie

Historie er et stort studie, og du har mulighed for at deltage i en masse sociale aktiviteter. Du kan blandt andet deltage i et væld af forskellige foreninger: 

Kancelliet
Dette er de historiestuderendes eget sted, hvor man kan komme og slappe af, men også stedet hvor Historisk Fagråd holder sine møder.  

Historisk Fagråd
Hvis du vil have indflydelse på dit studiemiljø, så sker det i Historisk Fagråd. Udvalget varetager de studerendes interesser på Aarhus Universitet. 

Historia
De studerendes foredragsforening mødes om historiske emner hver måned. Foreningen laver også ture til spændende historiske steder i Danmark. 

FRED
Festforeningen på Historie hedder FRED. Den afholder fredagsbar, temafester og den årlige ”FREDedlige Hyttetur”. 

Læs i udlandet

Emnerne på Historie er typisk brede og internationale, så det er oplagt at tage et semester i udlandet på kandidatdelen, hvor du kan udvikle dine sproglige evner og stifte bekendtskab med et andet lands kultur og historie. På sidste år af din bacheloruddannelse er der alt efter dine ønsker for et videre uddannelsesforløb også mulighed for at bruge nogle af de mange udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning i rejs UD!

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Dine jobmuligheder som historiker afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

På Historie får du en bred indsigt i Danmarks og verdens historie, og du lærer at analysere samfundsmæssige processer. Du bliver dygtig til at indsamle og vurdere informationer ved hjælp af kildekritik. Desuden bliver du god til at strukturere projekter og formidle resultaterne klart på skrift og i tale. 

De fleste kandidater i Historie arbejder som undervisere på eksempelvis gymnasier, højskoler og universiteter eller som formidlere på et museum. Mange arbejder også med administration, kommunikation og projektledelse. 

Tilvalg

Du har mange muligheder, når du skal vælge tilvalg i løbet af dit studie. Andre studerende på Historie har valgt: 

 • Tilvalg i Samfundsfag
 • Tilvalg i Museologi
 • Tilvalg i Matematik

Kandidat

De fleste bachelorer i Historie vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle af dem kræver et specielt tilvalg, men du kan blandt andet vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Historie, der er en fortsættelse af bacheloruddannelsen. Du får rig mulighed for at specialisere dig efter dine egne ønsker, og du bliver god til at lave kritiske vurderinger af kilder, historieforståelse og andre teorier.
 • Kandidatuddannelsen i International Studies, som ruster dig til globaliseringen igennem undervisning i blandt andet historie og jura.
 • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor du lærer at se oplevelsen som en handelsvare og designe oplevelser for forbrugeren.
 • Kandidatuddannelsen i Nordisk sprog, litteratur og kultur, hvor du lærer at analysere dansk sprog og litteratur set fra en nordisk kontekst.