IDRÆT

Idræt handler om fysisk aktivitet, sundhed og kropskultur

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: 7,8 (Standby: 7,1)   |   Kvote 2 2017: 7,4 (Standby: 7,1) (Vejledende)  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August /september

Introduktion

Idræt kombinerer teoretisk fordybelse med fysisk aktivitet. Den boglige del kredser om både naturvidenskabelige- og humanistisk-samfundsvidenskabelige fag. Den praktiske del er fuld af fysiske udfordringer, hvor du har undervisning indendørs og udendørs i al slags vejr.

Hverdagen på Idræt

Idræt holder til på Frederiksbjerg i Aarhus, hvor undervisnings-, laboratorie- og testfaciliteter ligger tæt på skov og strand. På Idræt er samarbejde et nøgleord, og du arbejder sammen med dine medstuderende om alt lige fra makkerredninger i kajak til tungt læsestof i læsegrupperne. For at komme ind på Idræt skal du igennem en praktisk optagelsesprøve, så det sikres, at du kan gennemføre den praktiske undervisning på et tilfredsstillende niveau.

Du bruger teorien i praksis

Den teoretiske del af Idræt handler blandt andet om de praktisk-pædagogiske aspekter af idrætten. Du arbejder også med idrættens betydning for fysisk, psykisk og social sundhed, og du får viden om træningens virkning på kroppen. Den praktiske del af Idræt har hovedvægt på boldspil, gymnastik, atletik, friluftsliv og svømning. De teoretiske og praktiske fag kobles ofte sammen, så eksempelvis praktiske undervisningsøvelser sammenholdes med formidlingsteori.

Skab din egen profil

Det første halvandet år på Idræt består af obligatoriske kurser, hvor cirka halvdelen af undervisningen er praktiske idrætsfag. Herefter bliver studiet mere teoretisk, og du kan målrette din uddannelse inden for eksempelvis undervisning og formidling, præstationsoptimering, idræt og sundhed, kulturanalyser inden for idræt eller specifikke idrætsbiologiske emner.

Karrieremuligheder

De fleste bacheloruddannede fra Idræt læser videre på kandidatuddannelsen i Idræt. Det kan give dig jobmuligheder som underviser på eksempelvis gymnasier, HF eller idrætshøjskoler. Du kan også arbejde som konsulent i idrætsforeninger og kommuner, i idrætsorganisationer, i specialforbund, eller du kan arbejde med sundhed og sygdomsforebyggelse.

Idræt: En tværfaglig uddannelse Kandidat i Idræt Morten fortæller om de færdigheder han har fået igennem sin uddannelse, og hvordan han bruger dem i sit job i dag.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22130

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen til Idræt er den 15. marts både for kvote 1- og kvote 2- ansøgere, da et af adgangskravene er en bestået adgangsprøve. 

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Og enten
  • Fysik B
  • eller
  • Geovidenskab A
  • eller
  • Biologi A og Fysik C 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

 

Adgangsprøve

På Idræt er der en adgangsprøve, som du skal bestå, før du kan blive optaget på studiet. I 2018 finder adgangsprøver sted d. 16. og 17. juni.

Alle ansøgere, der har søgt rettidigt, vil senest i uge 17 modtage en invitation til adgangsprøven. En bestået prøve er ikke garanti for en studieplads, men kvalificerer dig, sammen med de øvrige specifikke adgangskrav, til at blive taget i betragtning til en studieplads. Du vil, som alle andre ansøgere til universitetets uddannelser, få endeligt svar på din ansøgning om optagelse den 28. juli. 

Adgangsprøven foregår hvert år i maj eller juni. Tidspunktet annonceres her på siden senest 15. marts. Vær opmærksom på, at der ikke arrangeres særlige adgangsprøver for enkeltpersoner. Er du forhindret i deltagelse til den praktiske adgangsprøve må du søge optagelse året efter. Derudover skal du også være opmærksom på, at du skal deltage i hele den praktiske adgangsprøve på den dag du tildeles, og kan derfor ikke udelade elementer af den.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal, ligesom ansøgere i kvote 1, opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor), samt
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Matematik B
 • Og enten:
  • Fysik B
  • eller
  • Geovidenskab A
  • eller
  • Biologi A og Fysik C 

Særligt om adgangsprøven

På Idræt er der en adgangsprøve, der skal bestås, for at du kan blive optaget på studiet.

Prøvens formål er at sikre, at de optagne studerende vil være i stand til at nå et tilstrækkeligt højt niveau i de praktiske dele af uddannelsen, og at de optagne kan gennemføre de minimumsprøver, der skal bestås i løbet af uddannelsen. Deltagerne prøves i tre kategorier:

 • Svømning
 • Gymnastik 
 • Holdboldspil, her vælger den studerende mellem fodbold, volleyball og basketball

Der kræves tilfredsstillende præstationer i alle tre discipliner. Kriterierne for en tilfredsstillende indsats i de enkelte discipliner er følgende:

Svømning

Deltagerne skal dokumentere grundlæggende svømmefærdighed gennem 10 minutters kontinuerlig svømning.

Deltagerne skal endvidere præstere 1 hovedspring fra bassinkant efterfulgt af 50 meter svømning i en af de 4 stilarter (brystsvømning, crawl, rygcrawl, butterfly).

Deltagerne skal beherske korrekt vejrtrækning i den valgte stilart.

Gymnastik

Under vejledning skal ansøgeren demonstrere gymnastiske grundfærdigheder, der ud fra en helhedsbetragtning skal godtgøre ansøgerens fysiske og tekniske kvalifikation til at klare kravene på uddannelsen. Afprøvningen af færdighederne sker såvel i gruppe som individuelt.

Den samlede prøvetid for gymnastik er ca. 1 time og falder i to afdelinger:

Bevægelse til musik

Med musikledsagelse vises grundfærdighederne: Løb, hoppevariationer, svingende bevægelser, balancer og chassé. Der gives oplæg til enkle sammensætninger, der viser evnen til at kombinere bevægelser og orientere sig i rummet, ligesom der med vejledning ønskes demonstreret bevægelser, der viser kroppens bevægelighed. Der lægges vægt på god overensstemmelse mellem musik og bevægelse.

Grundgymnastik

Ansøgeren prøves i følgende grundfærdigheder:

 • Håndstand – op ad væg eller makker.
 • Forlæns rulle med samlede ben
 • Baglæns rulle med samlede ben (fra stående)
 • Møllevending (vejrmølle) 

Holdboldspil

Deltageren skal dokumentere grundlæggende bevægelsesmæssige og tekniske færdigheder inden for boldspillet. Deltagerne vurderes i spilsituationer.

Bedømmelse

Deltagerne vurderes individuelt af idrætssagkyndige fra Idræt.

Uddannelsens opbygning

En bacheloruddannelse i Idræt tager tre år. Studiet er bygget op omkring tre grupper af fag: 1. Den biologiske, hvor I arbejder med sundheds- og naturvidenskab. 2. Den sociologiske, der fokuserer på sociale og kulturelle aspekter ved idræt. 3. Den praktiske, som blandt andet kvalificerer dig til at arbejde med idrætsundervisning. Her kan du læse mere om, hvordan studiet er opbygget.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Idræt kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet i bacheloruddannelsen i Idræt. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Idræt

På bacheloruddannelsen i Idræt bliver du en del af et hold på cirka 30 studerende. I løbet af de første år på studiet har du cirka 20 skemalagte timer om ugen. Herudover kommer selvstændigt studie- og gruppearbejde, hvilket alt i alt udgør et fuldtidsstudie.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger i auditorier sammen med mange andre studerende, og holdundervisning. Derudover bliver du en del af en læsegruppe, hvor I sammen løser faglige opgaver og sparrer med hinanden i forbindelse med eksamen. Vejen fra underviser til studerende er kort på Idræt, og du vil hurtigt blive fortrolig med, hvem der er hvem.

Ugeplan
Idrætsstudiet er i de første to studieår hovedsageligt bygget op i kvarterer. Det betyder, at du har 7 ugers undervisning og derefter 2 ugers eksamen. Du afslutter altså fag fire gange årligt. Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 2. kvarter af 1. semester på bacheloruddannelsen i Idræt.

Mandag:
9-11: Holdundervisning i svømning
11-14: Forberedelse
14-16: Holdundervisning i biomekanik

Tirsdag:
8-10: Holdundervisning i Kropsbasis
11-13: Praktisk undervisning i svømning
13-16: Forberedelse

Onsdag:
8-13: Forberedelse
13-15: Forelæsning i biomekanik

Torsdag:
9-11: Praktisk undervisning i Kropsbasis
12-16: Forberedelse

Fredag:
8-12: Forberedelse
12-14: Holdundervisning i Biomekanik

Det sociale studieliv på Idræt

Livet som studerende på Idræt går ikke kun op i bøger og svedige træningsture. Der findes også masser af sociale aktiviteter og foreninger, som du kan blive en del af.

Fagrådet (FAU)
Har du lyst til at tale dine medstuderendes sag? I fagrådet kan du blandt andet få indflydelse på studiets struktur og indhold. Fagrådet er åbent for alle, men typisk har hvert hold et par repræsentanter, der taler de studerendes sag.

Festudvalget
På Idræt er der selvfølgelig også et festudvalg, som hver måned arrangerer en fredagsbar. Derudover afholder festudvalget også en stor jule- og sommerfest.

Social- og aktivitetsudvalget
På Idræt sørger social- og aktivitetsudvalget for, at der løbende bliver afholdt sociale arrangementer. Det kan for eksempel være landskamp på storskærm, volleyball-turneringer og grillaftenener. Her kan du altså være med til at styrke fællesskabet på studiet – både ved at deltage i arrangementerne og ved at deltage aktivt i udvalgets arbejde.

Ekstern idrætsdag
Som studerende på Idræt kommer du hvert år til at dyste mod andre idrætsstuderende fra København-, Aalborg- og Syddansk Universitet.  Her bliver der dystet i alverdens discipliner med det ene formål at afgøre, hvilket studie der er bedst.

Læs i udlandet

På Idræt er der gode muligheder for at komme til at studere i udlandet. Idræt har blandt andet et nært samarbejde med de nordiske lande omkring friluftskurser. Du kan for eksempel komme til Sverige eller Norge og udnytte de mange muligheder, der her er for udeliv, klatring og fjeldvandring. Derudover har studiet også særlige samarbejdsaftaler med to amerikanske universiteter - George Mason og West Virginia. Aarhus Universitet har udvekslingsaftaler med universiteter i hele verden.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

På bacheloruddannelsen i Idræt lærer du grundlæggende om kropskultur på et teoretisk og praktisk plan. Du får en stor teoretisk viden om emner som anatomi, fysiologi og biokemi, som du kommer til at kombinere med en praktisk del gennem laboratorieøvelser. Den teoretiske viden kommer du også til at kombinere med praksisdiscipliner som boldspil, atletik og svømning. Det gør dig blandt andet i stand til at planlægge og udføre fysiske aktiviteter.

Hvad kan du blive?

Dine jobmuligheder som bachelor i Idræt afhænger meget af hvilket tilvalg og eventuel hvilken kandidatuddannelse, du senere vælger. Hvis du fortsætter på kandidatuddannelsen i Idræt, kan du for eksempel få job som konsulent i idrætsorganisationer og kommuner eller undervise på gymnasier og idrætshøjskoler. Det er også muligt at gå forskervejen, hvor du allerede i slutningen af din bacheloruddannelse har mulighed for at styre din uddannelse frem mod en ph.d.-grad.

Se en video med Mikkel Holm Thomsen, der er idrætskonsulent hos DGI her:


Bachelortilvalg
Som bachelorstuderende på Idræt har du mulighed for at vælge et tilvalgsfag. Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence til gymnasiet, skal du her vælge et gymnasierettet fag. På Idræt kan du blandt mange fag vælge mellem nedenstående tilvalg:

 • Tilvalg i Biologi, hvor du blandt andet lærer, hvordan levende organismer er opbygget, og hvordan de fungerer.
 • Tilvalg i Samfundsfag, hvor du i bred forstand kommer til at beskæftige dig med det politiske system og samfundets struktur.
 • Tilvalg i Matematik, hvor du blandt andet lærer at systematisere, abstrahere og analysere komplicerede, matematiske problemstillinger.
  Læs mere om tilvalg her.

Kandidatuddannelse

En bacheloruddannelse i Idræt giver dig adgang til at fortsætte på kandidatuddannelsen i Idræt og Biomedicinsk Teknik. På kandidatuddannelsen kan du også kombinere Idræt med dit tilvalg og dermed opnå undervisningskompetence til gymnasieskolen.