INDIEN- OG SYDASIENSTUDIER

Indien- og sydasienstudier er studiet af historie, kultur og samfundsforhold i Sydasien med hovedfokus på Indien. Du lærer desuden hindi, som er det mest udbredte sprog i Sydasien.

Introduktion

På Indien- og sydasienstudier lærer du at knytte bånd mellem Danmark og Indien. Du har mulighed for et halvt års uddannelsesophold i Indien, hvor du får du intensiv træning i hindi og på nærmeste hold oplever, at Indien både er central for den globale økonomi, en regional stormagt og et relativt fattigt udviklingsland.

Hverdagen på Indien- og Sydasienstudier

Undervisningen på Indien- og sydasienstudier bygger på forelæsninger og holdundervisning, hvor du deltager i diskussioner, holder oplæg og arbejder med din læsegruppe. Det er ikke nødvendigt med forkundskaber i hindi, når du begynder på Indien- og sydasienstudier. På første og andet semester skal du igennem et forberedende kursus – propædeutik – hvor du får et intensivt kursus i sproget.

Gandhi, Bollywood og verdens største demokrati

Indien- og sydasienstudier handler primært om forholdene i Indien, men du kommer også omkring samfundsforhold og politiske forhold i lande som Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan og Sri Lanka. Du får et indgående kendskab til de komplekse strukturer i de sydasiatiske samfund, og du arbejder med nutidens populærkulturer og hverdagslivet i Sydasien.

Karrieremuligheder

De fleste uddannede bachelorer i Indien- og sydasienstudier læser videre på en kandidatuddannelse. En kandidatuddannelse kan give dig jobmuligheder inden for eksempelvis undervisning, oversættelse, turisme, kulturel udveksling, udviklingshjælp og formidling.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22265

 

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog

*Kravet om yderligere et sprogfag kan erstattes af propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen.

 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Fagene på Indien- og sydasienstudier fokuserer på to hovedområder. Først og fremmest får du viden om og færdigheder inden for sproget hindi. Derudover lærer du om Indiens og andre regioner i Sydasiens historie, kultur og samfundsforhold. Uddannelsen har dermed både et praktisk og teoretisk fokus.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen på Indien- og sydasienstudier kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Indien- og sydasienstudier. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Undervisningen på Indien- og sydasienstudier

Langt størstedelen af undervisningen på Indien- og sydasienstudier foregår som holdundervisning, hvor du og dine medstuderende deltager aktivt via diskussioner på holdet. Du kommer også til at stifte bekendtskab med forelæsninger, hvor din underviser gennemgår dagens tekster. På Indien- og sydasienstudier bliver du en del af en læsegruppe, og sammen skal I blandt andet holde oplæg og spare med hinanden i forbindelse med eksamen.

Herunder følger et eksempel på et ugeskema for 1. semester. Du vil opleve, at Indien- og sydasienstudier er et fuldtidsstudie, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte timer.

Mandag
10-12 Praktiske øvelser i Hindi 1
12-16 Forberedelse
16-18 Praktiske øvelser i Hindi 1

Tirsdag
8-13 Forberedelse
14-16 Holdundervisning i Hindi 1
16-18 Forelæsning i Hindi 1

Onsdag
8-11 Holdundervisning i Sydasiens historie
12-16 Forberedelse

Torsdag
8-12 Forberedelse
12-14 Forelæsning i Hindi 1
14-16 Praktiske øvelser i Hindi 1

Fredag
8-10 Praktiske øvelser i Hindi 1
10-12 Holdundervisning i Hindi 1
12-16 Forberedelse

Det sociale studieliv

På Indien- og sydasienstudier kommer du til at indgå i et socialt fællesskab med studerende fra de andre områdestudier - eksempelvis Kinastudier. På studiet har du mulighed for at involvere dig i flere sociale foreninger:

Asiatisk Fredagsbar
Hver måned arrangerer Asiatisk Fredagsbar en temabar, hvor du kan hygge dig med dine medstuderende over en kold øl eller vand. Asiatisk Fredagsbar arrangerer også den årlige julefrokost.

Filmklub
I Filmklubben har du mulighed for at blive forkælet med film, der ikke blot er underholdende, men som også styrker din faglighed.

Diskussionsklub
Hvis du har lyst til at diskutere aktuelle samfundsfaglige eller kulturelle problemstillinger i Indien, så skal du blive en del af Diskussionsklubben på Sydasienstudier.

Læs i udlandet

På Indien- og sydasienstudier er det oplagt, at du styrker dit hindi og oplever den sydasiatiske kultur ved at tage et semester i Indien. Indien- og sydasienstudier på Aarhus Universitet samarbejder med andre nordiske universiteter om sprogprogrammet Varanesi, hvor du på 2. semester har mulighed for at komme på udveksling i Indien. Læs mere om programmet her.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder som bachelor i Indien- og sydasienstudier afhænger meget af, hvilket tilvalg og eventuelt hvilken kandidatuddannelse du senere vælger.

Med en bachelor i Indien- og sydasienstudier bliver du i stand til at begå dig mundtligt og skriftligt på moderne hindi. Samtidig får du en bred viden om Indien- og sydasiens historie, kultur og samfundsforhold – eksempelvis aktuelle sociale og politiske forhold. Studiet vil først og fremmest koncentrere sig om Indien, der er regionens vigtigste og største land, men du får også en viden om andre lande i regionen – herunder Pakistan, Nepal og Sri Lanka.

En uddannelse i Indien- og sydasienstudier giver dig blandt andet mulighed for at arbejde med eksport og outsourcing mellem danske og indiske virksomheder eller institutioner. Du kan også komme til at arbejde med international udvikling og samarbejde i Sydasien eller undervise på eksempelvis aftenskoler, højskoler og sprogskoler.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Indien- og sydasienstudier skal du på dit fjerde år vælge et tilvalg. Her har du mulighed for at vælge imellem en lang række fag. Andre studerende på Indien- og sydasienstudier har eksempelvis valgt:

 • Tilvalg i Æstetisk kommunikation
 • Tilvalg i Antropologi
 • Tilvalg i Globalisering og kulturel identitet 

Kandidat

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Indien- og sydasienstudier, kan du læse videre på forskellige kandidatuddannelser. Du skal dog være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg:

 • Kandidatuddannelsen i Asienstudier (Indien- og sydasienstudier), hvor du bygger ovenpå dit faglige fundament fra din bacheloruddannelse og blandt andet opnår en dybere indsigt i Indien og Sydasiens omskiftelige samfund og kultur.
 • Kandidatuddannelsen i International Studies, hvor du får et bredt internationalt perspektiv på din uddannelse.
 • Kandidatuddannelsen i Antropologi, hvor du kommer til at beskæftige dig med verdens kulturer og samfund.