INFORMATIONSVIDENSKAB

Om de menneskelige og sociale aspekter ved IT

Introduktion

Informationsvidenskab befinder sig i grænselandet mellem menneske og maskine. Du arbejder både praktisk og teoretisk med anvendelse, nytænkning og potentiale inden for teknologien i samfundet, og du lærer at designe teknologi med fokus på brugerens behov. 

Hverdagen på Informationsvidenskab

Undervisningen på Informationsvidenskab bygger på forelæsninger og holdundervisning, hvor du holder oplæg og arbejder med projekter i din læsegruppe. Fagene på Informationsvidenskab spænder meget bredt. Du arbejder både med programmering, kommunikationsteori, organisationsteori, teknologihistorie, designprocesser, datalogiske fagområder og analyse af organisationer og virksomheder. 

Samspillet mellem mennesker, samfund og teknologi

På Informationsvidenskab lærer du at beskrive, analysere og konstruere computerbaserede informationssystemer ud fra en humanistisk synsvinkel. Du arbejder med, hvordan ny teknologi påvirker vores samfund, og hvordan mennesker konkret bruger teknologi på arbejdspladser, i hjemmet eller i forbindelse med kunstneriske og kulturelle oplevelser. 

Karrieremuligheder

Som bachelor i Informationsvidenskab kan du læse videre på en række humanistiske kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig jobmuligheder som eksempelvis teknologi- eller organisationskonsulent, IT-projektleder, inden for kommunikation eller design af multimediesystemer.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22270

 

For at søge denne uddannelse kræves:

 En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog, eller Kommunikation/it A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag(kvote2 fag, se nedenfor), samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Fagene på Informationsvidenskab fokuserer både på de praktiske og teoretiske aspekter af informationsteknologi. Du får et grundlæggende kendskab til de mange forskellige teknikker, der indgår i designprocessen - herunder basal programmering. Desuden kommer du til at studere kommunikation og menneskers samspil med teknologierne.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor kan du læse et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag og læse deres fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Det faglige studieliv på Informationsvidenskab

Ved forelæsningerne på Informationsvidenskab gennemgår underviseren dagens tekster for hele din årgang. Til øvelsestimerne bliver din årgang delt ud på mindre hold, hvor du får mulighed for at løse opgaver og diskutere faglige problemstillinger med dine holdkammerater. Du bliver også del af en læsegruppe, hvor I sammen skal forberede oplæg og diskutere det faglige indhold. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Informationsvidenskab. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med selvstændig forberedelse til timerne og møder med din læsegruppe. Derfor er Informationsvidenskab et fuldtidsstudium, selvom du ikke nødvendigvis har skemalagt undervisning hver dag.

Mandag:
8-11 Øvelsestimer i Digitale repræsentationer
11-14 Forelæsning i Akademisk genreforståelse og formidling
14-18 Læsning

Tirsdag:
8-14 Læsning
14-17 Forelæsning i Kommunikation

Onsdag:
9-12 Øvelsestimer i Kommunikation
12-15 Øvelsestimer i Akademisk genreforståelse og formidling
15-18 Løsning af opgaver

Torsdag:
8-18 Læsning

Fredag:
8-12 Læsegruppe
12-15 Forelæsning i Digitale repræsentationer
15-18 Fredagsbar

Fysiske rammer
Informationsvidenskab holder til i IT-byen på Katrinebjerg i Aarhus N. Her findes også it-virksomheder og forskningscentre, hvilket sikrer et livligt studiemiljø med fingeren på pulsen. 

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab

Det sociale liv på Informationsvidenskab 

SAIS
Studenterforeningen på Informationsvidenskab hedder SAIS, og den arrangerer blandt andet faglige foredrag, studieture og virksomhedsbesøg. 

Fredagsbar.dk
Informationsvidenskab deler fredagsbar med Medievidenskab og Digital Design. Hver fredag fra klokken 14 kan du nyde kolde drikkevarer og hygge dig med dine medstuderende.

Kontekst
Studierne på Katrinebjerg har et fælles studenterblad ved navn Kontekst. Det udkommer fire gange årligt og er skrevet af studerende for studerende. 

PANIK
Party All Night In Katrinebjerg. Det er navnet på festforeningen, der to gange hvert semester samler alle studierne i IT-byen til dans, fest og farver.  

UNITY: Katrinebjerg
Det er sjovt og lærerigt at afprøve sine evner i tværfaglige og erhvervsmæssige sammenhænge. Derfor samler Unity: Katrinebjerg de studerende i IT-byen i et fælles netværk. UNITY forener studerende med erhvervslivet.

 

Læs i udlandet

På Informationsvidenskab er det oplagt at tage et semester i udlandet. Under dit ophold i udlandet forbedrer du dine sproglige evner og lærer en masse om landets kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at bruge nogle af de mange udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Dine jobmuligheder som bachelor i Informationsvidenskab afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

I løbet af studiet får du en bred forståelse for informationsteknologiernes muligheder, og du lærer at analysere teknologien ud fra den kontekst, den skal anvendes i. Du får erfaring med at lave brugerundersøgelser, og igennem teori og projektarbejde lærer du at lede en designproces. Desuden stifter du bekendtskab med teorier om kommunikation og organisation, og du får erfaring med at analysere konkrete virksomheders kommunikative og organisatoriske problemstillinger. 

De fleste kandidater i Informationsvidenskab arbejder med administration, systemudvikling eller kommunikation. Andre arbejder som projektledere, IT-konsulenter eller med design af IT-løsninger. 

Tilvalg

Du skal vælge et tilvalgsfag på dit tredje år af bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab. Der er mange muligheder, og andre studerende på Informationsvidenskab har valgt: 

 • Tilvalg i Retorik
 • Tilvalg i Humanistisk organisationsudvikling
 • Tilvalg i Sociologi 

Kandidat

De fleste bachelorer i Informationsvidenskab vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle uddannelser kræver særlige tilvalg, men du kan blandt andet vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab, hvor du udbygger din viden fra bacheloruddannelsen og  i højere grad lærer at foretage en kritisk vurdering af de teorier og metoder, du benytter.
 • Kandidatuddannelsen i Digital design, hvor du igennem analytiske værktøjer og kreative færdigheder lærer at designe  og analysere digitale produkter.
 • Kandidatuddannelsen i Retorik, der giver dig praktiske færdigheder i kommunikation og analytiske værktøjer til at skelne gode argumenter fra dårlige.
 • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor du lærer at se oplevelsen som en handelsvare og designe oplevelser for forbrugeren.