Du er her: AU » Uddannelse » Bachelor » International Business Communication » Engelsk-tysk

Engelsk-tysk

Bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i engelsk og tysk - Introduktion

Studerende

Jeg valgte at læse på School of Business and Social Sciences på grund af de karrieremuligheder, jeg ville have efter endt studium. Eftersom School of Business and Social Sciences er en erhvervsrettet universitetsskole, er der mange flere muligheder, og fagene er meget alsidige, hvilket giver bedre fremtidsudsigter. Jeg synes, at to sprog giver mange muligheder. Uddannelsen handler i det store hele om at lære et sprog, og bruge det inden for områder, der handler om erhvervslivet. School of Business and Social Sciences er et skønt studiested. Jeg har på ingen måde fortrudt, at jeg har valgt det, da mine faglige og sociale forventninger er blevet mere end opfyldt.

Stine Steensgaard, dimmitend fra den tosproglige bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation


Engelsk

Engelsk er et verdenssprog, og behersker du dét professionelt og har samtidig viden om forskellige engelsksprogede landes kultur og om interkulturelt samarbejde og derudover indsigt i virksomhedsforhold, så giver det dig nogle spændende jobmuligheder, hvad enten din arbejdsplads skal ligge i Danmark eller udlandet.

I dag bruges engelsk i vid udstrækning til kommunikation i organisationer og virksomheder i den vestlige verden og mellem erhvervspartnere i vidt forskellige lande. Netop dets status som verdenssprog har gjort, at engelsk nu findes i et utal af varianter. 

Hvis man imidlertid vil formulere sig præcist og professionelt, som man næsten altid skal i jobmæssige sammenhænge, er det nødvendigt at beherske en gængs standard, som til gengæld altid vil være et godt grundlag for at forstå de varianter, der har udviklet sig uden for de engelsksprogede lande. På School of Business and Social Sciences fokuserer vi derfor på engelsk, som det tales og skrives i engelsksprogede lande – dermed får du en nøgle til resten af verden.

Det tosproglige bachelorstudium i international virksomhedskommunikation giver dig det brede, faglige fundament til varetagelsen af erhvervssproglige opgaver i erhvervsvirksomheder og offentlige organisationer, dvs. den fremmedsproglige kommunikation - på engelsk, tysk, fransk eller spansk – med virksomhedens eller organisationens samarbejdspartnere.


Tysk

De tysktalende lande har stor betydning for dansk erhvervsliv. Tyskland selv ligger på en klar førsteplads, når vi ser på såvel import som eksport, og Østrig hører også til vores vigtigere partnere, hvad udenrigshandel angår. Endvidere er tysk stadigvæk et af de sprog, som folk i de nye EU-medlemslande i Central- og Østeuropa er gode til. 

Derfor er tysk en nyttig kompetence at have med, hvis du er interesseret i at være aktiv i det internationalt orienterede danske erhvervsliv eller i andre europæiske virksomheder, organisationer og institutioner. 

Ganske vist er man i det tysksprogede område efterhånden blevet mere interesserede i at tale engelsk, end det tidligere var tilfældet. Men at være god til tysk er stadig en fordel i Tyskland, Østrig og den tysktalende del af Schweiz. For det første, fordi det altid en fordel for den personlige kontakt at tale det sprog, de mennesker taler, som du skal lave aftaler og arbejde sammen med. 

Og for det andet, fordi du på den måde får en direkte adgang til informationer på tysk i aviser og bøger, på hjemmesider og i den daglige omgang med mennesker. At kunne tysk er således en fordel, både når du skal skabe kontakt, og når du vil skaffe dig informationer fra et bredt udvalg af kilder. Det er hovedformålet med undervisningen i tysk på bachelorstudiet at sætte dig i stand til at bruge dine tyskkompetencer i disse sammenhænge med den bedst mulige praktiske og teoretiske baggrund.
 Skandinaviske studerende, der ikke har dansk som modersmål, skal være opmærksomme på følgende:

I henhold til eksamensbekendtgørelsen kan prøver aflægges på svensk og norsk i stedet for på dansk, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere færdigheder i dansk. Et af uddannelsens kompetencemål er imidlertid at sætte de studerende i stand til at varetage sproglige kommunikationsopgaver på dansk. Prøver inden for dette område skal derfor aflægges på dansk.


  


ACCREDITATIONS

School of Business and Social Sciences er akkrediteret af EQUIS (European Quality Improvement System) og AACSB (the Association to Advance Collegiate Schools of Business).

Optagelsesområdenummer

22710

Studiested

Aarhus

Studiestart

August / september

Undervisningssprog

Dansk

Eksempler på mulige kandidatuddannelser

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk