IT

Udvikling af nye digitale produkter og interaktionsteknikker

 

Introduktion

Bacheloruddannelsen i IT bygger på datalogi i kombination med emner inden for fysisk design og produktudvikling. Uddannelsen tager udgangspunkt i den tekniske del af informationsteknologien, og i løbet af uddannelsen har du grundkurser i programmering, webteknologi, fysisk design, interaktive systemer og forretningsforståelse.

Hverdagen på IT

Undervisningen på bacheloruddannelsen i IT bygger på forelæsninger og øvelser på mindre hold. Din læsegruppe er en vigtig del af studiet, og gruppearbejde fylder meget i hverdagen. Du har din daglige gang i IT-byen Katrinebjerg, hvor Aarhus Universitet har samlet alle IT-uddannelser og IT-forskning. Uddannelsen arbejder tæt sammen med Arkitektskolen Aarhus, som underviser dig i produktdesign.

Projektorienteret uddannelse

I løbet af uddannelsen skal du igennem flere store projektforløb, hvor du sammen med din projektgruppe arbejder med en problemstilling inden for IT-produktudvikling. Projekterne har forskellige vinkler, og du kommer blandt andet til at arbejde med områder som innovation, social og æstetisk interaktion og virksomhedsprocesser.

Du vælger selv retning

På uddannelsens andet år specialiserer du dig inden for en af tre linjer. Du kan vælge Produktdesign, som fokuserer på design af interaktionsformer, produkternes fysiske udformning samt integration af digitale teknologier. Du kan vælge Softwareudvikling, som har fokus på udvikling og arkitektur af softwaresystemer og webservices, eller du kan vælge Forretningsforståelse, som handler om forretningsmodeller inden for IT-baserede produkter.

Karrieremuligheder

Alt efter hvilken specialisering, du har valgt, kan du søge ind på forskellige kandidatuddannelser. Det kan give dig jobmuligheder som eksempelvis produktudvikler, design proces manager eller softwareudvikler. Under uddannelsen vil du have gode muligheder for kontakt med IT-virksomheder, både i forbindelse med kurser og projekter, men også i forhold til at finde et relevant studiejob.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22170

For at søge denne uddannelse kræves:

 En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:  

  • Dansk A
  • Matematik A
  • Engelsk B

 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal, ligesom ansøgere i kvote 1, opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

1) gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor), samt

2) andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:  

  • Matematik A

 

Optagelsen 2018

Fra og med optagelsen i 2018 indføres et adgangskrav på mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

Adgangsprøve

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7.0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 i den adgangsgivende eksamen, kan søge optagelse via en adgangsprøve. En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15/3 kl. 12.  

Kvote 2 kriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil følgende kriterier indgå i vurderingen af ansøgningerne:

  • Score fra adgangsprøven
  • Gennemsnit i Matematik A
  • Gennemsnit i den adgangsgivende eksamen

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i IT kan du læse mere om de enkelte fag, hvordan studiet er opbygget og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav. 

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i IT kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser:

 

 

Studieliv

Undervisningen på IT

På IT har du udover den traditionelle undervisning en række store projektforløb, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et længerevarende IT-udviklingsprojekt. Her kommer du omkring de mange faser i en udviklingsproces: konceptualisering, design, prototyping, test og evaluering.

Du skal regne med at bruge cirka 20 timer om ugen på undervisning og lige så mange timer på læse- og projektarbejde.

Mandag

12-14: Calculus 2 (teoretiske øvelser)

14-16: Programmering 2 (forelæsning)

Tirsdag

8-16: Visualisering og projektkommunikation (teoretiske øvelser)

Onsdag

11-14: Calculus2 (laboratorieøvelser)

14-16: Calculus 2 (forelæsning)

Torsdag

9-12: Programmering 2 (teoretiske øvelser)

12-14: Programmering 2 (forelæsning)

Fredag

10-12:           Calculus 2 (forelæsning)

 

Tre specialiseringer

På bacheloruddannelsen i IT bliver du uddannet specifikt til udvikling af nye IT-produkter. Inden for dette arbejdsfelt er der tre hovedområder, hvilket svarer til tre former for specialiseringer, som du vælger dig ind på i løbet af det andet år på studiet.

  • Specialisering i produktdesign: På produktlinjen ligger fokus på design af IT-relaterede produkter med kurser i blandt andet visualisering og projektkommunikation, Physical Computing, Designteori og æstetisk interaktion.
  • Specialisering i forretningsforståelse: På specialiseringen i forretningsforståelse følger du kurser på School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet inden for områder som virksomhedsorganisation, forretningsmodeller og marketing.
  • Specialisering i softwareudvikling: På softwareudviklingslinjen fokuseres på mere tekniske og softwareorienterede aspekter af datalogien. På specialiseringen følger du blandt andet kurser i softwarearkitektur, distribuerede systemer og sikkerhed.

 

Studerende: Vi arbejder aktivt og konkret med egne projekter

Tore Stubbe Lundgren, studerer it: ”Når jeg skal forklare mine venner, hvad IT-uddannelsen går ud på, bliver de ret overraskede over, hvor konkret mit studium er. At vi rent faktisk sidder og udarbejder den fysiske, designmæssige side af et produkt. Og det er også det, jeg godt kan lide ved det.”

Mads Føk

De studerende på Fysik, Matematik, Nanoteknologi, Datalogi, IT, Matematik og Matematik-økonomi har et fælles blad, kaldet Mads Føk. Bladet udkommer 8 til 9 gange om året og består af en bred vifte af indlæg – blandt andet med en kalender over begivenheder på instituttet.

Livligt studiemiljø

Aarhus Universitet har samlet alle sine IT-uddannelser i IT-byen Katrinebjerg. Her er flere end 1800 studerende samlet under samme tag, og med de aktive studenterforeninger er der rig mulighed for at udnytte de tværfaglige og sociale sammenhænge i IT-byen optimalt.

I løbet af IT-uddannelsen har du mulighed for at afprøve dine projekter hos virksomheder og som forskningsprojekter på konferencer. På videoen kan du se projektet 'Aerial Tunes' lavet af en gruppe studerende på IT. Gruppen fik efterfølgende en forskningsartikel om projektet optaget på NordiCHI konferencen i 2012:

 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra en tilsvarende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Tæt kontakt til erhvervslivet under uddannelsen

IT-Uddannelsen lægger stor vægt på en stærk forbindelse til erhvervslivet. Derfor får du som studerende mulighed for at arbejde med projekter tilknyttet førende IT-virksomheder allerede i løbet af din uddannelse.

Mulighed for at læse videre

Bacheloruddannelsen i IT er opbygget som en treårig bacheloruddannelse, som kan efterfølges af en toårig kandidatuddannelse i IT-produktudvikling, hvor du opnår titlen cand.scient. Samtidig med eller i løbet af kandidatuddannelsen kan du søge ind på forskeruddannelsen – også kaldet ph.d.-uddannelsen. Alle tre uddannelser er afsluttede forløb, der gør dig kvalificeret til at søge job – du kan altså få arbejde efter tre, fem eller otte års studier.


Produktudvikling, projektleder eller programmering – mulighederne er mange

Som færdiguddannet fra IT kan du for eksempel arbejde som produktudvikler, projektleder eller design proces manager. Dine jobmuligheder er også afhængige af, hvilke specialiseringer, du vælger i løbet af uddannelsen. Vælger du specialiseringen i produktdesign, kan du eksempelvis arbejde med design af fysiske produkter med IT som for eksempel interaktive produkter og installationer, mens du vil komme til at arbejde med udvikling af softwaresystemer og webservices, hvis du har specialiseret dig i software. Med en specialisering i business kan du arbejde inden for økonomi, projektstyring og forretningsmodeller samt strategi.