IT

Konceptudvikling, interaktionsdesign, fysisk design og softwareudvikling til Smarte Produkter koblet via Internet of Things og cloud services.

Introduktion

Bacheloruddannelsen i IT-produktudvikling bygger på basale datalogiske discipliner som algoritmer, softwareudvikling, computer- og netværksarkitektur samt menneske-maskine interaktion (HCI) kombineret med design discipliner som designteori, fysisk design, brugsoplevelse og User Experience, social interaktion samt æstetisk interaktion.

Denne kombination af discipliner gør de studerende i stand til at forstå og bidrage til alle aktiviteter i udviklingen af moderne Smarte Produkter. Smarte Produkter er typisk fysiske produkter med sensorer og aktuatorer, men det kan også være apps, og de benytter funktionalitet og services via Internet og Cloud Computing. Eksempler på sådanne produkter kunne være smart watches/activity trackers, smart home teknologier, sundhedsteknologier, interaktive møbler og byrumsinventar.

Uddannelsen tager udgangspunkt i de tekniske discipliner i informationsteknologien, således at de studerende får kompetencer, så de kan bidrage til såvel konceptudviklingen som den tekniske implementering af smarte og digitale produkter. Der gennemføres allerede på 1. år et koncentreret produktdesignprojekt, hvor de studerende arbejder fuldtid med et gruppeprojekt.

Hverdagen på IT

Undervisningen på bacheloruddannelsen i IT bygger på forelæsninger og øvelser på mindre hold. Din læsegruppe er en vigtig del af studiet, og gruppearbejde fylder meget i hverdagen. I mange af kurserne får du fast arbejdsplads i et af instituttets undervisningslaboratorier med adgang til forskellige prototypingfaciliteter som f.eks. 3D-printere og lasercutter.

Du har din daglige gang i IT-byen Katrinebjerg, hvor Aarhus Universitet har samlet alle IT-uddannelser og IT-forskning. Uddannelsen arbejder tæt sammen med Institut for Ingeniørvidenskab, som underviser dig i design.

Projektorienteret uddannelse

I løbet af uddannelsen skal du igennem flere store projektforløb, hvor du sammen med din studiegruppe arbejder med en problemstilling inden for IT-produktudvikling. Projekterne har forskellige vinkler, og du kommer blandt andet til at arbejde med områder som innovation, oplevelses- og servicedesign samt softwareudviklingsprojekter. Mange projekter foregår som studiobased learning, hvor man under vejledning fra undervisere arbejder selvstændigt i laboratorier med projekterne. Flere af projekterne afsluttes med en offentlig udstilling.

Karrieremuligheder

Efter endt bacheloruddannelse kan du søge ind på forskellige kandidatoverbygninger. Det kan give dig jobmuligheder som eksempelvis produktudvikler, interaktionsdesigner, design proces manager eller softwareudvikler. Under uddannelsen vil du have gode muligheder for kontakt med IT-virksomheder, både i forbindelse med kurser og projekter, men også i forhold til at finde et relevant studiejob.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22170

For at søge denne uddannelse kræves:

 En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:  

  • Dansk A
  • Matematik A
  • Engelsk B

 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal, ligesom ansøgere i kvote 1, opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

1) gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor), samt

2) andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:  

  • Matematik A

 

Optagelsen 2018

Fra og med optagelsen i 2018 indføres et adgangskrav på mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

Adgangsprøve

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7.0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 i den adgangsgivende eksamen, kan søge optagelse via en adgangsprøve. En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15/3 kl. 12.  

Kvote 2 kriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil følgende kriterier indgå i vurderingen af ansøgningerne:

  • Score fra adgangsprøven
  • Gennemsnit i Matematik A
  • Gennemsnit i den adgangsgivende eksamen

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i IT kan du læse mere om de enkelte fag, hvordan studiet er opbygget og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav. 

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i IT kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser:

 

 

Studieliv

Undervisningen på IT

På IT har du udover den traditionelle undervisning en række store projektforløb, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et længerevarende IT-udviklingsprojekt. Her kommer du omkring de mange faser i en udviklingsproces: Konceptualisering, design, prototyping, test og evaluering.

Du skal regne med at bruge cirka 20 timer om ugen på undervisning og lige så mange timer på læse- og projektarbejde.

Mandag

12-14: Calculus Alpha (teoretiske øvelser)

14-16: Introduktion til programmering  (forelæsning)

Tirsdag

8-16: Skitsering og fysisk prototypedesign (studiobased learning)

Onsdag

11-14: Calculus 2 (laboratorieøvelser)

14-16: Calculus 2 (forelæsning)

Torsdag

9-12: Programmering 2 (teoretiske øvelser)

12-14: Programmering 2 (forelæsning)

Fredag

10-12:   Calculus 2 (forelæsning)

På uddannelsens første år vil du blive mødt af tutorer og mentorer, der kan hjælpe dig i gang med studielivet - både det faglige og det sociale.

”Når jeg skal forklare mine venner, hvad IT-uddannelsen går ud på, bliver de ret overraskede over, hvor konkret mit studie er. At vi rent faktisk sidder og udarbejder den fysiske, designmæssige side af et produkt. Og det er også det, jeg godt kan lide ved det.”

Tore Stubbe Lundgren, IT-studerende


Livligt studiemiljø

Aarhus Universitet har samlet alle sine IT-uddannelser i IT-byen Katrinebjerg. Her er flere end 2.500 studerende samlet under samme tag, og med de aktive studenterforeninger er der rig mulighed for at udnytte de tværfaglige og sociale sammenhænge i IT-byen optimalt.

I løbet af IT-uddannelsen har du mulighed for at afprøve dine projekter hos virksomheder og som forskningsprojekter på konferencer.

Som IT-studerende på Institut for Datalogi kan du også søge om at blive en del af HatchIT Lab, som er vores lokale studentervæksthus for start-ups.

På videoen herunder kan du se projektet 'Aerial Tunes', som er lavet af en gruppe studerende på IT. Gruppen fik efterfølgende en forskningsartikel om projektet optaget på NordiCHI konferencen i 2012:

 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra en tilsvarende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Tæt kontakt til erhvervslivet under uddannelsen

IT-Uddannelsen lægger stor vægt på en stærk forbindelse til erhvervslivet. Derfor får du som studerende mulighed for at arbejde med projekter tilknyttet førende IT-virksomheder allerede i løbet af din uddannelse.

Mulighed for at læse videre

Bacheloruddannelsen i IT er opbygget som en treårig bacheloruddannelse, som kan efterfølges af en toårig kandidatuddannelse i IT-produktudvikling, hvor du opnår titlen cand.scient. Samtidig med eller i løbet af kandidatuddannelsen kan du søge ind på forskeruddannelsen – også kaldet ph.d.-uddannelsen. Alle tre uddannelser er afsluttede forløb, der gør dig kvalificeret til at søge job – du kan altså få arbejde efter tre, fem eller otte års studier.

Produktudvikling, projektleder eller programmering – mulighederne er mange

Som færdiguddannet fra IT kan du for eksempel arbejde som produktudvikler, projektleder eller design proces manager. Dine jobmuligheder er også afhængige af, hvilke specialiseringer du vælger i løbet af uddannelsen. Vælger du specialiseringen i produktdesign, kan du eksempelvis arbejde med design af fysiske produkter med IT som for eksempel interaktive produkter og installationer, mens du vil komme til at arbejde med udvikling af softwaresystemer og webservices, hvis du har specialiseret dig i software. Med en specialisering i business kan du arbejde inden for økonomi, projektstyring og forretningsmodeller samt strategi.