IT PRODUKTUDVIKLING

Design af fremtidens smarte produkter 

Introduktion

På bacheloruddannelsen i IT Produktudvikling skal du både regne, tegne, programmere og designe smarte produkter og IT systemer, der opfylder behov hos mennesker og i samfundet. Uddannelsen tager udgangspunkt i de tekniske discipliner i informationsteknologien, og gennem kurser i softwareudvikling, produktdesign samt metoder for brugerinddragelse og interaktionsdesign lærer du teorierne inden for feltet. Du lærer også at sammenflette teorierne, når du skal kombinere kurserne i kreative innovationsprojekter, hvor du skal udvikle dit bud på fremtidens smarte produkter på et reflekteret akademisk grundlag.

Smarte Produkter er typisk fysiske produkter med sensorer og aktuatorer, men det kan også være apps, og de benytter funktionalitet og services via Internet og Cloud Computing. Eksempler på Smarte Produkter er smart watches/activity trackers, smart home teknologier, sundhedsteknologier, interaktive møbler og byrumsinventar. Som studerende får du gennem uddannelsen kernekompetencer til såvel konceptudvikling og den tekniske implementering af smarte og digitale produkter.

Uddannelsens grundlag består blandt andet af kurser i algoritmer, softwareudvikling, computer- og netværksarkitektur samt menneske-maskine interaktion (HCI), fysisk formgivning, skitsering, brugsforståelse og oplevelsesdesign. Der gennemføres allerede på 1. år et koncentreret produktdesignprojekt, hvor studerende arbejder fuldtid med et gruppebaseret innovationsprojekt for design af smarte produkter.

Hverdagen på IT Produktudvikling

Undervisningen på bacheloruddannelsen i IT Produktudvikling bygger på forelæsninger og øvelser på mindre hold. Din læsegruppe er en vigtig del af studiet, og gruppearbejde fylder meget i hverdagen. I mange af kurserne får du fast arbejdsplads i et af instituttets undervisningslaboratorier med adgang til forskellige prototyping faciliteter som f.eks. 3D-printere og lasercutter.

Du har din daglige gang i IT-byen Katrinebjerg, hvor Aarhus Universitet har samlet alle IT-uddannelser og IT-forskning. Uddannelsen arbejder tæt sammen med Institut for Ingeniørvidenskab, som underviser dig i design.

Projektorienteret uddannelse

I løbet af uddannelsen skal du igennem flere store projektforløb, hvor du sammen med din studiegruppe arbejder med en problemstilling inden for IT-produktudvikling. Projekterne har forskellige vinkler, og du kommer blandt andet til at arbejde med områder som innovation, oplevelses- og servicedesign samt softwareudviklingsprojekter. Mange projekter foregår som studio-based learning, hvor man under vejledning fra undervisere arbejder selvstændigt i laboratorier med projekterne. Flere af projekterne afsluttes med en offentlig udstilling.

Karrieremuligheder

Efter endt bacheloruddannelse kan du søge ind på forskellige kandidatoverbygninger. Det kan give dig jobmuligheder som eksempelvis produktudvikler, interaktionsdesigner, design proces manager eller softwareudvikler. Under uddannelsen vil du have gode muligheder for kontakt med IT-virksomheder, både i forbindelse med kurser og projekter, men også i forhold til at finde et relevant studiejob.


Bemærk: Nye adgangskrav i 2018

Fra 2018 indføres der nye karakterkrav på uddannelsen, så du skal have mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartbonus) og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen) for at blive optaget via kvote 1.

Hvis du ikke opfylder karakterkravet, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. Du skal søge om optagelse senest d. 15. marts (kvote 2), hvis du ønsker at deltage i adgangsprøven.

Læs mere under 'Adgangskrav' på siden her.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22170

For at søge denne uddannelse kræves:

1. En adgangsgivende eksamen 

2. Karakterkrav: Mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

3. Følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 7,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15/3 kl. 12 (kvote 2).  

Udvælgelseskriterier i kvote 2

En bestået adgangsprøve er ikke en garanti for optagelse.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i vurderingen af ansøgningerne:

 • Score fra adgangsprøven
 • Gennemsnit i Matematik A
 • Gennemsnit i den adgangsgivende eksamen

Kvote 2 og adgangsprøve

Hvem skal søge om optagelse senest 15. marts (kvote 2)?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 7,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Vi opfordrer dig til at søge senest 15. marts (kvote 2) hvis:

 • Du ikke har min. 7,0 i Matematik A og/eller min. 7,0 i kvotient uden hurtigstart-bonus (men med A-bonus)
 • Du endnu ikke har afsluttet din adgangsgivende eksamen
 • Du endnu ikke kender dine karakterer i Matematik A
 • Du ikke opfylder de specifikke adgangskrav på ansøgningstidspunktet men er tilmeldt supplering, så du kommer til at opfylde kravene.
 • Dit gennemsnit ligger over 7,0, men tæt på sidste års grænsekvotient i kvote 1 på den uddannelse du søger optagelse på. 

Uanset om du opfylder karakterkravene til kvote 1, vil vi opfordre dig til at søge ind senest 15. marts (kvote 2). Dette forbedrer din chance for optag, da opfyldelse af karakterkravene ikke er en garanti for optagelse. Den adgangsgivende kvotient på kvote 1 kan ende med at være højere end 7 afhængig af hvor mange ansøgere, der opfylder karakterkravene og hvor mange studiepladser, der udbydes. Hvis du opfylder karakterkravene inden 5. juli, vil din ansøgning også blive vurderet i kvote 1.

Ved at deltage i adgangsprøven vil du få indsigt i de faglige krav og studielivet på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse.

Adgangsprøve

De, som ansøger via kvote 2, inviteres til en adgangsprøve på Aarhus Universitet. Adgangsprøven består af to elementer, som begge er obligatorisk:

 1. Ansøgere deltager i en studieegnethedstest (uniTEST), der tester dine faglige kvalifikationer.
 2. Ansøgere deltager i et fagnært program, hvor du får indsigt i den uddannelse, du har søgt om optagelse på.

Adgangsprøven for optagelsen 2018 finder sted: Dato kommer snart

Om studieegnethedstest (uniTEST)

uniTEST er en multiple choice test som er udviklet til at vurdere kompetencer, der er væsentlige for dig som studerende på en videregående uddannelse. Der gives en samlet score.

Om det fagnære program

Det fagnære program giver dig indsigt i hvordan det er at være studerende på en teknisk- eller naturvidenskabelig uddannelse. Du får bl.a. indsigt i den ansøgte uddannelse samt uddannelsens faglige fokus, niveau og studieforløb ligesom du får indtryk af de fysiske rammer og det sociale miljø på uddannelsen.

Hvis du har ansøgt om optagelse på flere forskellige tekniske eller naturvidenskabelige uddannelser ved Aarhus Universitet, deltager du i fagnære program på én uddannelse. Din ansøgning vil stadig blive vurderet på alle de uddannelser, du har søgt om optagelse på.

Du skal deltage i både studieegnethedstesten og det fagnære program.

Invitation til adgangsprøve

Al kommunikation omkring adgangsprøven foregår via kvote 2-selvbetjeningen på mit.au.dk. Der er bl.a. via kvote 2-selvbetjeningen at du modtaget invitation til adgangsprøven og tilmelder dig til adgangsprøven. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom.

Du får adgang til kvote 2-selvbetjeningen ved at logge ind på mit.au.dk og trykke på linket, der ligger under menuen ’Studium’.

Hvis du endnu ikke har fået adgang til mit.au.dk, kan du få hjælp via vejledningen, som du finder her: http://bachelor.au.dk/optagelse/svarpaadinansoegning/

Du skal stadig huske at tjekke din ansøgning og bekræfte et evt. tilbud om studieplads på optagelsesselvbetjeningen, som du får adgang til via mit.au.dk.

Særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind /dyslektiker eller har andre særlige hensyn, skal du senest d. 15. marts uploade din dispensationsansøgning om at deltage i adgangsprøven på særlige prøvevilkår samt dokumentation for dine særlige vilkår på www.optagelse.dk. I din dispensationsansøgning skal du angive, hvilke særlige prøveformer du søger om at anvende til adgangsprøven. Det kan ikke garanteres, at ansøgninger modtaget efter 15. marts når at blive behandlet inden prøveafholdelsen.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i IT Produktudvikling kan du læse mere om de enkelte fag, hvordan studiet er opbygget og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav. 

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i IT Produktudvikling kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser:

 

 

Studieliv

Undervisningen på IT Produktudvikling

På IT Produktudvikling har du udover den traditionelle undervisning en række store projektforløb, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et længerevarende IT-udviklingsprojekt. Her kommer du omkring de mange faser i en udviklingsproces: Konceptualisering, design, prototyping, test og evaluering.

Du skal regne med at bruge cirka 20 timer om ugen på undervisning og lige så mange timer på læse- og projektarbejde.

Mandag

12-14: Calculus Alpha (teoretiske øvelser)

14-16: Introduktion til programmering  (forelæsning)

Tirsdag

8-16: Skitsering og fysisk prototypedesign (studio-based learning)

Onsdag

11-14: Calculus Alpha (øvelser)

14-16: Calculus Alpha (forelæsning)

Torsdag

9-12: Introduktion til programmering (teoretiske øvelser)

12-14: Introduktion til programmering (forelæsning)

Fredag

10-12:   Calculus Alpha (forelæsning)

På uddannelsens første år vil du blive mødt af tutorer og mentorer, der kan hjælpe dig i gang med studielivet - både det faglige og det sociale.

”Når jeg skal forklare mine venner, hvad IT-uddannelsen går ud på, bliver de ret overraskede over, hvor konkret mit studie er. At vi rent faktisk sidder og udarbejder den fysiske, designmæssige side af et produkt. Og det er også det, jeg godt kan lide ved det.”

Tore Stubbe Lundgren, IT-studerende


Livligt studiemiljø

Aarhus Universitet har samlet alle sine IT-uddannelser i IT-byen Katrinebjerg. Her er flere end 2.500 studerende samlet under samme tag, og med de aktive studenterforeninger er der rig mulighed for at udnytte de tværfaglige og sociale sammenhænge i IT-byen optimalt.

I løbet af uddannelsen i IT Produktudvikling har du mulighed for at afprøve dine projekter hos virksomheder og som forskningsprojekter på konferencer.

Som studerende i IT Produktudvikling på Institut for Datalogi kan du også søge om at blive en del af HatchIT Lab, som er vores lokale studentervæksthus for start-ups.

videoen herunder kan du se projektet 'Aerial Tunes', som er lavet af en gruppe studerende på IT. Gruppen fik efterfølgende en forskningsartikel om projektet optaget på NordiCHI konferencen i 2012:

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød de studerende

Få et dybere indblik i studiet i IT Produktudvikling i videoerne her. Du kan møde studerende og PhD-studerende, der fortæller om studiet og om IT's rolle i samfundet nu og i fremtiden.

 

Mød Gitte, der læser IT Produktudvikling, og hør, hvad studiet blandt andet indeholder.

 

Hør et bud på, hvordan IT Produktudvikling kan være med til at udvikle fremtiden.

 

Bliv klogere på forskellene på bacheloruddannelserne i Datalogi og i IT Produktudvikling.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra en tilsvarende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Tæt kontakt til erhvervslivet under uddannelsen

Uddannelsen i IT Produktudvikling lægger stor vægt på en stærk forbindelse til erhvervslivet. Derfor får du som studerende mulighed for at arbejde med projekter tilknyttet førende IT-virksomheder allerede i løbet af din uddannelse.

Mulighed for at læse videre

Bacheloruddannelsen i IT Produktudvikling er opbygget som en treårig bacheloruddannelse, som kan efterfølges af en toårig kandidatuddannelse i IT-produktudvikling, hvor du opnår titlen cand.scient. Samtidig med eller i løbet af kandidatuddannelsen kan du søge ind på forskeruddannelsen – også kaldet ph.d.-uddannelsen. Alle tre uddannelser er afsluttede forløb, der gør dig kvalificeret til at søge job – du kan altså få arbejde efter tre, fem eller otte års studier.

Produktudvikling, projektleder eller programmering – mulighederne er mange

Som færdiguddannet fra IT kan du for eksempel arbejde som produktudvikler, projektleder eller design proces manager. Dine jobmuligheder er også afhængige af, hvilke specialiseringer du vælger i løbet af uddannelsen. Vælger du specialiseringen i produktdesign, kan du eksempelvis arbejde med design af fysiske produkter med IT som for eksempel interaktive produkter og installationer, mens du vil komme til at arbejde med udvikling af softwaresystemer og webservices, hvis du har specialiseret dig i software. Med en specialisering i business kan du arbejde inden for økonomi, projektstyring og forretningsmodeller samt strategi.

Start egen virksomhed

Under eller efter uddannelse ønsker mange af vores studerende at starte egen virksomhed. På Institut for Datalogi støtter vi vores studerende med iværksætterdrømme. I HatchIT Lab har man mulighed for at udvikle sin virksomhedsidé i et inspirerende og kreativt miljø, mens man stadig er placeret tæt på instituttets forskere. Læs mere om HatchIT Lab.

Lønstatistik for IT Produktudvikling

Startlønninger for privatansatte (Kilde: www.prosa.dk)

Med en kandidatuddannelse inden for IT Produktudvikling får du en af de højeste startlønninger. Listen herunder viser, hvad lønnen var i januar 2017 for medarbejdere med op til 2 års erhvervserfaring i hele landet (37 t./uge). 

Kandidat i IT Produktudvikling

Nedre kvartil: 33.040
Median: 38.400
Øvre kvartil: 40.342
Gennemsnit: 37.531