IT PRODUKTUDVIKLING

Design af fremtidens smarte produkter

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: Alle optaget   |   Kvote 2 2018: -  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

På bacheloruddannelsen i IT Produktudvikling skal du både regne, tegne, programmere og designe smarte produkter og IT systemer, der opfylder behov hos mennesker og i samfundet. Uddannelsen tager udgangspunkt i de tekniske discipliner i informationsteknologien, og gennem kurser i softwareudvikling, produktdesign samt metoder for brugerinddragelse og interaktionsdesign lærer du teorierne inden for feltet. Du lærer også at sammenflette teorierne, når du skal kombinere kurserne i kreative innovationsprojekter, hvor du skal udvikle dit bud på fremtidens smarte produkter på et reflekteret akademisk grundlag.

Smarte Produkter er typisk fysiske produkter med sensorer og aktuatorer, men det kan også være apps, og de benytter funktionalitet og services via Internet og Cloud Computing. Eksempler på Smarte Produkter er smart watches/activity trackers, smart home teknologier, sundhedsteknologier, interaktive møbler og byrumsinventar. Som studerende får du gennem uddannelsen kernekompetencer til såvel konceptudvikling og den tekniske implementering af smarte og digitale produkter.

Uddannelsens grundlag består blandt andet af kurser i algoritmer, softwareudvikling, computer- og netværksarkitektur samt menneske-maskine interaktion (HCI), fysisk formgivning, skitsering, brugsforståelse og oplevelsesdesign. Der gennemføres allerede på 1. år et koncentreret produktdesignprojekt, hvor studerende arbejder fuldtid med et gruppebaseret innovationsprojekt for design af smarte produkter.

Hverdagen på IT Produktudvikling

Undervisningen på bacheloruddannelsen i IT Produktudvikling bygger på forelæsninger og øvelser på mindre hold. Din læsegruppe er en vigtig del af studiet, og gruppearbejde fylder meget i hverdagen. I mange af kurserne får du fast arbejdsplads i et af instituttets undervisningslaboratorier med adgang til forskellige prototyping faciliteter som f.eks. 3D-printere og lasercutter.

Du har din daglige gang i IT-byen Katrinebjerg, hvor Aarhus Universitet har samlet alle IT-uddannelser og IT-forskning. Uddannelsen arbejder tæt sammen med Institut for Ingeniørvidenskab, som underviser dig i design.

Projektorienteret uddannelse

I løbet af uddannelsen skal du igennem flere store projektforløb, hvor du sammen med din studiegruppe arbejder med en problemstilling inden for IT-produktudvikling. Projekterne har forskellige vinkler, og du kommer blandt andet til at arbejde med områder som innovation, oplevelses- og servicedesign samt softwareudviklingsprojekter. Mange projekter foregår som studio-based learning, hvor man under vejledning fra undervisere arbejder selvstændigt i laboratorier med projekterne. Flere af projekterne afsluttes med en offentlig udstilling.

Karrieremuligheder

Efter endt bacheloruddannelse kan du søge ind på forskellige kandidatoverbygninger. Det kan give dig jobmuligheder som eksempelvis produktudvikler, interaktionsdesigner, design proces manager eller softwareudvikler. Under uddannelsen vil du have gode muligheder for kontakt med IT-virksomheder, både i forbindelse med kurser og projekter, men også i forhold til at finde et relevant studiejob.


Skab fremtidens smarte produkter Jens Emil Grønbæk fortæller, om Augmented Reality's rolle i fremtidens smarte produkter og digitale koncepter.
Datalogi og IT Produktudvikling Bliv klogere på forskellene mellem bacheloruddannelserne i Datalogi og i IT Produktudvikling.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22170

For at søge denne uddannelse kræves:

1. En adgangsgivende eksamen 

2. Karakterkrav: Mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen uden hurtigstartsbonus (men inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

3. Følgende specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 7,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).  

Varsling for optagelsen 2020

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 • Score fra adgangsprøven, samt
 • Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,)

Kvote 2 fag:

 • Matematik A

Kvote 2 og adgangsprøve

Hvem skal søge om optagelse senest 15. marts (kvote 2)?

Vi opfordrer dig til at søge senest 15. marts (kvote 2) hvis:

 • Du ikke har min. 7,0 i Matematik A og/eller min. 7,0 i kvotient uden hurtigstartsbonus (men inkl. bonus for ekstra A-fag)
 • Du endnu ikke har afsluttet din adgangsgivende eksamen
 • Du endnu ikke kender dine karakterer i Matematik A
 • Du ikke opfylder de specifikke adgangskrav på ansøgningstidspunktet men er tilmeldt supplering, så du kommer til at opfylde kravene.
 • Dit gennemsnit ligger over 7,0, men tæt på sidste års grænsekvotient i kvote 1 på den uddannelse du søger optagelse på. 

Uanset om du opfylder karakterkravene til kvote 1, vil vi opfordre dig til at søge ind senest 15. marts (kvote 2). Dette forbedrer din chance for optag, da opfyldelse af karakterkravene ikke er en garanti for optagelse. Den adgangsgivende kvotient på kvote 1 kan ende med at være højere end 7 afhængig af hvor mange ansøgere, der opfylder karakterkravene og hvor mange studiepladser, der udbydes. Hvis du opfylder karakterkravene inden 5. juli, vil din ansøgning også blive vurderet i kvote 1.

Ved at deltage i adgangsprøven vil du få indsigt i de faglige krav og studielivet på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse.

Adgangsprøven for optagelsen 2018 finder sted lørdag d. 21. april 2018.    

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 • Score fra adgangsprøven
 • Gennemsnit i Matematik A
 • En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

Om adgangsprøven

Adgangsprøven for optagelsen 2018 finder sted: Lørdag d. 21. april 2018 på Aarhus Universitet i Aarhus.

De, som ansøger via kvote 2, inviteres til en adgangsprøve på Aarhus Universitet. Adgangsprøven består af to elementer, som begge er obligatoriske:

 1. Ansøgere deltager i en studieegnethedstest (uniTEST), der tester dine faglige kvalifikationer.
 2. Ansøgere deltager i et fagnært program, hvor du får indsigt i den uddannelse, du har søgt om optagelse på.

Du skal deltage i både studieegnethedstesten og det fagnære program.

uniTEST

uniTEST er en kognitiv test der vurderer din generelle studieegnethed inden for tre områder:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig og kulturel forståelse

Testen består af 95 spørgsmål og varer 2,5 time.

uniTEST vil på Aarhus Universitet foregå på dansk.

Det er tilladt at medbringe en tosproget ordbog, men ikke nudansk ordbog, fremmedordbog eller lommeregner.

Du kan ikke forberede dig til testen

uniTEST tester dig ikke for specifik viden inden for særlige fagområder. Den viden, der er nødvendig for at svare fornuftigt på opgaverne, vil fremgå af prøvens spørgsmål.

Eksempler på spørgsmål

Du kan se eksempler på uniTEST spørgsmål her.

Du skal dog huske

 • At medbringe en blyant (0,7 mm) og viskelæder til at udfylde svarark
 • At medbringe dit deltagerbrev i printet version

Der afholdes kun sygeprøve i tilfælde af akut sygdom, som er af en karakter, der forhindrer dig i at deltage i uniTEST. Sygdommen skal dokumenteres ved lægeerklæring samme dag.

Fagnært program

Det fagnære program giver dig indsigt i hvordan det er at være studerende på en teknisk- eller naturvidenskabelig uddannelse. Du får bl.a. indsigt i den ansøgte uddannelse samt uddannelsens faglige fokus, niveau og studieforløb, ligesom du får indtryk af de fysiske rammer og det sociale miljø på uddannelsen.

Mødested

Incuba Science Park Katrinebjerg, Åbogade 15, 8200 Aarhus N. Studerende vil følge dig fra uniTEST til det fagnære program.

Program

14.00-14.30 Velkommen til IT-Byen Katrinebjerg - Introduktion til Institut for Datalogi 

14.30-14.45 Pause 

14.45-15.30 Perspektiverende oplæg om uddannelsen i IT-Produktudvikling

15.30-16.45 Rundvisning i IT-Byen Katrinebjerg 

16.45-17.00 Opsamling og spørgsmål

Hvis du har ansøgt om optagelse på flere forskellige tekniske- eller naturvidenskabelige uddannelser ved Aarhus Universitet, deltager du i fagnært program på én uddannelse. Din ansøgning vil stadig blive vurderet på alle de uddannelser, du har søgt om optagelse på.

Invitation til adgangsprøve

Al kommunikation omkring adgangsprøven foregår via kvote 2-selvbetjeningen på mit.au.dk. Der er bl.a. via kvote 2-selvbetjeningen, at du modtaget invitation til adgangsprøven og tilmelder dig til adgangsprøven. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom.

Du får adgang til kvote 2-selvbetjeningen ved at logge ind på mit.au.dk og trykke på linket under menuen ’Studium’.

Hvis du endnu ikke har fået adgang til mit.au.dk, kan du få hjælp via vejledningen, som du finder her: http://bachelor.au.dk/optagelse/svarpaadinansoegning/

Du skal stadig huske at tjekke din ansøgning og bekræfte et evt. tilbud om studieplads på optagelsesselvbetjeningen, som du får adgang til via mit.au.dk.

Særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind/dyslektiker eller har andre særlige hensyn, skal du senest d. 15. marts uploade din dispensationsansøgning om at deltage i adgangsprøven på særlige prøvevilkår samt dokumentation for dine særlige vilkår på www.optagelse.dk.

I din dispensationsansøgning skal du angive, hvilke særlige prøveformer du søger om at anvende til adgangsprøven.

Derudover skal du gøre Aarhus Universitet opmærksom på, at du har ansøgt om særlige prøvevilkår ved at sende en mail til kvote2.st@au.dk senest den 27. marts 2018. Det er vigtigt, at du både uploader din ansøgning via www.optagelse.dk samt sender en mail til kvote2.st@au.dk for at gøre os opmærksomme på din ansøgning, så vi kan hente den frem og sagsbehandle den.

Det kan ikke garanteres, at ansøgninger modtaget efter 15. marts til www.optagelse.dk og mails modtaget efter den 27. marts til kvote2.st@au.dk, når at blive behandlet inden prøveafholdelsen.

Samarbejde med Syddansk Universitet

Hvis du også har søgt om optagelse på Syddansk Universitet, skal du deltage i prøver på begge universiteter. Det er derfor vigtigt at du tilmelder dig prøverne på begge universiteter.

Aarhus Universitet og SDU samarbejder om uniTEST. Det betyder, at ansøgere kun deltager i uniTEST på ét universitet (på SDU). Testresultaterne koordineres mellem de to universiteter.

Hvis du har deltaget i uniTEST på SDU, skal du stadig også deltage i det fagnære program (men ikke i uniTEST) på Aarhus Universitet lørdag d. 21. april.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i IT Produktudvikling kan du læse mere om de enkelte fag, hvordan studiet er opbygget og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav. 

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i IT Produktudvikling kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser:

Studieliv

Undervisningen på IT Produktudvikling

På IT Produktudvikling har du udover den traditionelle undervisning en række store projektforløb, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et længerevarende IT-udviklingsprojekt. Her kommer du omkring de mange faser i en udviklingsproces: Konceptualisering, design, prototyping, test og evaluering.

Du skal regne med at bruge cirka 20 timer om ugen på undervisning og lige så mange timer på læse- og projektarbejde.

Mandag

12-14: Calculus Alpha (teoretiske øvelser)

14-16: Introduktion til programmering  (forelæsning)

Tirsdag

8-16: Skitsering og fysisk prototypedesign (studio-based learning)

Onsdag

11-14: Calculus Alpha (øvelser)

14-16: Calculus Alpha (forelæsning)

Torsdag

9-12: Introduktion til programmering (teoretiske øvelser)

12-14: Introduktion til programmering (forelæsning)

Fredag

10-12:   Calculus Alpha (forelæsning)

På uddannelsens første år vil du blive mødt af tutorer og mentorer, der kan hjælpe dig i gang med studielivet - både det faglige og det sociale.

”Når jeg skal forklare mine venner, hvad IT-uddannelsen går ud på, bliver de ret overraskede over, hvor konkret mit studie er. At vi rent faktisk sidder og udarbejder den fysiske, designmæssige side af et produkt. Og det er også det, jeg godt kan lide ved det.”

Tore Stubbe Lundgren, IT-studerende


Livligt studiemiljø

Aarhus Universitet har samlet alle sine IT-uddannelser i IT-byen Katrinebjerg. Her er flere end 2.500 studerende samlet under samme tag, og med de aktive studenterforeninger er der rig mulighed for at udnytte de tværfaglige og sociale sammenhænge i IT-byen optimalt.

I løbet af uddannelsen i IT Produktudvikling har du mulighed for at afprøve dine projekter hos virksomheder og som forskningsprojekter på konferencer.

Som studerende i IT Produktudvikling på Institut for Datalogi kan du også søge om at blive en del af HatchIT Lab, som er vores lokale studentervæksthus for start-ups.

videoen herunder kan du se projektet 'Aerial Tunes', som er lavet af en gruppe studerende på IT. Gruppen fik efterfølgende en forskningsartikel om projektet optaget på NordiCHI konferencen i 2012:

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød de studerende

Få et dybere indblik i bacheloruddannelsen i It-produktudvikling, når de studerende fortæller om deres studie.

It-produktudvikling kombinerer industriel design med software og produktudvikling Mød Gitte, der læser It-produktudvikling, og hør mere om, hvad studiet indeholder.

Stine Ramsing, studerende på Aarhus Universitet

STINE RAMSING, bachelorstuderende på It-produktudvikling

Da jeg skulle vælge studie, ville jeg gerne finde noget hvor jeg kunne kombinere min interesse for naturvidenskab med min store interesse for design og for at være kreativ. Efter nogen søgen fandt jeg It-produktudvikling, hvor jeg kunne kombinere det tekniske, den naturvidenskabelige tilgang og det kreative. Jeg ville også gerne læse på et studie med en god blanding af praktiske opgaver og teori. For mig var det ligegyldigt, hvor i landet studiet var, bare det var noget, jeg brændte for. Det var også vigtigt for mig, at jeg kunne se mig selv i den type jobs, som uddannelsen kan føre til.  

På It-produktudvikling lærer vi rigtigt mange værktøjer, både forskellige former for programmering og andre tekniske værktøjer, men også kreative værktøjer såsom skitsering, udvikling af prototyper, metoder til idégenerering og så videre. Det gør, at der altid er noget at blive bedre til - det er ikke bare at læse en bog fra ende til anden, for det meste af stoffet skal vi også kunne i praksis. Det er værktøjer, som jeg bliver ved med at udvikle gennem hele studietiden og også senere som færdiguddannet, og det, synes jeg, er meget motiverende. 

Jeg bruger cirka halvdelen af min tid på studiet på at læse teori og halvdelen af tiden på at afprøve det, vi lærer, i praksis. Herudover bruger jeg meget tid i min læsegruppe, da vi har meget gruppearbejde. Det gør, at jeg føler, jeg er godt klædt på til at arbejde sammen med mange forskellige folk i erhvervslivet. 

Når jeg er færdig som It-produktudvikler, vil jeg gerne have job i en konsulentvirksomhed, der arbejder med industrielt design, service design, user interface design eller user experience design. Jeg synes, det vil være spændende at blive udfordret på nye måder ved at arbejde på mange forskellige projekter, med mange forskellige kunder og udvikle mange forskellige produkttyper. Som It-produktudvikler vil jeg både have lært det tekniske og det kreative. Selvom jeg personligt er meget optaget af den kreative del, så er jeg glad for, at jeg har fået et godt kendskab til den tekniske del, og jeg er sikker på, at det vil være en fordel for mig i erhvervslivet. 

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra en tilsvarende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Tæt kontakt til erhvervslivet under uddannelsen

Uddannelsen i IT Produktudvikling lægger stor vægt på en stærk forbindelse til erhvervslivet. Derfor får du som studerende mulighed for at arbejde med projekter tilknyttet førende IT-virksomheder allerede i løbet af din uddannelse.

Hvert år samles landets største IT virksomheder for at møde de studerende i IT-byen Katrinebjerg, når Institut for Datalogi er vært for Danmarks største IT jobmesse – Katrinebjerg Karrieredag (også kaldet kdag). Se www.kdag.au.dk for yderligere information.     

Mulighed for at læse videre

Bacheloruddannelsen i IT Produktudvikling er opbygget som en treårig bacheloruddannelse, som kan efterfølges af en toårig kandidatuddannelse i IT-produktudvikling, hvor du opnår titlen cand.scient. Samtidig med eller i løbet af kandidatuddannelsen kan du søge ind på forskeruddannelsen – også kaldet ph.d.-uddannelsen. Alle tre uddannelser er afsluttede forløb, der gør dig kvalificeret til at søge job – du kan altså få arbejde efter tre, fem eller otte års studier.

Produktudvikling, projektleder eller programmering – mulighederne er mange

Som færdiguddannet fra IT kan du for eksempel arbejde som produktudvikler, projektleder eller design proces manager. Dine jobmuligheder er også afhængige af, hvilke specialiseringer du vælger i løbet af uddannelsen. Vælger du specialiseringen i produktdesign, kan du eksempelvis arbejde med design af fysiske produkter med IT som for eksempel interaktive produkter og installationer, mens du vil komme til at arbejde med udvikling af softwaresystemer og webservices, hvis du har specialiseret dig i software. Med en specialisering i business kan du arbejde inden for økonomi, projektstyring og forretningsmodeller samt strategi.

Start egen virksomhed

Under eller efter uddannelse ønsker mange af vores studerende at starte egen virksomhed. På Institut for Datalogi støtter vi vores studerende med iværksætterdrømme. I HatchIT Lab har man mulighed for at udvikle sin virksomhedsidé i et inspirerende og kreativt miljø, mens man stadig er placeret tæt på instituttets forskere. Læs mere om HatchIT Lab.

Lønstatistik for IT Produktudvikling

Startlønninger for privatansatte (Kilde: www.prosa.dk)

Med en kandidatuddannelse inden for IT Produktudvikling får du en af de højeste startlønninger. Listen herunder viser, hvad lønnen var i januar 2017 for medarbejdere med op til 2 års erhvervserfaring i hele landet (37 t./uge). 

Kandidat i IT Produktudvikling

Nedre kvartil: 33.040
Median: 38.400
Øvre kvartil: 40.342
Gennemsnit: 37.531


- Det er enormt tilfredsstillende og en værdi i sig selv, at man kan se et produkt helt fra start og idé frem til virkelighed og i brug Søren Lundtoft er uddannet kandidat i IT Produktudvikling fra Aarhus Universitet, og nu arbejder han som Technical Product Manager hos Stibo Systems i Aarhus. Hør hvordan Søren bruger tværfagligheden fra uddannelsen i IT Produktudvikling i sit nuværende job.