Du er her: AU » Uddannelse » Bachelor » Jura

Jura

Bacheloruddannelsen i Jura - Introduktion

Studerende

Det sociale netværk er rigtig godt. Her er et meget rigt foreningsliv med masser af muligheder for at hygge og lære folk at kende.

Mikkel Winther Løgsted, stud.jur.Samfundets færdselslov

En god jurist har analytisk sans og formår at sætte den juridiske problemstilling ind i en samfundsmæssig sammenhæng. Derfor er jura meget mere end tålmodigt terperi af paragraffer, domme og love. Jura handler om at forstå og anvende reglerne i praksis.


Der skal læses en del
Det kræver en betydelig arbejdsindsats at læse jura, for der skal læses en del. Men det betyder ikke, at du ender som en ensom paragrafrytter, for især på det første år af studiet foregår en god del af undervisningen på mindre hold, og der er gode muligheder for at danne læsegrupper. Studiet er placeret i hjertet af campus (Universitetsparken) i Århus, og det sikrer nærhed og sammenhæng i dit studieliv.


Juridisk metode og retsdogmatik
Hovedvægten i undervisningen ligger på at indlære og forstå retsreglernes indhold og så bruge reglerne på konkrete tilfælde – også kaldet retsdogmatik. Du lærer, hvilke skrevne regler der findes, hvordan reglerne bruges, og hvordan reglerne spiller sammen. Man kalder det „den juridiske metode“, et redskab, der sætter juristen i stand til at analysere juridiske problemstillinger og fortolke og forstå lovstof generelt.


Design dit eget jurastudium
På bacheloruddannelsen ligger de fleste fag fast, men derefter er frihedsgraden stor. Når du først har fået et solidt overblik over retssystemet og en metodisk indsigt, kan du på kandidatuddannelsen sammensætte dine egne fag ud fra en lang række af valgmuligheder, eller du kan vælge at tage op til halvdelen af dine fag uden for Juridisk Institut. Fagene skal blot have samme faglige niveau som på Jura og have nærliggende betydning for juristens arbejde. Mange studerende vælger også at tage fag andre steder på Aarhus Universitet.


Ud i verden med jura
Mange jurastuderende vælger at tage en del af deres uddannelse i udlandet, og på kandidatstudiet kan du komme på studieophold i udlandet i op til et år. Jura har udvekslingsaftaler med over 50 universiteter i Europa og Norden. Desuden har instituttet en meget populær udvekslingsaftale med South Texas College of Law i Houston, USA, samt med andre amerikanske universiteter og universiteter i Australien, Kina, Japan og Singapore. Du kan også vælge at erstatte et fag på uddannelsen med et praktikophold på for eksempel en ambassade, hos FN eller i en EU-institution. Som færdiguddannet jurist har du også gode muligheder for at komme ud i verden og få arbejde i EU eller på danske ambassader.


Forskningen på Jura
Jura er et stort studiested med lidt over 1.900 fuldtidsstuderende. Forskningen ved Jura tager udgangspunkt i de grundlæggende juridiske discipliner med særlig vægt på formueret, familie- og arveret, statsforfatningsret, forvaltningsret, folke- og EU-ret, procesret, strafferet, kriminologi, retslære, retshistorie og retssociologi.

Optagelsesområdenummer

22415

Studiested

Aarhus

Studiestart: August/september

Undervisningssprog

Dansk

Eksempler på mulige kandidatuddannelser

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk