KEMI

Forbedring af eksisterende materialer og stoffer og skabelsen af helt nye.

Introduktion

Kemi bygger på naturvidenskabelige grundkurser i løbet af de første to år, hvor du arbejder med kemiske discipliner som uorganisk og organisk kemi, fysisk kemi, miljøkemi, materialekemi og spektroskopi. Du lærer at bruge matematik, statistik og fysik til analyse af kemiske eksperimenter og forståelse af kemiske fænomener.  

Hverdagen på Kemi

Undervisningen på Kemi bygger på forelæsninger og undervisning på mindre hold, hvor du udfører forsøg og samarbejder med din læsegruppe. Kemi er både en teoretisk og praktisk uddannelse. Du læser teoretisk litteratur og arbejder med projekter og laboratorieøvelser, hvor du lærer at gennemskue reaktionerne i kemiske processer.

Valgfrihed

Efter andet år på Kemi vælger du kemikurser efter interesse. Du kan vælge retninger som organisk kemi, materialekemi, kemi og computermodellering, miljøkemi, fysisk kemi og kemisk biologi. Du har altså gode valgmuligheder, hvad end du interesserer dig for nye energiformer, globale klimaproblematikker, forurening, personlig sundhed, nye energimaterialer eller har en grundlæggende nysgerrighed omkring naturvidenskabelige fænomener.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Kemi kan du læse videre på en naturvidenskabelig kandidatuddannelse. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Kemi, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Du kan som kandidatuddannet arbejde i laboratorier, med udvikling og rådgivning, eller du kan arbejde med områder som forskning og undervisning på universiteter og gymnasier. Eller hvad med at starte din egen virksomhed?

På kemistudiet havde jeg en fantastisk tid. Fem år med faglige udfordringer, spændende kemiske projekter og kurser, personlig udvikling, højt tempo og ikke mindst uundværlige studiekammerater. Jeg fandt ind i en kemisk verden, som jeg før kun havde snust til, og den fangede mig.

Sabina Holm Skov, cand.scient. i Kemi, Scientist hos DuPont Nutrition & Health

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22135

For at søge denne uddannelse kræves:

 En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik A og Kemi B
   eller
  • Fysik A og Bioteknologi A
   eller
  • Fysik B og Kemi A
   eller
  • Geovidenskab A og Kemi A

 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi B eller Bioteknologi A

Optagelsen 2019

Fra og med optagelsen i 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

Adgangsprøve

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde karakterkravet på minimum 7,0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen, kan søge optagelse via en adgangsprøve. En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen d. 15/3 kl. 12 middag.

Kvote 2 kriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, altså flere ansøgere som består adgangsprøven, end der er studiepladser, vil følgende kriterier indgå i vurderingen af disse ansøgere:

 • Score fra adgangsprøven
 • Gennemsnit i Matematik A
 • Gennemsnit i den adgangsgivende eksamen.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Kemi kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Kemi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Hverdagen som kemistuderende

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Kemi foregår som en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser og laboratorieøvelser. De teoretiske øvelser og laboratorieøvelserne vil du have sammen med det hold, du kommer på allerede i begyndelsen af studiet. I starten af studiet er øvelserne tilrettelagt i forvejen, mens du senere på studiet selv skal planlægge apparaturopstilling, risikovurdering og udførelse. Allerede det første efterår på studiet skal du gennemføre et mindre projekt. Her bliver du tilknyttet en forsker, og måske kan du bidrage med en lille bid til et større forskningsprojekt. 

Din undervisningsuge

De første to år på bacheloruddannelsen i Kemi skal du regne med at have cirka 25 undervisningstimer om ugen. Derudover skal du regne med at bruge lige så lang tid på forberedelse, arbejde i læsegrupper og opgaveskrivning.

Ugeskemaet herunder viser et eksempel på et skema for en bachelorstuderende på første år på Kemi. 

Mandag

8-10: Uorganisk kemi (teoretiske øvelser)

11-12: Uorganisk kemi (forelæsning)

13-17: Uorganisk kemi (laboratorieøvelser)

Tirsdag

9-11: Kemisk projekt (forelæsning)

11-14: Kemisk projekt (teoretiske øvelser)

14-17: Calculus 2 (laboratorieøvelser)

Onsdag

8-10: Uorganisk kemi (teoretiske øvelser)

12-14: Calculus 2 (forelæsning)

Torsdag

9-11: Kemisk projekt (forelæsning)

12-13: Uorganisk kemi (forelæsning)

13-15: Calculus 2 (teoretiske øvelser)

15-18: Kemisk projekt (teoretiske øvelser)

Fredag

12-14: Calculus 2 (forelæsing)

 

Studiet tones efter interesser

I slutningen af andet studieår på bacheloruddannelsen har du mulighed for selv at vælge kurser. Du kan orientere din uddannelse mod områder som organisk kemi, materialekemi, kemisk computermodellering, miljøkemi eller kemi med fysik og biofysik.

Forskning og undervisning – to sider af samme sag

Kemistudiet inspireres løbende af den forskning, som foregår på instituttet. Alle undervisere er samtidig forskere, der sammen dækker en bred vifte af faglige områder. Det sikrer, at du bliver undervist i emner fra forskningens frontlinje. 

Bliv en del af det populære kemishow

Kemishow bruger hverdagens kemikalier på en overraskende og spektakulær måde i imponerende eksperimenter. Showet er spækket med røg, damp, farver og en eksplosion eller to. Kemishow drives af en række studerende, der laver forsøg med dagligdagsvarer og præsenterer forsøgene på en meget underholdende måde og med stor entusiasme.

Fredagsøl med @lkymia og UNF

@lkymia er instituttets festforening, der arrangerer fredagsbar næsten hver fredag, alkymia.dk. Derudover bliver der arrangeret 4-5 store fester i løbet af året. Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, bedre kendt som UNF, organiserer forskellige foredrag, sommerlejre og virksomhedsbesøg, unf.dk

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Læs videre på kandidaten

Med en bacheloruddannelse i Kemi kan du læse videre på kandidatuddannelsen i Kemi, og afhængig af de tilvalg, du har foretaget under din bacheloruddannelse, kan du også læse på kandidatuddannelsen i Procesteknologi, Molekylærbiologi eller Nanoscience. På kandidatuddannelsen opnår du en yderligere specialisering gennem dit valg af kurser og projekter, der giver dig kompetencer og markerer din profil, når du senere skal søge job.

Jobmulighederne er mange

Som kemiker har du mange muligheder for at finde et interessant arbejde inden for faget. Der er en stor efterspørgsel på kemikere og der er en arbejdsløshed tæt på 0%!

Eksempelvis kan du vælge i medicinalindustrien, hvor fremtidens lægemidler udvikles og produceres. Du kan arbejde i den kemiske industri, hvor bl.a. nye stærke byggematerialer og den næste generation af materialer til energiopbevaring og konvertering udvikles. Du kan også arbejde i kommuner, stat eller internationale organisationer med identificering af farlige stoffer, med at finde alternativer til kendte stoffer eller med overvågning af miljøet for uønskede kemikalier. Eller du kan starte din egen virksomhed… Brænder dit hjerte for undervisning, har du mulighed for at blive underviser for laboranter eller i gymnasieskolen. En karriere som gymnasielærer kræver dog, at du i løbet af dit studium vælger kurser inden for et andet gymnasiefag som for eksempel fysik, matematik eller biologi.