KLASSISKE SPROG

Græsk, latin og klassisk filologi

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: 4,1   |   Kvote 2 2018: 4  
Undervisningssprog
: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35

Introduktion

Klassiske sprog er studiet af det græske og latinske sprog, den græsk-romerske litteratur og den klassiske kultur og åndshistorie. På Klassiske sprog studerer du klassisk græsk og latinsk litteratur på originalsproget, og du undersøger sproglige, litterære, historiske, kulturhistoriske og filosofiske problemstillinger. Du studerer også den klassiske kulturs indflydelse på vores moderne verden.

Hverdagen på Klassiske sprog

Undervisningen på Klassiske sprog bygger på forelæsninger og holdundervisning, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og arbejder med din studiegruppe. Læsning fylder meget på uddannelsen, og du kommer til at løse grammatiske knuder og fordybe dig i svære og finurlige tekster fra en fjern tidsalder. Du kan vælge at studere både græsk og latin og dermed uddanne dig til klassisk filolog, eller du kan fordybe dig i enten græsk eller latin og kombinere det med et andet fag på universitetet.

Den antikke verden

På Klassiske sprog kommer du omkring så forskellige fagområder som litteraturteori, tekstkritik, retorik, filosofi, religion og arkæologi. Du læser værker fra hele den græsk-romerske oldtid, men har primært fokus på de klassiske perioder. Du kommer til at studere græske værker af blandt andre Homer, Herodot og Platon og romersk litteratur af Catul, Cicero og Cæsar.

Karrieremuligheder

Når du har afsluttet bacheloruddannelsen har du mulighed for at læse en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelserne i Klassisk filologi, Latin og Græsk, der kan give dig jobmuligheder på gymnasier, ved universiteter, forskningsbiblioteker og kulturinstitutioner.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer: 22295

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Græsk A og Latin A som propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen.*
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

*Hvis du har Græsk på A-niveau eller Latin på A-niveau kan du fritages for propædeutisk undervisning i det eller de pågældende fag.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger betinget optagelse.  

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:  

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt.
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B 
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B.  

Uddannelsens opbygning (Græsk)

Du har tre muligheder på Klassiske sprog. Du kan enten læse Græsk, Latin eller begge dele. Fagene giver dig grundlæggende kundskaber i det valgte sprog, dets litteratur, og du lærer, hvilken indflydelse sproget har haft på nutidens sprog. Du får også viden om sprogområdets antikke historie og livsvilkår. Hvis du vælger at læse begge dele, bliver du klassisk filolog, og hvis du vælger at læse enten græsk eller latin, får du mulighed for at kombinere faget med et tilvalgsfag.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor kan du se et diagram over studiets opbygning, hvis du vælger Græsk. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

 

 

Uddannelsens opbygning (Latin)

Du har tre muligheder på Klassiske sprog. Du kan enten læse Græsk, Latin eller begge dele. Fagene giver dig grundlæggende kundskaber i det valgte sprog, dets litteratur, og du lærer, hvilken indflydelse sproget har haft på nutidens sprog. Du får også viden om sprogområdets antikke historie og livsvilkår. Hvis du vælger at læse begge dele, bliver du klassisk filolog, og hvis du vælger at læse enten græsk eller latin, får du mulighed for at kombinere faget med et tilvalgsfag.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor kan du se et diagram over studiets opbygning, hvis du vælger Latin. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

 

 

Uddannelsens opbygning (Klassisk filologi)

Du har tre muligheder på Klassiske sprog. Du kan enten læse Græsk, Latin eller begge dele. Fagene giver dig grundlæggende kundskaber i det valgte sprog, dets litteratur, og du lærer, hvilken indflydelse sproget har haft på nutidens sprog. Du får også viden om sprogområdets antikke historie og livsvilkår. Hvis du vælger at læse begge dele, bliver du klassisk filolog, og hvis du vælger at læse enten græsk eller latin, får du mulighed for at kombinere faget med et tilvalgsfag.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor kan du se et diagram over studiets opbygning, hvis du vælger Klassisk filologi. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Det faglige liv på Klassiske sprog

Klassiske sprog er et mindre studie, hvilket betyder, at undervisningen typisk foregår på hold, hvor du i højere grad end på andre studier får mulighed for at gå i dialog med underviseren. Nogle gange gennemgår underviseren dagens emner for holdet, mens du andre gange selv skal holde oplæg. Du bliver også del af en studiegruppe, hvor I sammen skal forberede oplæg og diskutere det faglige indhold. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 3. semester på Klassiske sprog. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med selvstændig forberedelse til undervisningen. Derfor er Klassiske sprog et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke nødvendigvis har undervisning hver dag. Derfor bliver du i løbet af din studietid også god til at strukturere din tid. 

Mandag:
8-12 Læsning
12-14 Instruktor Introduktion til Græsk/Romersk Arkæologi

Tirsdag:
8-14 Læsning
14-16 Introduktion til Græsk/Romersk Arkæologi

Onsdag:
8-10 Læsning
10-15 Studiegruppe

Torsdag:
8-11 Introducerende filologi
11-17 Læsning

Fredag:
9-11 Introducerende filologi
11-14 Læsning
14-16 Introduktion til Græsk/Romersk Arkæologi
16-?? Fredagsbar

Det sociale liv på Klassiske sprog

Når du ikke fordyber dig i detaljerne i latin og græsk, er der masser af sociale og faglige tilbud at benytte sig af på Klassiske sprog: 

 • Symposion: Klassiske sprog deler fredagsbar med Klassisk arkæologi. Det er et socialt samlingssted for både arkæologer og filologer til hygge og godt selskab efter ugens arbejde. 
 • Agora: Klassiske studier har et fagblad ved navn Agora. Her deler studerende, forskere og undervisere ud af deres nyeste opdagelser om den græsk-romerske antik. Læs bladet.*
 • Fagudvalget: Hvis du vil have indflydelse på dit studie, så sker det i Fagudvalget. Klassiske sprog har fagudvalg sammen med Klassisk arkæologi. Udvalget fungerer som de studerendes talerør på universitetet. 

Læs i udlandet

På Klassiske sprog er det oplagt at tage et semester i udlandet, hvor du kan forbedre dine sproglige evner og lære en masse om kulturen i et andet land. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at bruge nogen af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Når du er færdig med at studere Klassiske sprog, afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet. Det har derfor stor betydning, hvilket tilvalg og kandidatuddannelse du eventuelt vælger. 

I løbet af din bacheloruddannelse beskæftiger du dig intenst med de(t) valgte sprog, hvilket giver dig indsigt i sproglige virkemidler og retorik. Du får desuden en stor viden om antikkens kultur, samfund og litteratur, og du bliver i stand til at sætte antikkens litteratur i en historisk kontekst. 

De fleste kandidater i Klassiske sprog arbejder som undervisere på gymnasier, højskoler eller lignende. Det er også muligt at få arbejde som projektleder, kommunikationsmedarbejder eller som konsulent indenfor eksempelvis HR. 

Tilvalg

Du har mange muligheder, hvis du skal vælge tilvalg i løbet af dit bachelorstudie. Du kan eksempelvis vælge:

 • Tilvalg i Retorik
 • Tilvalg i Filosofi 
 • Tilvalg i Litterær og kulturel oversættelse 

Kandidat

De fleste bachelorer i Klassiske sprog vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle af dem kræver særlige tilvalg, men du kan blandt andet vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Klassiske sprog, hvor du udbygger din viden om de to sprog fra bacheloruddannelsen og blandt andet får overblik over deres forskelligheder og ligheder i sammenligning til andre moderne europæiske sprog.
 • Kandidatuddannelsen i Religious Roots of Europe, der er et engelsksproget studie i, hvordan jødedommen, kristendommen og islam opstod, samt hvilken rolle de har haft i udformningen af europæisk kultur.
 • Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie, der gør dig i stand til at se verdens litteratur i historisk perspektiv.