KUNSTHISTORIE

Kunst og visualitet i historisk og nutidigt perspektiv

Introduktion

Kunsthistorie handler om kunst og visuelle udtryk i alt lige fra antikke statuer til nutidens reklamefilm. Vi lever i en kultur, hvor det visuelle fylder mere og mere. Vores fysiske og virtuelle rum er tætpakket med visuelle signaler, og vi konsumerer og deler uendelige mængder af billeder på internettet. Vil du lære at afkode visuelle fænomener og forstå, hvordan blikket er blevet iscenesat i kunst og visuel kultur gennem tiden, er kunsthistorie noget for dig. På kunsthistorie lader vi synslyst krydse med kulturkritisk analyse, så fortidens kunst kan forstås i lyset af nutidens og omvendt.

Fra sengotik til selfies

På Kunsthistorie bliver du undervist af nogle af landets dygtigste forskere og teoretikere, der indvier dig i den nyeste forskning i kunst og visuel kultur. De både historiske og nutidige emner omfatter maleri, grafik, arkitektur, design, skulptur, street art, performance, biokunst, digital kunst, foto, video, reklamer og billedkultur på sociale medier. Du kommer til at arbejde med billedanalytiske, kulturhistoriske, religiøse, æstetikteoretiske, idehistoriske, kønsteoretiske, neuroæstetiske, medie- og teknologifilosofiske perspektiver. Derudover reflekterer vi over, hvordan kunsten iscenesættes og formidles på museer og andre kulturinstitutioner.

Hverdagen på Kunsthistorie

På Kunsthistorie bliver du igangsat til videre fordybelse gennem forelæsninger, gruppearbejde, øvelsestimer og ekskursioner til udstillinger og museer. Faget sigter mod at skærpe dine analytiske færdigheder på grundlag af en alsidig viden om kunst og visuel kultur. På bachelorniveau uddybes den teoretiske indsigt gennem praktiske øvelser og projekter, der ofte afvikles f.eks. på kunstmuseer, i byrummet eller hos private virksomheder.

Karrieremuligheder

Med en bachelor i Kunsthistorie kan du læse videre på en række kandidatuddannelser, eksempelvis kandidatuddannelsen i Kunsthistorie. Uddannelsen kvalificerer dig til mange forskellige typer jobs hos eksempelvis kunstmuseer, gallerier og auktionshuse i ind- og udland, undervisning ved gymnasier og højskoler og forskning i kunst og visuel kultur. Din evne til at forstå og anvende billeder og dine skriftlige kompetencer åbner desuden for jobmuligheder inden for kommunikation. Kandidater fra Kunsthistorie er også blevet ansat som kulturkonsulenter, projektledere, fondsrådgivere og kulturjournalister.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22300

 

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog

Uddannelsens opbygning

Fagene på Kunsthistorie fokuserer på to centrale områder. Først og fremmest lærer du at analysere visuelle udtryk. Det omfatter både det klassiske maleri, skulpturer og arkitektur og nyere kunstarter som video, fotografi og design. Desuden får du indgående kendskab til kunsthistoriens forskellige epoker - såsom barok og romantik. I løbet af studiet får du også viden om de forskellige kunstinstitutioner og om, hvordan de bruger og præsenterer kunst i forskellige situationer.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor kan du se et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Det faglige studieliv på Kunsthistorie

Undervisningen på Kunsthistorie veksler mellem teori og praksis. Du vil både opleve større forelæsninger for hele årgangen, dialogpræget undervisning på mindre hold samt praktisk arbejde i værkstederne. Samtidig bliver du også del af en læsegruppe, der fungerer som et forum for diskussion, og hvor I sammen forbereder oplæg. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Kunsthistorie. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med forberedelse til undervisningen. Derfor er Kunsthistorie et fuldtidsstudie, selvom du ikke nødvendigvis har undervisning hver dag. I løbet af studiet bliver du derfor også god til at planlægge din tid. 

Mandag:
8-17 Læsning

Tirsdag:
8-10 Forelæsning i Periodestudier 1
10-16 Læsning

Onsdag:
8-10 Læsegruppe
10-13 Holdundervisning i Periodestudier 1
13-16 Praktisk Visuel kultur 1

Torsdag:
9-16 Holdundervisning i Visuel kultur 1

Fredag:
8-10 Praktisk Periodestudier 1
10-14 Læsning
14-16 Fredagsbar

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi

Det sociale liv på Kunsthistorie

På Kunsthistorie har du din daglige gang på den gamle, men restaurerede Kaserne. Her kommer du til at gå op og ned af studerende fra andre æstetiske fag såsom Litteraturhistorie, Dramaturgi, Musikvidenskab og Retorik. Fagene på Kasernen samarbejder om diverse sociale arrangementer, hvilket skaber et unikt og tværfagligt miljø, hvor du har mulighed for at deltage i diverse foreninger: 

 • Visir er Kasernens studenterblad, og her kan studerende fra de forskellige fag på Kasernen udfolde sig. Ordet er frit, og bladet indeholder alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays. 
 • KaserneRevyen er for dig, der nyder et godt grin med et gran af alvor. Du kan også selv være med til at sætte dit præg på KaserneRevyen, der altid gerne søger nye medlemmer. Som medvirkende i revyen får du også mulighed for at blive en del af et samarbejde på tværs af de æstetiske fag.
 • Kasernebaren er en fælles fredagsbar for de æstetiske fag på Kasernen, hvor du hver fredag kan nyde en kold øl eller vand, livemusik og samvær med dine medstuderende. 
 • Fæstetik eller Fællesæstetisk festudvalg, står for at arrangere fester for de æstetiske fag. 


Læs i udlandet

På Kunsthistorie er det oplagt at tage et semester i udlandet. Her får du en unik mulighed for at dykke ned i et specifikt lands kunsthistorie, besøge nye udstillinger og forbedre dine sproglige evner. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at bruge nogle af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Dine jobmuligheder som kunsthistoriker afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

På bacheloruddannelsen i Kunsthistorie lærer du at analysere og forstå visuelle udtryk i deres rette kontekst, og du får en forståelse for, hvordan man kan kommunikere igennem synsindtryk. Desuden får du kendskab til kulturpolitik, samt hvordan kulturinstitutioner organiserer sig. 

En stor del af de færdiguddannede kunsthistorikere arbejder som kommunikationsmedarbejdere eller med administrativt arbejde. Mange får også job i kunstverdenen som eksempelvis projektledere, formidlere eller kunstkuratorer. Det er også muligt at blive underviser på eksempelvis gymnasier, højskoler og lignende.

Læs otte portrætter af færdiguddannede kunsthistorikere og følg deres karriereveje

Tilvalg

Du har mange muligheder, når du skal vælge tilvalg i løbet af dit studie. Andre kunsthistorikere har eksempelvis valgt: 

 • Tilvalg i Museologiske studier
 • Tilvalg i Begivenhedskultur
 • Tilvalg i Æstetisk kommunikation 

Kandidat

De fleste bachelorer i Kunsthistorie vælger også at tage en kandidatuddannelse. Du kan for eksempel vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Kunsthistorie, hvor du med afsæt i dit faglige fundament fra bacheloruddannelsen skal lære at opnå større selvstændighed i anvendelsen og vurderingen af de forskellige teorier.
 • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor du lærer at se oplevelsen som en handelsvare og designe oplevelser for forbrugeren.
 • Kandidatuddannelsen i Æstetik og kultur, hvor du kommer til at studere de æstetiske udtryk i vores kultur og hverdag.