LINGVISTIK

Videnskaben om sprog. Du lærer ikke alle verdens sprog, men om alle verdens sprog.

Introduktion

Lingvistik er videnskaben om sprog. Du lærer ikke alle verdens sprog, men om alle verdens sprog. På Lingvistik lærer du at undre dig over sproget og sprogene. Du studerer forskellene på hverdagssprog og skriftsprog, hvordan vi lærer modersmål og nye sprog, hvad sprog betyder for samfund og mennesker, hvad der er fælles for alle sprog, hvad der sker i hjernen, når du taler og meget mere.

Hverdagen på Lingvistik

Undervisningen på Lingvistik bygger på forelæsninger og holdundervisning, hvor du deltager i diskussioner, holder oplæg og arbejder med din læsegruppe. Du arbejder med opbygning af sprog, grammatik, udtale, relationer og fællestræk mellem forskellige sprog. Lingvistik betyder sprogforskning, og allerede på første år bliver du vejledt i at lave dine egne sprogundersøgelser.

Lingvistikkens verden

På Lingvistik studerer du reglerne for, hvordan vi kæder lyde sammen til ord, ord sammen til sætninger og sætninger sammen til tale og skrift. Du lærer sprogteorier og sætter sprog i en historisk sammenhæng. Du undersøger eksempelvis også, hvordan tegnsprog og talesprog afspejler brugerens psykiske og sociale virkelighedsopfattelse, og hvordan sprog er forbundet med nationale og personlige identiteter.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Lingvistik har du mulighed for at læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Lingvistik, som kan give dig jobmuligheder som inden for områder som sprogundervisning og sprogforskning, som sprogkonsulent eller informations- og kommunikationsmedarbejder.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22310

 

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog

Uddannelsens opbygning

Fagene på Lingvistik fokuserer på to centrale aspekter. Først og fremmest får du værktøjer til at kunne analysere et sprog ud fra overvejelser om grammatik, ordenes former og sprogets lyde med mere. Desuden får du værktøjer til at kunne sætte sprog i deres rette kontekst. Du lærer blandt andet at sammenligne forskellige sprog og at vurdere sprogets rolle i kulturen. I løbet af studiet bliver du også god til at indsamle og fortolke sproglige data.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor kan du se et skema over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres fagbeskrivelse.

 

 

Studieliv

Det faglige studieliv på Lingvistik

Lingvistik er et fag med omkring 100 studerende. Det betyder, at dit studieliv vil blive præget af et tæt fagligt og socialt miljø. Til forelæsningerne på Lingvistik gennemgår din underviser dagens emner for hele din årgang, og du har gode muligheder for selv at komme på banen, når du til holdtimerne skal holde oplæg og deltage i diskussioner med dine medstuderende. Samtidig bliver du også del af en læsegruppe, der fungerer som et forum for diskussion og faglig sparring. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Lingvistik. Som det fremgår, skal du bruge meget tid på at forberede dig til undervisningen. Derfor er Lingvistik et fuldtidsstudie, selvom du ikke nødvendigvis har undervisning hver dag.

Mandag:
8-11 Forelæsning i At forstå Lingvistik
11-17 Læsning

Tirsdag:
8-10 Læsegruppe
10-12 Forelæsning i Dansk & verdens sprog
12-17 Læsning

Onsdag:
8-10 Læsning
10-12 Instruktor i Dansk & verdens sprog
12-14 Løsning af grammatiske opgaver
14-15 Instuktor i At forstå Lingvistik

Torsdag:
8-10 Forelæsning i Dansk grammatik
10-12 Forelæsning i Dansk & verdens sprog
12-17 Læsning

Fredag:
8-11 Løsning af grammatiske opgaver
11-12 Forelæsning i Dansk grammatik
13-15 Faglige arrangementer ved Vigør
15-17 Fredagsbar

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

Det sociale liv på Lingvistik

Studielivet stopper ikke nødvendigvis, når du har fri. Der findes mange forskellige faglige og sociale arrangementer, som du kan deltage i sammen med dine medstuderende:

Lingoland
De studerendes fællesrum hedder Lingoland, og her er plads til både gruppearbejde og afslapning.

ViGør
Lingvistiks aktivitetsudvalg, ViGør, afholder hver fredag faglige foredrag og sociale arrangementer som Lingobio, fredagsforelæsninger og Lingospilledag.

KOMMAbar
Lingvistik deler fredagsbar sammen med Nordisk sprog og litteratur.

Læs i udlandet

På Lingvistik er det oplagt at tage et semester i udlandet. Igennem dine møder med andre udvekslingsstuderende stifter du bekendtskab med mange nye måder at bruge sproget på, og du udvikler din kulturelle forståelse. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at bruge nogle af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Dine jobmuligheder som lingvist afhænger af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

Som lingvist ved du meget om sproglig struktur og funktion, og du er hurtig til at sætte dig ind i et sprogs opbygning og grammatik. Du lærer at analysere sproglige data – både de mundtlige og de skriftlige. 

Mange kandidater i Lingvistik arbejder som undervisere - eksempelvis i form af danskundervisning for udlændinge eller for børn med sproglige vanskeligheder som dysleksi (ordblindhed) eller afasi (hjerneskade). Andre arbejder som sproglige konsulenter, kommunikationsmedarbejdere, administrative medarbejdere eller med at udvikle software til eksempelvis programmer for sproglæring. 

Tilvalg

Du har mange muligheder, når du skal vælge tilvalg i løbet af din bacheloruddannelse. Andre lingvister har eksempelvis valgt:

 • Tilvalg i Kognitiv semiotik
 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Retorik 

Kandidat

De fleste bachelorer i Lingvistik vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle af dem kræver særlige tilvalg, men du kan blandt andet vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Lingvistik, hvor du med afsæt i dit faglige fundament fra bacheloruddannelsen i højere grad lærer at lave kritiske vurderinger af de forskellige sprogteorier.
 • Kandidatuddannelsen i Kognitiv semiotik, der er et tværfagligt studie af, hvordan mennesket skaber betydninger i sprog, videnskab og kunst.
 • Kandidatuddannelsen i Retorik, der er et studie i god praksis indenfor målrettet kommunikation.
 • Kandidatuddannelsen i Journalistik, hvor du tilegner dig journalistiske færdigheder, samtidig med at du bygger videre på dine lingvistiske evner.