MATEMATIK

Matematik lærer dig at systematisere, abstrahere og analysere komplicerede, matematiske problemstillinger.

Introduktion

På Matematik arbejder du med de klassiske, teoretiske matematiske discipliner, og du bliver i stand til at anvende matematikken i den moderne verden.

Hverdagen på Matematik

Undervisningen på Matematik er delt mellem forelæsninger og teoretiske øvelser, hvor du på et mindre hold fokuserer på opgaveløsning, øvelser og diskussion af eksempler. Uddannelsen starter med en række obligatoriske kurser om matematikkens grundlæggende begreber og metoder inden for algebra, analyse, geometri, statistik og sandsynlighedsregning, hvor du også arbejder med computerbaserede metoder og programmering.

Vælg mellem specialiseringer

På bacheloruddannelsen i Matematik kan du specialisere dig inden for statistik, teoretisk matematik, matematik-økonomi samt specialforløb i eksempelvis datalogi og fysik. De mange muligheder illustrerer, hvor bred matematikken er.

Specielt er det muligt at kvalificere dig til kandidatuddannelsen i matematik-økonomi og statistik på baggrund af bacheloruddannelsen i matematik. Du kan også kombinere din matematikuddannelse med et sidefag i næsten alle andre fag på Aarhus Universitet.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Matematik kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelserne i Matematik eller Statistik. Det kan give dig jobmuligheder inden for områder som statistik og økonomi i banker og forsikringsselskaber, behandling og analyse af data i sundhedssektoren, eller du kan arbejde som underviser i eksempelvis gymnasiet.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22140

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

  1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
  2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

  • Matematik A

Optagelsen 2019

Fra og med optagelsen i 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

Adgangsprøve

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde karakterkravet på minimum 7,0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen, kan søge optagelse via en adgangsprøve. En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen d. 15/3 kl. 12 middag.

Kvote 2 kriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, altså flere ansøgere som består adgangsprøven, end der er studiepladser, vil følgende kriterier indgå i vurderingen af disse ansøgere:

  • Score fra adgangsprøven
  • Gennemsnit i Matematik A
  • Gennemsnit i den adgangsgivende eksamen.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Matematik kan du finde mere information om, hvad de
enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som
studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Matematik kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Hverdagen som matematikstuderende

Du har cirka 24 undervisningstimer om ugen på Matematik, og du skal regne med at bruge cirka lige så lang tid på selvstændigt arbejde, som både indebærer forberedelse, arbejde i læsegrupper og opgaveskrivning. 

Her kan du se et eksempel på et ugeskema for 2. kvarter på Matematik


Mandag

10-12: Calculus 2 (teoretiske øvelser)

14-17: Introduktion til matematisk modellering (teoretiske øvelser) 

Tirsdag

10-12: Introduktion til matematisk modellering (forelæsning)

14-16: Introduktion til matematisk analyse (forelæsning) 

Onsdag

8-11: Calculus 2 (laboratorieøvelser)

12-14: Calculus 2 (forelæsning)

14-17: Introduktion til matematisk analyse (teoretiske øvelser) 

Torsdag

10-12: Introduktion til matematisk modellering (forelæsning)

14-16: Introduktion til matematisk analyse (forelæsning) 

Fredag

10-12: Introduktion til matematisk modellering (laboratorieøvelser)

12-14: Calculus 2 (forelæsning) 

Mød dine medstuderende i matematiklaboratoriet

På Matematik er det vigtigt, at det faglige og sociale integreres med hinanden. Det kan du blandt andet opleve i matematiklaboratoriet, hvor du kan regne opgaver, mens forelæsere går rundt og hjælper med matematiske problemer. Matematiklaboratoriet er altså en slags struktureret lektiecafé, hvor der også er plads til at drikke kaffe, spise kage eller høre en forelæser fortælle om hans eller hendes syn på matematik og matematikstudiet.

Studerende: Vi får redskaber til selv at udvikle teorier

”Der er stort fokus på beviserne på studiet, og du bliver udlært til at bevise matematiske sætninger. Du bliver dermed ikke oplært i teori – vi får baggrunden for teorien, men også redskaber til selv at kunne udvikle teorier. Arbejdsbyrden kan derfor være stor, så det er relevant, at vi har et godt studiemiljø.”

Peter Skovlund Madsen, bachelorstuderende i Matematik 

Foreninger får studerende til at mødes

På Institut for Matematik byder sociale og faglige studenterforeninger med navne som Eulers Venner og Kalkulerbar på festlige traditioner og arrangementer, hvor du kan møde dine medstuderende – også fra andre fag end dit eget. Hver fredag eftermiddag har du mulighed for at tilbringe nogle hyggelige timer i Kalkulerbar, der er fredagsbaren for Matematik og Matematik-økonomi. Derudover arrangerer foreningen Eulers Venner en række faglige arrangementer – blandt andet foredrag om forskellige matematiske emner, man normalt ikke vil støde på i hverdagen som matematikstuderende. 

Mads Føk

De studerende på Fysik, Matematik, Nanoteknologi, Datalogi, IT, Matematik og Matematik-økonomi har et fælles blad, kaldet Mads Føk. Bladet udkommer 8 til 9 gange om året og består af en bred vifte af indlæg – blandt andet med en kalender over begivenheder på instituttet. 

Tågekammeret

Fest- og foredragsforeningen for fysik- og matematikstuderende på Aarhus Universitet hedder Tågekammeret. Ud over at arrangere fester og foredrag fungerer foreningen med deres mødelokale som social samlingspunkt for studerende fra Mat-Fys faggruppen.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Tag en kandidat

Som bachelor i Matematik kan du vælge at fortsætte på en kandidatuddannelse. Det vælger de fleste bacheloruddannede at gøre, og typisk læser de videre på kandidatuddannelsen i Matematik. Du kan også læse videre på kandidatuddannelsen i Statistik. Det forudsætter dog, at du følger studieretningen Matematik Modellering under bacheloruddannelsen. Nogle vælger også at tage en kandidat i Matematik-økonomi eller Datalogi. Dette kræver, at du tager et større tilvalg i det konkrete fag under bachelorstudiet.

Mange forskellige jobmuligheder

Som kandidatuddannet kan du eksempelvis arbejde i banker, realkreditforeninger, forsikringsselskaber, IT-firmaer, telekommunikationsvirksomheder og andre højteknologiske virksomheder.  Du kan også arbejde med behandling og analyse af eksperimentelle data inden for eksempelvis sundhedssektoren, den bioteknologiske branche og IT-branchen. Har du planer om at finde arbejde inden for disse områder, kan du vælge studieretningen matematisk modellering, eller supplere matematik med relevante valgfag som eksempelvis i datalogi, økonomi eller bioteknologi.  Som kandidat kan du også arbejde med matematikundervisning på eksempelvis gymnasier, tekniske skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

I videoen kan du møde Mads, der har læst Matematik og Fysik. Nu bruger han sin uddannelse i jobbet som gymnasielærer.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Tag en kandidat

Som bachelor i Matematik kan du vælge at fortsætte på en kandidatuddannelse. Det vælger de fleste bacheloruddannede at gøre, og typisk læser de videre på kandidatuddannelsen i Matematik. Du kan også læse videre på kandidatuddannelsen i Statistik. Det forudsætter dog, at du følger studieretningen Matematik Modellering under bacheloruddannelsen. Nogle vælger også at tage en kandidat i Matematik-økonomi eller Datalogi. Dette kræver, at du tager et større tilvalg i det konkrete fag under bachelorstudiet.

Mange forskellige jobmuligheder

Som kandidatuddannet kan du eksempelvis arbejde i banker, realkreditforeninger, forsikringsselskaber, IT-firmaer, telekommunikationsvirksomheder og andre højteknologiske virksomheder.  Du kan også arbejde med behandling og analyse af eksperimentelle data inden for eksempelvis sundhedssektoren, den bioteknologiske branche og IT-branchen. Har du planer om at finde arbejde inden for disse områder, kan du vælge studieretningen matematisk modellering, eller supplere matematik med relevante valgfag som eksempelvis i datalogi, økonomi eller bioteknologi.  Som kandidat kan du også arbejde med matematikundervisning på eksempelvis gymnasier, tekniske skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

I videoen kan du møde Mads, der er uddannet fysiker og nu bruger sin uddannelse i jobbet som gymnasielærer.