Du er her: AU » Uddannelse » Bachelor » Matematik

Matematik

Bacheloruddannelsen i Matematik - Introduktion

Jens-Jakob Nissen

Som ny studerende kan arbejdsbyrden virke stor, men studiemiljøet på Matematik gør det muligt at få hjælp og gode råd til problemløsning. På Matematik møder man ikke en lukket dør. Professorer, lektorer og instruktorer er altid villige til at hjælpe, hvis man har brug for det.

Jens-Jakob Kratmann Nissen, ph.d.-studerende i matematik


Den moderne dagligdag er fyldt med matematik: Hver gang du bruger dit dankort, sørger kryptering for, at uvedkommende ikke blander sig i dine forretninger. Præmiestørrelsen på din indbo- eller rejseforsikring fastsættes ud fra sandsynlighedsteoretiske overvejelser, og GPS-systemet, der hjælper dig til at finde vej, kombinerer satellitteknologi og lysets hastighed med matematiske beregninger. På Institut for Matematik er der bl.a. en stærk afdeling for den algebra, man bruger til kryptering. Som matematikstuderende i Aarhus får du rig lejlighed til at suge til dig af viden om moderne matematik og dens anvendelser.

Kombinér teori med metode

Under den treårige bacheloruddannelse lærer du at systematisere, abstrahere og analysere komplicerede problemstillinger. Du møder de klassiske teoretiske matematiske discipliner samt eksempler på matematikkens mange anvendelser. Obligatoriske kurser indfører dig i matematikkens grundlæggende begreber og metoder inden for algebra, analyse, geometri og matematisk modellering (statistik). Desuden er computerbaserede metoder og programmering en integreret del af kurserne i matematisk modellering. Det præger undervisningen, at matematikken er en grundvidenskab, der dyrkes for sin egen skyld.

Efter en bachelorgrad i matematik fra Aarhus Universitet kan du vælge at fortsætte på kandidatuddannelsen i matematik. Som kandidat har du masser af karrieremuligheder inden for både undervisnings- og finanssektoren. En bacheloruddannelse i matematik kan også kombineres med tilvalg som datalogi, fysik, erhvervsøkonomi eller humanistiske fag.

Bliv ven med Euler

At studere matematik er både spændende og udfordrende, men kræver også meget tid. På Institut for Matematik byder sociale og faglige studenterforeninger med navne som Eulers Venner og Kalkulerbar på festlige traditioner og arrangementer, hvor du kan møde medstuderende – også fra andre fag end dit eget. Hver fredag eftermiddag har du mulighed for at tilbringe nogle hyggelige timer i Kalkulerbar. Derudover arrangerer Eulers Venner fx cykelture og foredrag. De studerende har også deres eget tidsskrift, Mads Føk, som på sin helt egen måde holder trit med livet blandt de studerende.

Frugtbare forbindelser med andre videnskaber

Forbavsende ofte opstår der frugtbare forbindelser mellem matematikken og andre videnskaber. Fx har instituttet i dag et meget vellykket samarbejde med medicinere, som bruger statistik og sandsynlighedsregning til konstruktion af tredimensionale modeller af fx hjernen. De udvikles ud fra de flade todimensionale billeder, der kommer fra hospitalsscannere.

Samarbejdet med den medicinske verden kan inden for en nær fremtid komme til at omfatte afdelingen i algebraisk topologi. Det viser sig nemlig, at sygdomsfremkaldende virus i kroppen kan diagnosticeres ud fra de knuder, som den enkelte virus slår på sig selv, og netop algebraiske topologer er eksperter i knuder. Algebraisk topologi er samtidig et af de vigtigste redskaber for de fysikere, der arbejder med fysikkens fundamentale teorier om rum, tid og tyngdekraft.

Forskningen på Institut for Matematik ligger hovedsageligt inden for områderne analyse, algebra, geometri, statistik og matematisk fysik, men hvert område er knopskudt i mange retninger. Der er lidt for enhver smag. 

Matematik giver brede jobmuligheder

Matematikere fra Aarhus Universitet får job inden for en bred vifte af områder. Kandidaterne efterspørges i stigende grad af banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og it-firmaer. Uden for finansverdenen finder mange matematikere arbejde inden for behandling og analyse af eksperimentelle data, fx inden for sundhedssektoren og den bioteknologiske branche. Mange statistikere uddannet fra Institut for Matematik er særdeles populære blandt forsikringsselskaber. Ønsker du at formidle matematik, kan du finde masser af udfordringer i undervisningssektoren. For øjeblikket finder ca. en fjerdedel af kandidaterne i matematik arbejde på gymnasier og tekniske skoler. Andre forsker på universiteter i ind- og udland samt i det private erhvervsliv.

Beslægtede bacheloruddannelser:

Studieskift på Science

Hvis du efter første studieår vil skifte til en anden naturvidenskabelig uddannelse, kan det i de fleste tilfælde lade sig gøre. Da uddannelserne er fleksibelt opbygget, kan du oven i købet ofte skifte uden at det forlænger din samlede studietid.

Optagelsesområdenummer: 22140

Studiested: Aarhus

Studiestart: August/september

Undervisningssprog: Dansk

Eksempler på mulige kandidatuddannelser

  Bestil en pjece

Læs mere om studiemiljøet ved Science and Technology

En typisk dag i stud.scient. Julies liv

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk