MATEMATIK-ØKONOMI

Matematik-økonomi uddanner dig til økonom med en særligt stærk baggrund i matematik.

Introduktion

Matematik-økonomi er først og fremmest et økonomistudie, hvor matematik indgår som et væsentligt fag, når du skal modellere og løse økonomiske problemstillinger. Du lærer om vurdering af risici, optimal fastsættelse af priser, produktion og distribution, og du arbejder med optimeringsstrategier, økonomisk planlægning og finansiering.

Hverdagen på Matematik-økonomi

På Matematik-økonomi har du i første omgang fokus på de matematikfag, du senere skal bruge i de økonomiske fag. Her arbejder du med emner som optimeringsmatematik, funktioner af flere variabler og lineær algebra. I økonomifagene arbejder du blandt andet med erhvervsøkonomi, mikroøkonomi, makroøkonomi samt investering og finansiering. Du kommer også omkring datalogi, som er et vigtigt støttefag til at løse teoretiske modeller. 

Matematikere arbejder også i laboratorier

Undervisningen på Matematik-økonomi kombinerer forelæsninger og øvelsestimer på mindre hold, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og løser opgaver. Det faglige centrum for uddannelsen er Institut for Matematik, hvor du blandt andet finder Matematiklaboratoriet. Her arbejder du med problemstillinger i små grupper, og du kan få støtte fra dine undervisere.

Karrieremuligheder

Som bachelor i Matematik-økonomi kan du læse videre på en række kandidatuddannelser som eksempelvis kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi. Det kan give dig jobmuligheder i banker og forsikringsselskaber eller inden for offentlig administration og planlægning. Du kan også arbejde som underviser på flere niveauer eller inden for styrelser og ministerier.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22145 

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Matematik A

Optagelsen 2019

Fra og med optagelsen i 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

Adgangsprøve

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde karakterkravet på minimum 7,0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen, kan søge optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 • Score fra adgangsprøven
 • Gennemsnit i Matematik A
 • En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

Varsling for optagelsen 2020

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 • Score fra adgangsprøven, samt
 • Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,)

Kvote 2 fag:

 • Matematik A

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Matematik-økonomi kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Matematik-økonomi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser:

 

 

Studieliv

Hverdagen på Matematik-økonomi

Du skal regne med at have omkring 20 undervisningstimer om ugen gennem hele bacheloruddannelsen, og samtidig kan du forvente at bruge lige så meget tid på selvstændigt arbejde. Det selvstændige arbejde består af forberedelse, selvstudium, opgaveskrivning og ikke mindst opgaveregning. Senere i studiet falder antallet af skemalagte timer i takt med at kravet til dine selvstændige studier øges. 

Et typisk skema for en Matematik-Økonomi-studerende på 2. kvarter af bacheloruddannelsen kunne se sådan ud: 

Mandag

8-10: Erhvervsøkonomi (teoretiske øvelser)

11-13: Matematisk analyse 1 (teoretiske øvelser) 

Tirsdag

8-10: Erhvervsøkonomi (forelæsning)

11-13: Introduktion til sandsynlighedsregning og statistik (forelæsning)

14-16:  Introduktion til sandsynlighedsregning og statistik (teoretiske øvelser)

Onsdag

11-13: Introduktion til sandsynlighedsregning og statistik (laboratorieøvelser)

14-16: Matematisk analyse 1 (forelæsning)

Torsdag

9-11: Erhvervsøkonomi (forelæsning)

12-14: Introduktion til sandsynlighedsregning og statistik (forelæsning)

Fredag

10-12: Matematisk analyse 1 (forelæsning) 

Studerende: God kombination af to videnskaber

”Jeg har altid været rigtig glad for matematik og har samtidig interesseret mig meget for samfund og politik. For mig er Matematik-økonomi derfor en god kombination af to videnskaber, der supplerer hinanden godt.”

Cecilie Marie Løchte Jørgensen, bachelorstuderende i Matematik-Økonomi.

Sociale initiativer på Matematik-Økonomi

Det faglige og sociale centrum for alle Matematik-Økonomistuderende på Aarhus Universitet er Foreningen af Matematik-Økonomer, MØF.

MØF drives af studerende fra alle årgange og tilbyder forskellige aktiviteter som virksomhedsbesøg, studieture, fredagsbarer, diverse fester, sportsdage og julefrokoster. Herudover har du mulighed for at være med i Dansk Selskab for Operationsanalyse, DORS, der arbejder på at fremme den operationsanalytiske forskning og anvendelse af operationsanalytiske metoder i Danmark. 

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Læs videre på kandidatuddannelsen

Efter bacheloruddannelsen vælger de fleste at fortsætte på en kandidatuddannelse, hvor man opnår yderligere specialisering gennem valg af kurser. Med en bachelor i Matematik-økonomi får du eksempelvis adgang til kandidatuddannelserne i Matematik-økonomi, Statistik eller Økonomi (driftsøkonomi og nationaløkonomi).

Mange forskellige jobmuligheder

En stor del af de kandidatuddannede fra Matematik-Økonomi får job inden for bankverdenen og forsikringsbranchen. Som kandidat kan du eksempelvis arbejde som problemknuser i konsulent- og telekommunikationsfirmaer, eller du kan arbejde med undervisning på eksempelvis handelsgymnasier. Du kan også arbejde på universiteter, i styrelser, ministerier og hos andre institutioner inden for offentlig administration og planlægning.