Du er her: AU » Uddannelse » Bachelor » Molekylærbiologi

Molekylærbiologi

Bacheloruddannelsen i Molekylærbiologi - Studieliv

Læs hvordan Årgang 10Hverdagen som studerende

Arbejdsformen på et universitetsstudium er meget anderledes end den, du kender fra gymnasiet. Der er generelt afsat færre timer til undervisning og flere timer til selvstændigt studiearbejde. Du har i de første to år ca. 20 undervisningstimer om ugen, og desuden er der en del forberedelse, selvstudium og ikke mindst opgaveregning og rapportskrivning. Og selvom antallet af skemalagte timer falder senere i studiet, er det at studere en fuldtidsbeskæftigelse og du vil i perioder have lange arbejdsuger. Til gengæld er det fleksibelt og du kan tilrettelægge arbejdet, som det passer dig bedst. Som studerende har du selv ansvaret for din læring, herunder at deltage aktivt i undervisningen.

Undervisning og gruppearbejde

I den første del af studiet kommer du på et hold med ca. 20 studerende, som har samme skema og som følger den samme undervisning. Dette hold fungerer stort set som en klasse, som du kender det fra gymnasiet. Undervisningen i kurserne foregår som en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser og laboratorieøvelser. Ved forelæsningerne er alle studerende på årgangen samlet, mens de teoretiske øvelser og laboratorieøvelserne afvikles som holdundervisning. Det er almindeligt, at man allerede fra starten af studiet finder sammen med én eller flere andre studerende og danner en læsegruppe. Her mødes man, fx i nogle af de mellemtimer, der er i skemaet, for at diskutere, læse og regne opgaver. En læsegruppe er en god faglig støtte og en hjælp til at finde en god læserytme.

Eksempel på ugeskema

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
  Introduktion til molekylærbiologi
Forelæsning
     
 

Almen kemi
Holdundervisning

  Introduktion til molekylærbiologi
Forelæsning
 

Calculus 1
Matematik
Forelæsning

Calculus 1
Matematik
Forelæsning
Almen kemi
Holdundervisning
Introduktion til molekylærbiologi
Holdundervisning
 

Calculus 1
Matematik
Holdundervisning

Calculus 1
Matematik-laboratoriet
Teamarbejde
  Almen Kemi
Forelæsning
Almen kemi
Laboratorieøvelser
Holdundervisning
Introduktion til molekylærbiologi
Holdundervisning
 
  Introduktion til molekylærbiologi
Holdundervisning

Ugeskema - Molekylærbiologi
Her ser du et eksempel på hvordan din skemalagte undervisning kan se ud det første år.
Forberedelse, læsegrupper, opgaveskrivning osv planlægger du selv.

Livet som studerende inden for naturvidenskab og teknologi

Universitetsparken i Aarhus


Hygge og lektielæsning i
universitetets smukke park

En dag i en studerendes liv


Følg Julie, studerende i nanoscience,
en hel dag i hendes liv

Studerende fortæller


Hør seks forskellige studerende
fortælle om studievalg, studiemiljø,               
eksamen og sammenhold

Kapsejladsen 2011


Se to festforeninger fra Science
deltage i Kapsejladsen 2011

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk