Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

NORDISK SPROG OG LITTERATUR

Om dansk og nordisk sprog, litteratur, kultur og medier

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: 8,5 (Standby: 7,9)   |   Kvote 2 2018: 8,2 (Standby: 8,1) (Vejledende)  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35

Introduktion

Nordisk sprog og litteratur er for dig, der elsker at studere dansk sprog, læse dansk litteratur, udforske forskellige kulturelle udtryk og medietyper, gerne ud fra et bredere nordisk perspektiv. Nordisk sprog og litteratur er for dig, som gerne vil udfordre dine teoretiske og analytiske kompetencer. Faget kræver selvdisciplin, da der er større mængder læsestof i de ret komprimerede semestre. Uddannelsen giver dig derfor også forudsætninger til, at du opbygger evnen til at skabe dig et overblik. Eksempler på pensum i de forskellige fag kan ses under afsnittet “Undervisningen på Nordisk”.

Her læses litteratur

Litteraturen er den del af faget, som fylder mest i studiet. Her arbejder vi med hele litteraturhistorien, men går samtidig i dybden med de enkelte tekster og udbygger evnen til at analysere og reflektere over litteraturen og de emner, den behandler. Litteraturen belyses som den kunstart, den er, men også som en indgang til at forstå andre tider og andre mennesker, og til at spørge til, hvilken verden, vi befinder os i dag. Det sker alt sammen igennem oparbejdelsen af litteraturvidenskabelige arbejdsformer, og ved at læse en masse litteratur.

På opdagelse i sproget

Hvorfor kan én tekst fungere meget bedre end en anden, selv om de fortæller den samme historie? Og hvorfor stemmer dine forældres og bedsteforældres udtale og forståelse af et ord ikke altid overens med din egen? Det er nogle af de spørgsmål, som du vil komme til at beskæftige dig med i uddannelsens sproglige discipliner. Gennem studiet af lyde, ord, sætninger og tekster opnår du en grundlæggende viden om det danske sprogs opbygning, funktioner og historie med sideblik til svensk og norsk. I forlængelse heraf kan du arbejde indgående med et særligt sprogvidenskabeligt område. Du kan eksempelvis studere forskellige danske dialekter og regiolekter eller analysere kommunikationen mellem mennesker i forskellige samtalesituationer.

Ind i mediekulturen

I løbet af uddannelsen lærer du også at analysere et bredt udvalg af medietekster og –fænomener, som er en uomgængelig del af vores samtidskultur. Du kommer fx til at arbejde analytisk og teoretisk med medietyper som fotografi, film, tv og sociale medier. Du får et grundigt kendskab til vigtige teorier om medier og lærer at forstå medierne som en central del af en moderne, global virkelighed.

Karrieremuligheder

Mange bachelorer i Nordisk sprog og litteratur læser videre på en kandidatuddannelse, fx kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur, som giver dig mulighed for at arbejde som underviser, fx på gymnasier, seminarier eller højskoler. Du kan også arbejde som kommunikations- og informationsmedarbejder, som kulturformidler, eller i forlags- eller mediebranchen.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22335

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Nordisk sprog og litteratur er delt op i tre hovedområder. En litterær del, hvor du undervises i alt fra folkeviser til nyere litteratur. En sproglig del, hvor du beskæftiger dig med sprogets grammatiske opbygning, funktion og virkemidler samt en kultur- og mediedel, hvor du blandt andet lærer at forstå, hvordan medier er indlejret i moderne kulturforståelse.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Nordisk sprog og litteratur kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Nordisk sprog og litteratur. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Undervisnings- og arbejdsformer på Nordisk

Som regel foregår undervisningen på Nordisk som holdundervisning, hvor du og dine medstuderende deltager aktivt i diskussioner, holder oplæg, laver øvelser og deltager i gruppearbejde. Derudover vil der være nogle forelæsningsrækker for hele din årgang, fx i Studium Generale, og nogle gange også for de studerende på tilvalgsuddannelsen i Nordisk Sprog og Litteratur, fx om nordiske emner. På de første semestre er der desuden instruktorundervisning, hvor vores dygtige studerende gennemgår øvelser i stoffet.

Som studerende skal du være parat til at deltage i al undervisning, uanset hvilken slags. Din øvrige tid som studerende skal du være parat til at bruge på at forberede dig individuelt og i din studiegruppe, som du får tildelt i rusintroen. Nordisk er et fag hvor vi læser meget; du bygger den kompetence selvfølgelig gradvist op, men du kommer til at vænne dig ret hurtigt til at skulle læse flere værker pr. Undervisningsgang, sværere teoretiske tekster om litteratur, sprog og kultur og medier, tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 1. semester på bacheloruddannelsen i Nordisk. Du vil som studerende hurtigt opleve, at Nordisk er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du vil bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange.

Mandag
8-12 Læsesal: Læse teori til Mundtlig og skriftlig dansk
12-12.30 Frokostpause i Nobelkantinen
12.30-15 Studiegruppemøde: Forberedelse til mundtligt oplæg
15-18 Holdundervisning i Mundtlig og skriftlig dansk

Tirsdag
8-11 Holdundervisning i Litteraturlæsning
11-13 Instruktorundervisning i Studium Generale
13-13.30 Frokostpause i Nobelkantinen
13.30-17 Læsesal: Læse til Studium Generale

Onsdag
8-10 Læsesal: Læse til Mundtlig og skriftlig dansk
10-13 Studiegruppemøde: Lave praktiske øvelser til Litteraturlæsning
13-13.30 Frokostpause i Nobelkantinen
13.30-17 Læsesal: Læse til Litteraturlæsning

Torsdag
8-11.30 Læsesal: Læse til Studium Generale
11.30-12 Frokostpause i Nobelkantinen
12-15 Studiegruppemøde: Lave øvelser til Mundtlig og skriftlig dansk
15-17 Læsesal: Læse til Litteraturlæsning

Fredag
9-12 Forelæsning i Studium Generale
12-14 Instruktorundervisning i Mundtlig og skriftlig dansk
16-? Fredagsbar

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi

Det sociale studieliv

Når analysen af Holberg er overstået, og de grammatiske øvelser er færdiggjort, er der på Nordisk en masse sociale foreninger, du kan deltage i og bidrage til i hverdagen:

 • Fagudvalget: Hvis du gerne vil diskutere studiemiljø, undervisning og eksamener, så er de studerendes Fagudvalg helt sikkert noget for dig. Her kan du være med til at sikre, at de studerende bliver set og hørt i de politiske organer på universitetet.
 • Littuna.com: Litteratursiden Littuna.com drives af studerende fra Nordisk og Litteraturhistorie. Siden opdateres hver mandag med nye artikler. Kom og hør mere på et af de månedlige redaktionsmøder.
 • Kakofoni: På Nordisk er der også en foredragsforening, som afholder ét arrangement hver måned. Her kan du høre foredrag fra forfattere, instruktører, anmeldere og mange andre.
 • KOMMAbar: Nordisk har naturligvis også en fredagsbar. Her kan du mødes med dine medstuderende og runde ugen af over en øl eller vand. KOMMAbar afholder også et antal større fester hvert semester.

Læs i udlandet

Som studerende på Nordisk sprog og litteratur har du mulighed for at læse et semester i udlandet. Et udvekslingsophold udvikler dine sproglige evner, og du får mulighed at nærstudere et lands kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder og møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i E-boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din E-boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder afhænger meget af, hvilket tilvalg og eventuelt hvilken kandidatuddannelse du senere vælger.

Som bachelor i Nordisk får du en bred viden om dansk og nordisk litteraturs historie og udvikling. Du får også et stort kendskab til det danske sprogs anvendelse og opbygning med et nordisk perspektiv. Derudover bliver du stærk til at kommunikere på et kreativt og korrekt dansk, og du får blandt andet en forståelse for, hvordan man analyserer kulturelle og mediemæssige fænomener.

Mange kandidater fra Nordisk arbejder med undervisning på eksempelvis gymnasier, handelsskoler og sprogskoler. Derudover kan du også komme til at arbejde som kommunikationsmedarbejder i både offentlige og private virksomheder, som tekstforfatter eller korrekturlæser. Din viden om kultur og medier betyder også, at du kan få job i eksempelvis medie- og forlagsbranchen.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Nordisk skal du på dit tredje år vælge et tilvalg. Du kan vælge imellem en masse forskellige fag, og andre studerende fra Nordisk har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Engelsk
 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Retorik

Kandidat

Mange bachelorer fra Nordisk vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Du skal være opmærksom på, at nogle uddannelser kræver specielle tilvalg, men du kan eksempelvis vælge imellem:

 • Kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur, hvor du med din bachelor i ryggen blandt andet bliver mere bevidst om dine analytiske færdigheder. Du kommer også til at arbejde endnu mere med dine mundtlige og skriftlige fremstillinger.
 • Kandidatuddannelsen i Æstetik og kultur, hvor du kommer til at arbejde i krydsfeltet mellem kultur, æstetik og kunst.
 • Kandidatuddannelsen i Retorik, hvor du lærer yderligere om hensigtsmæssig kommunikation i praksis – både skriftligt og mundtligt.
 • Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public.), hvor du lærer at producere viden med afsæt i både akademiske og journalistiske kompetencer.