Du er her: AU » Uddannelse » Bachelor » Optagelse » Adgangskrav » Betinget optagelse

Betinget optagelse

Aarhus Universitet tilbyder betinget optagelse på alle bacheloruddannelser ved Aarhus Universitet.

Som noget nyt er der i år mulighed for at blive betinget optaget på en uddannelse med vinterstart, dvs. studiestart er førstkommende januar/februar, og i den forbindelse supplere henover efteråret/vinteren. Det gælder dog udelukkende for de uddannelser, der har vinterstart. Læs mere i afsnittet ”Vinterstart og supplering”. 

Man kan blive betinget optaget uafhængigt af, hvilket specifikt adgangskrav man ikke opfylder. 

Sommersupplering

Har du søgt om optagelse på en uddannelse med studiestart til august og bliver betinget optaget, skal du senest d. 5. september dokumentere, at du har bestået det fag, som du sommersupplerer i.

Den 5. juli, hvor der er ansøgningsfrist til kvote 1, skal du dog have indsendt dokumentation af alle andre forhold, vi skal tage i betragtning, når vi behandler din ansøgning.

Hvis ikke vi modtager dit eksamensbevis senest den 5. september, eller hvis du ikke består sommersuppleringskurset, annulleres din optagelse og din studieplads bortfalder.

Vinterstart og supplering

På uddannelserne medicin (hvis du har foretrukket vinterstart OG bliver betinget optaget med vinterstart), italiensk sprog, litteratur og kultur (hvis ikke du har italiensk på gymnasialt A-niveau) er studiestarten den førstkommende januar/februar, men ansøgning om optagelse skal ske i foråret/sommeren via Den Koordinerede Tilmelding. Har man søgt en eller flere af disse uddannelser, kan man supplere i det pågældende specifikke adgangskrav henover efteråret/vinteren og således blive betinget optaget på en af disse uddannelser. Det er ikke meningen, at man skal supplere i henholdsvis italiensk A henover efteråret/vinteren, da propædeutikken i foråret vil gøre det ud for dette fag. Bemærk venligst, at man ikke er garanteret vinterstart på medicin selvom man har foretrukket det i ansøgningen. Der kan i visse tilfælde dispenseres, således at man kan supplere hen over efteråret/vinteren, hvis man som ansøger er blevet tildelt vinterstart uden at have foretrukket det, men er dumpet sin sommersupplering.

Fristen for at dokumentere bestået supplering til en uddannelse med vinterstart er senest den 5. februar.

Hvis ikke vi modtager dit eksamensbevis for dit suppleringskursus senest den 5. februar, eller hvis ikke du består suppleringskurset, annulleres din optagelse og din studieplads bortfalder.

Adgangskursus til diplomingeniøruddannelserne - vinterstart

På diplomingeniøruddannelserne Bygning, Bygningsdesign, Elektro, Informations- og kommunikationsteknologi, Maskin og Stærkstrøm med studiestart den førstkommende januar/februar, kan man blive betinget optaget, hvis man er i gang med adgangskursus og afslutter det inden 5. februar.

Vær opmærksom på, at optagelse foregår i foråret/sommeren via Den Koordinerede Tilmelding.

Fristen for at dokumentere bestået adgangskursus til en diplomingeniøruddannelse med vinterstart er senest den 5. februar.

Hvis ikke vi modtager dit eksamensbevis for dit adgangskursus senest den 5. februar, eller hvis ikke du består adgangskurset, annulleres din optagelse og din studieplads bortfalder.

Generelt

Du skal, når du søger på optagelse.dk, oplyse hvilket fag og til hvilket niveau du supplerer senest den 5. juli – uanset om du sommersupplerer eller supplerer henover efteråret/vinteren. Hvis du søger betinget optagelse, vil din ansøgning blive behandlet som om du allerede opfylder adgangskravene. På uddannelser med adgangsbegrænsning vil din ansøgning blive vurderet efter faldende kvotient i kvote 1. Hvis du har søgt i kvote 2, vil din ansøgning blive vurderet på baggrund af den dokumentation, du har uploadet senest 5. juli. Karakteren fra din sommersupplering og/eller supplering henover efteråret/vinteren vil ikke indgå i beregningen af dit kvote 2 fagsnit, hvis du søger optagelse samme år. 

Når du søger på optagelse.dk skal du angive, at du er tilmeldt et sommersuppleringskursus eller et suppleringskursus henover efteråret/vinteren, som, hvis du består kurset, vil bevirke, at du opfylder adgangskravene. 

Kun ét fag ét niveau

Din optagelse er betinget af, at du supplerer ét fag, ét niveau, og du skal på ansøgningsskemaet angive, at du er tilmeldt ét suppleringskursus. Når du har bestået suppleringskurset, skal du sende en e-mail til optagelse@au.dk og vedhæfte eksamensbeviset. Se fristerne ovenfor. 

Lavere prioritet bortfalder

Bemærk, at dine muligheder for at komme ind på en lavere prioriteret uddannelse bortfalder, hvis du bliver tilbudt betinget optagelse. Det vil sige, at hvis du ikke består dit suppleringskursus, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af de lavere prioriterede uddannelser. 

Kvote 1 og kvote 2

Hvis du søger optagelse senest 15. marts vil din ansøgning blive behandlet både i kvote 1 og i kvote 2, hvis du i øvrigt opfylder kravene herfor. Dog vil din ansøgning i kvote 2 blive vurderet på baggrund af de bilag, du har uploadet til optagelse.dk senest 5. juli. Du kan således ikke forbedre dit kvote 2 fagsnit for årets ansøgning ved hverken sommersupplering eller supplering henover efteråret/vinteren.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 22.05.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk