Erhvervsøkonomi, HA - Top-up

Top-up – Supplering for erhvervsakademiuddannelser

Aarhus Universitet tilbyder suppleringsmuligheder for financial controller, markedsførings- og finansøkonomer fra erhvervsakademierne

På suppleringsordningerne kan du blive optaget på Erhvervsøkonomi, HA, eller Economics and Business Administration, BSc. der både udbydes i Aarhus og Herning.

Hvis du enten er uddannet financial controller, markedsførings- eller finansøkonom har du forskellige muligheder for at søge ind på en af vores top-up uddannelser.

Vær opmærksom på at andre lignende uddannelser ikke giver adgang til suppleringsordningerne.

Du får en standardmerit på i alt 90 ECTS for din erhvervsakademiuddannelse og ved at tage yderligere 90 ECTS på top-up uddannelsen, opnår du en bachelorgrad i Erhvervsøkonomi, HA eller Economics and Business Administration, BSc.

En bachelorgrad i Erhvervsøkonomi, HA eller Economics and Business Administration, BSc. giver også adgang til cand.merc.-uddannelserne.

I oversigten kan du orientere dig om hvilke top-up uddannelser din erhvervsakademiuddannelse kan give adgang til:

ErhvervsakademiuddannelseTop-up uddannelse
Markedsføringsøkonom / Marketing Management

Erhvervsøkonomi, HA (Aarhus eller Herning)

Economics and Business Administration, BSc (Aarhus eller Herning)

Finansøkonom / Financial Management

Erhvervsøkonomi, HA (Aarhus eller Herning)

Economics and Business Administration, BSc (Aarhus eller Herning)

Financial controllerErhvervsøkonomi, HA (Aarhus)

Du kan læse mere om de forskellige top-up muligheder og specifikke adgangskrav under de enkelte uddannelser:

 

Undervisningsforløb

Suppleringsordningerne har opstart to gange om året. Det ene forløb varer 1½ år, og det andet varer 2 år.

Normalordningen varer 1½ år, hvad der nogenlunde svarer til en normalstuderendes arbejdsindsats og har kun opstart i januar måned.

På det rolige forløb er studiebelastningen lavere end en normal fuldtidsbelastning. Dette forløb varer 2 år og har kun opstart i september måned.

Hvis dit mål er videreuddannelse på cand.merc., er valget mellem det 1½-årige og det 2-årige forløb ikke så afgørende, idet de begge vil give samme starttidspunkt på cand.merc., som kun starter én gang om året, nemlig pr. 1. september.

Uddannelsen er SU-beret­ti­get, uanset hvilket uddannelsesforløb du vælger, men du vil få fratrukket den SU-tid, du har brugt på din tidligere uddannelse.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger via det digitale ansøgningssystem. Du skal vedhæfte eksamensbeviser og karakterudskrifter.

Du kan få hjælp til ansøgningen i følgende vejledning: 

 

 Ansøgningsfrister:

Forløb Ansøgningsfrist Starttidspunkt  DokumentationsfristSvar på ansøgning
1½ år 1. november Januar27. januar20. december
2 år 1. juli September1. juliMedio juli