International Baccalaureate (IB)

Ansøgningsfrist og svar på din ansøgning

Der er ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00 middag uanset, om du ønsker at søge i kvote 1 eller kvote 2 også selvom du afslutter din eksamen i ansøgningsåret. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk

Alle forhold i din ansøgning skal være dokumenteret senest den 5. juli kl. 12.00 middag, medmindre du afslutter din adgangsgivende eksamen i ansøgningsåret (se afsnittet "sådan behandles din ansøgning).

Du får svar på din ansøgning om optagelse den 28. juli.

Sådan behandles din ansøgning

Aarhus Universitet accepterer ansøgere med IB diplom og behandler alle IB ansøgere på lige fod med ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen.. Du kan uploade dit diplom samt anden relevant dokumentation frem til den 5. juli kl. 12.00 middag i ansøgningsåret. Du kan kun søge om optagelse på Aarhus Universitet, hvis du har et IB diplom bestået med minimum 24 point (et IB diplom bestået med 24-27 total points må desuden ikke have nogen ”ikke opfyldte krav”/failing conditions). Aarhus Universitet accepterer ikke IB certifikater som en adgangsgivende eksamen.

Hvis du afslutter din IB eksamen i ansøgningsåret, skal du via din IB-koordinator sørge for at blive tilmeldt IBNETs „result service“, således at Aarhus Universitet må have lov til at hente dit IB-bevis elektronisk. Institutionskode til Aarhus University er 000150. Aarhus Universitet er bekendt med, at IB-studenter først modtager deres eksamensbevis efter den endelige dokumentationsfrist den 5. juli kl. 12:00 middag, og derfor er det vigtigt, at Aarhus Universitet kan hente dit eksamensbevis elektronisk. Husk at få en kvittering fra din IB-koordinator, således du altid kan dokumentere tilmeldingen. Alt andet dokumentation, du ønsker skal tages i betragtning i din ansøgning, skal uploades til din ansøgning senest den 5. juli kl. 12:00

Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis din ansøgning vurderes i kvote 3 , kan du ikke ansøge som kommende IB-student, idet dokumentationsfristen for kvote 3 ansøgere er den 15. marts kl. 12:00.

 

Oversættelse af IB resultat

IB resultatet oversættes til den danske 7-trinsskala ud fra retningslinjer fastsat af Styrelsen for videregående uddannelser. Ansøgere med IB diplom, der søger om optagelse på en uddannelse senest to år efter færdiggørelsen af deres eksamen, vil få ganget eksamensgennemsnittet med 1,08. Læs mere om justering af gennemsnit.

Oversættelse af IB fagniveauer

Ansøgere med et IB diplom skal, som alle øvrige ansøgere, opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse. AU følger retningslinjerne, som er udarbejdet af Styrelsen for videregående uddannelser for oversættelse af fagniveauer.

Undtagelser; Dansk og Engelsk
For de uddannelser hvor dansk A er et specifikt adgangskravkrav, accepterer AU følgende:

Danish A1 HL
Danish A literature HL

Godkendes som Dansk A

Danish A1 SL
Danish A literature SL
Danish A2 HL SL og Danish B HL

Godkendes som ”Studieprøven i dansk for fremmedsprogede” i kombination med bestået modersmål eller IB English A/A1 SL/HL

Ansøgere med et IB diplom vil få dispensation fra kravet om engelsk B, hvis de gennem hele IB uddannelsen er blevet undervist på engelsk, men ikke har haft English A1 eller A2 som særskilt fag.

Hvis en ansøgers A1 eller A2 sprog ikke er et af de nordiske sprog, vil det være et krav at bestå ”Studieprøven i dansk for fremmedsprogede” eller tage dansk A på VUC. Læs mere om dansk sprogkrav.