Adgangsprøve for kvote 2-ansøgere til naturvidenskabelige og tekniske uddannelser

De naturvidenskabelige og tekniske uddannelser på Aarhus Universitet har indført karakterkrav. For at blive vurderet i kvote 1, skal du have mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartsbonus, men inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

Hvis du ikke opfylder karakterkravet, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve (kvote 2). Hvis du ønsker at deltage i adgangsprøven, skal du søge om optagelse senest d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Du opfordres til at søge kvote 2, hvis

 • du ikke har min. 7,0 i Matematik A og/eller min. 7,0 i kvotient uden bonus for tidlig studiestart (men inkl. bonus for ekstra A-fag).
 • du endnu ikke har afsluttet din adgangsgivende eksamen.
 • du endnu ikke kender dine karakterer i Matematik A.
 • dit gennemsnit ligger over 7,0, men tæt på sidste års grænsekvotient i kvote 1 på den uddannelse du søger optagelse på. 

Uanset om du opfylder karakterkravene til kvote 1, vil vi opfordre dig til at søge ind senest 15. marts (kvote 2). Dette forbedrer din chance for optag, da opfyldelse af karakterkravene ikke er en garanti for optagelse. Den adgangsgivende kvotient på kvote 1 kan ende med at være højere end 7 afhængig af hvor mange ansøgere, der opfylder karakterkravene og hvor mange studiepladser, der udbydes. Hvis du opfylder karakterkravene inden 5. juli, vil din ansøgning også blive vurderet i kvote 1.

Ved at deltage i adgangsprøve vil du få indsigt i de faglige krav og studielivet på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse.

Om adgangsprøven

Adgangsprøven for optagelsen 2019 finder sted: Lørdag d. 4. maj 2019 på Aarhus Universitet.

De, som ansøger via kvote 2, inviteres til en adgangsprøve på Aarhus Universitet. Adgangsprøven består af to elementer, som begge er obligatoriske:

 1. Ansøgere deltager i en studieegnethedstest (uniTEST), der tester dine faglige kvalifikationer.
 2. Ansøgere deltager i et fagnært program, hvor du får indsigt i den uddannelse, du har søgt om optagelse på.

Du skal deltage i både studieegnethedstesten og det fagnære program.

Sygeprøve

Der afholdes kun sygeprøve i tilfælde af akut sygdom, som er af en karakter, der forhindrer dig i at deltage i adgangsprøven. Sygdommen skal dokumenteres ved lægeerklæring samme dag.

uniTEST

uniTEST er en kognitiv test der vurderer din generelle studieegnethed indenfor fem områder:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig og kulturel forståelse
 • Mellemmenneskelig forståelse
 • Videnskabelig tænkning

Testen består af 150 spørgsmål og varer 3,5 time.

uniTEST vil på Aarhus Universitet foregå på dansk.

Det er tilladt at medbringe en tosproget ordbog, men ikke nudansk ordbog, fremmedordbog eller lommeregner.

Du kan ikke forberede dig til testen

uniTEST tester dig ikke for specifik viden inden for særlige fagområder. Den viden, der er nødvendig for at svare fornuftigt på opgaverne, vil fremgå af prøvens spørgsmål.

Eksempler på spørgsmål

Du kan se eksempler på uniTEST spørgsmål her.

Du skal dog huske

 • At medbringe en blyant (0,7 mm) og viskelæder til at udfylde svarark
 • At medbringe dit deltagerbrev i printet version

Fagnært program

Det fagnære program giver dig indsigt i hvordan det er at være studerende på en teknisk- eller naturvidenskabelig uddannelse. Du får bl.a. indsigt i den ansøgte uddannelse samt uddannelsens faglige fokus, niveau og studieforløb, ligesom du får indtryk af de fysiske rammer og det sociale miljø på uddannelsen.

Hvis du har ansøgt om optagelse på flere forskellige tekniske- eller naturvidenskabelige uddannelser ved Aarhus Universitet, deltager du i fagnært program på én uddannelse. Din ansøgning vil stadig blive vurderet på alle de uddannelser, du har søgt om optagelse på.

Invitation til adgangsprøve

Al kommunikation omkring adgangsprøven foregår via kvote 2-selvbetjeningen på mit.au.dk. Der er bl.a. via kvote 2-selvbetjeningen, at du modtager invitation til adgangsprøven og tilmelder dig til adgangsprøven. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom. Der vil blive åbnet for kvote 2-selvbetjeningen efter d. 15. marts.

Du skal stadig huske at tjekke din ansøgning og bekræfte et evt. tilbud om studieplads på optagelsesselvbetjeningen, som du ligeledes får adgang til via mit.au.dk.

Sådan får du adgang til kvote 2-selvbetjeningen
Du får adgang til kvote 2-selvbetjeningen ved at logge ind på mit.au.dk og trykke på linket under menuen ’Studium’.

Hvis du endnu ikke har fået adgang til mit.au.dk, kan du få hjælp via vejledningen, som du finder her: http://bachelor.au.dk/optagelse/svarpaadinansoegning/

Særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind/dyslektiker eller har andre særlige hensyn, skal du senest d. 15. marts uploade din dispensationsansøgning om at deltage i adgangsprøven på særlige prøvevilkår samt dokumentation for dine særlige vilkår på www.optagelse.dk.

I din dispensationsansøgning skal du angive, hvilke særlige prøveformer du søger om at anvende til adgangsprøven.

Derudover skal du gøre Aarhus Universitet opmærksom på, at du har ansøgt om særlige prøvevilkår ved at sende en mail til kvote2.st@au.dk senest (dato følger). Det er vigtigt, at du både uploader din ansøgning via www.optagelse.dk samt sender en mail til kvote2.st@au.dk for at gøre os opmærksomme på din ansøgning, så vi kan hente den frem og sagsbehandle den.

Det kan ikke garanteres, at ansøgninger modtaget efter 15. marts til www.optagelse.dk og mails modtaget til kvote2.st@au.dk efter fristen for ansøgning om særlige prøvevilkår, når at blive behandlet inden prøveafholdelsen.

Samarbejde med Syddansk Universitet

Hvis du også har søgt om optagelse på Syddansk Universitet, skal du deltage i prøver på begge universiteter. Det er derfor vigtigt at du tilmelder dig prøverne på begge universiteter.

Aarhus Universitet og SDU samarbejder om uniTEST. Det betyder, at ansøgere kun deltager i uniTEST på ét universitet (på SDU). Testresultaterne koordineres mellem de to universiteter.

Hvis du har deltaget i uniTEST på SDU, skal du også deltage i det fagnære program (men ikke i uniTEST) til adgangsprøven på Aarhus Universitet.