Du er her: AU » Uddannelse » Bachelor » Optagelse » Kvote 2 » Sådan beregnes kvote 2 fagsnittet

Sådan beregnes kvote 2 fagsnittet

  1. Eventuelle karakterer efter 13-skalaen konverteres til karakterer efter 7-trinsskalaen, jf. § 26 i Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (bek. nr. 262 af 20. marts 2007).
  2. Der udregnes et fagsnit for hvert af de fag, der er et særligt kvote 2 fag.
  3. Dernæst udregnes et gennemsnit af disse fagsnit, som vil være dit kvote 2 fagsnit.

Bemærk: De fag, der anvendes til at udregne et kvote 2 fagsnit, er ikke nødvendigvis de samme fag, som udgører de specifikke adgangskrav. Kontroller derfor altid om du opfylder de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger ind på. Søger du om optagelse i kvote 2, skal du også kontrollere, om du har de fag, som indgår i kvote 2 fagsnit beregningen. I Studieguiden kan du både se de specifikke adgangskrav og kvote 2 fagene under den enkelte uddannelse

Eksempel 1:

Kvote 2 fag, Psykologi

Karakter, 13-skala

Karakterer, 7-skala

Fagsnit

Dansk A

7, 6, 8

4, 2, 7

(4+2+7)/3 = 4,3

Matematik A

7, 10

4, 10

(4+10)/2 = 7

Psykologi C

10

10

(10)/1 = 10

Fysik C

9, 6

7, 2

(7+2)/2 = 4,5

Engelsk B

10, 8, 6

10, 7, 2

(10+7+2)/3 = 6,3

Kvote 2 fagsnit

(4,3+7+10+4,5+6,3)/5 = 6,4

  • Alle karakterer i de særlige kvote 2 fag, som er med på eksamensbeviset, indgår i udregningen af kvote 2 fagsnittet.

Hvad nu hvis ikke jeg har alle de særlige kvote 2 fag?

Der udregnes et fagsnit på samme måde som ovenfor, men det fag du mangler eller ikke har bestået indgår med værdien 0 og der fratrækkes 0,5 pr. fag du mangler eller ikke har bestået. Se eksempel 2.

Eksempel 2:

Kvote 2 fag, Psykologi

Karakter, 13-skala

Karakterer, 7-skala

Fagsnit (dumpet fysik C)

Dansk A

7, 6, 8

4, 2, 7

(4+2+7)/3 = 4,3

Matematik B

7, 10

4, 10

(4+10)/2 = 7

Psykologi C

10

10

(10)/1 = 10

Fysik C

5, 6

00, 2

(0+2)/2 = Dumpet

Engelsk B

10, 8, 6

10, 7, 2

(10+7+2)/3 = 6,3

Kvote 2 fagsnit

(4,3+7+10+0+6,3)/5*)–0,5 = 5,0

*Det totale antal af kvote 2 fag indgår altid i beregningen, dvs. der for Psykologi altid divideres med 5.

Til Psykologi er Fysik C ikke et specifikt adgangskrav til uddannelsen, og vedkommende kan derfor godt vurderes til optagelse på trods af, at faget er dumpet.

Bemærk, at hvis der suppleres over sommeren, kan karakteren fra faget ikke indgå i kvote 2 fagsnittet.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 20.08.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk