Du er her: AU » Uddannelse » Bachelor » Optagelse » Udenlandske ansøgere

Udenlandske ansøgere

Vi anbefaler, at du downloader og læser vores Guide til Internationale ansøgere (pdf).

Alle ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal søge senest den 15. marts.
Dokumentationsfrist er den 5. juli.

Adgangsgivende eksamen

Følgende eksaminer kvalificerer til at blive vurderet i kvote 1 og kvote 2:

Følgende eksaminer kvalificerer til at blive vurderet i kvote 2:

  • Amerikansk High School diploma i kombination med mindst ét års videregående uddannelse eller 3 AP eksaminer
  • De fleste ikke-Europæiske alment gymnasiale uddannelser i kombination med mindst 1 års videregående uddannelse
  • De fleste Europæiske teknisk gymnasiale uddannelser

Ovenstående liste er ikke fyldestgørende. En fyldestgørende liste findes på Styrelsen for International Uddannelses hjemmeside.

Ansøgere der søger om optagelse på en engelsksproget uddannelse og som ikke har EU statsborgerskab ELLER opholdstilladelse i Danmark behandles som kvote 3 ansøgere.

Omregning af karakterer

Ved vurdering af udenlandske eksamensbeviser ved optagelse på bacheloruddannelser henholder Aarhus Universitet sig til de vejledninger, der findes i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers eksamenshåndbog, hvor der for visse lande findes vejledende omregningstabeller. Dette gælder som udgangspunkt hvis din eksamen både kan vurderes i kvote 1 og kvote 2.

For lande hvor der ikke findes en vejledende omregningstabel, men hvor Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse har opgivet en tabel med den mindste beståkaraktér og højeste karakter på den pågældende karakterskala, foretager Aarhus Universitet en såkaldt lineær omregning baseret på begge karaktersystemers laveste beståkarakter og højeste karakter (i Danmark henholdsvis 2 og 12).

Når den enkelte udenlandske karakter er omregnet til et tal med to decimaler mellem 2 og 12, omregnes dette tal på baggrund af simpel afrunding til en hel karakter på den danske 7-trinsskala, som udelukkende benyttes i forbindelse med kvote 2 vurdering på Aarhus Universitet (herunder kvote 2 faggennemsnit).

Det er kun karakterer for gymnasiale fag, der omregnes efter ovenstående principper.

Den ovennævnte lineære omregningsmetode er godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Specifikke adgangskrav

Udover kravet om en adgangsgivende eksamen skal alle ansøgere i både kvote 1 og kvote 2 opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse.

Du kan orientere dig om, hvordan din eksamen og dine fagniveauer vurderes i Styrelsen for International Uddannelses eksamenshåndbog. Vær opmærksom på, at vurderingskriterierne kan ændres fra år til år. Årets retningslinjer er som regel opdateret primo marts.

Hvis du er i gang med supplering og først skal til eksamen efter den 15. marts, er det vigtigt, at du udfylder det forventede beståelsestidspunkt i ansøgningsskemaet. Senest den 5. juli skal du indsende en bekræftet kopi af dit eksamensbevis.

Er du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, anbefaler vi dig også at orientere dig på vores engelsksprogede sider http://bachelor.au.dk/en/admission/.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk