Vinterstart på ingeniøruddannelser

På nedenstående diplomingeniøruddannelser er der vinteroptag med studiestart i januar/februar 2018, derfor er det fortsat muligt at søge om optagelse. Du skal have en adgangsgivende eksamen og opfylde de specifikke adgangskrav for de enkelte uddannelser for at komme i betragtning til en studieplads.

 

Ansøgningsfrist 1. november

Til og med den 1. november 2017 vil ansøgninger til ingeniøruddannelserne med vinterstart blive behandlet som samtidigt indkomne. Ansøgere modtager svar på deres ansøgning i slutningen af november.

Ansøgninger modtaget fra den 2. november og frem behandles efter først til mølle princippet, hvis der fortsat er ledige pladser.

Særligt hvis du ikke har dansk statsborgerskab

Hvis du ikke har et dansk/EU/EØS/Schweizisk statsborgerskab, skal du vedlægge en kopi af din opholdstilladelse eller kopi af dit pas. Læs mere om reglerne for ansøgere uden dansk statsborgerskab under Studiegebyr i dette link: http://bachelor.au.dk/optagelse/udenlandskeansoegere/.  

Særligt hvis du tidligere har bestået dele af en anden videregående uddannelse

Hvis du tidligere har været optaget på en anden videregående uddannelse og har bestået dele af denne eller er i gang med en anden videregående uddannelse, hvor du forventer at bestå kurser inden en evt. studiestart, SKAL du oplyse herom i forbindelse med din ansøgning. Du skal derfor huske at indsende dokumentation på, at du har bestået et eller flere fag. Dokumentationen SKAL være stemplet og underskrevet af udstedende myndighed. Du skal give oplysninger om og dokumentere tidligere beståede fag, da Aarhus Universitet er forpligtet til at foretage en obligatorisk vurdering af, om disse fag er meritgivende.

Hvis den beståede del er taget på Aarhus Universitet, er det ikke nødvendigt med udstedende myndigheds underskrift og stempel på dokumentationen.

Sådan søger du

Du skal udfylde ansøgningsskemaet og sende det sammen med dokumentation for din adgangsgivende eksamen, evt. supplering og anden relevant dokumentation til optagelse@au.dk 

Alternativt kan du sende ansøgningsskema og dokumentation til:
 

Du kan finde flere oplysninger om uddannelserne, adgangskrav og lign. på bachelor.au.dk/bacheloruddannelser.

Du skal huske at indsende/vedlægge dokumentation på din adgangsgivende eksamen og eventuelle enkeltfagsbeviser.

Husk også at underskrive din ansøgning!

 

Diplomingeniøruddannelser med ledige pladser til vinteroptag:

 

Dansksprogede uddannelser

22845

Elektronikingeniør (vinterstart)

22865

Maskinteknikingeniør (vinterstart)

22875

Elektrisk energiteknologiingeniør (vinterstart)