Vinterstart på ingeniøruddannelser

På nedenstående diplomingeniøruddannelser er der vinteroptag med studiestart i januar/februar 2019, og derfor er det fortsat muligt at søge om optagelse på disse. Du skal have en adgangsgivende eksamen og opfylde de specifikke adgangskrav til de enkelte uddannelser for at komme i betragtning til en studieplads.

Ansøgningsfrist 1. november

Frem til og med den 1. november 2018 vil ansøgninger til ingeniøruddannelserne med vinterstart blive behandlet som samtidigt indkomne. Ansøgere modtager svar på deres ansøgning i midten eller slutningen af november.

Ansøgninger modtaget fra den 2. november og frem behandles efter først til mølle princippet, hvis der fortsat er ledige pladser.

Hvis du ikke har dansk opholdstilladelse som fritager for betaling

Hvis du ikke har et dansk/EU/EØS/Schweizisk statsborgerskab, skal du vedlægge en kopi af din opholdstilladelse (opholdskort og opholdsbrev).

Læs mere om reglerne for ansøgere uden dansk statsborgerskab under ”Studiegebyr – Hvem skal betale?” På denne side: http://bachelor.au.dk/optagelse/udenlandskeansoegere/

Hvis du tidligere har bestået dele af en videregående uddannelse

Hvis du tidligere har været optaget på en anden videregående uddannelse og har bestået dele af denne eller er i gang med en anden videregående uddannelse, hvor du forventer at bestå kurser inden en evt. studiestart, SKAL du oplyse herom i forbindelse med din ansøgning. Du skal i den forbindelse huske at indsende dokumentation på, at du har bestået et eller flere fag. Dokumentationen SKAL være stemplet og underskrevet af udstedende myndighed. Grunden til at du skal give oplysninger om og dokumentere tidligere beståede fag, er, at Aarhus Universitet er forpligtet til at foretage en obligatorisk vurdering af om disse fag er meritgivende.

Hvis den beståede del er taget på Aarhus Universitet, er det ikke nødvendigt med udstedende myndigheds underskrift og stempel på dokumentationen.

Vær opmærksom på reglerne om dobbeltuddannelse. Begrænsning af dobbeltuddannelse betyder, at det som udgangspunkt kun er muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende eller lavere niveau 6 år efter afslutning af den senest gennemførte videregående uddannelse. Du kan læse mere om reglerne her: http://bachelor.au.dk/optagelse/dispensation/ -> Begrænset mulighed for dobbeltuddannelse.

Undlader du at oplyse og/eller giver du urigtige oplysninger om eventuelle beståede fag på en videregående uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, kan det få konsekvenser for dine muligheder for optagelse på Aarhus Universitet. 

Sådan søger du

På de følgende sider skal du udfylde skemaet med relevante oplysninger og indsende til os. Bemærk, at det er en god idé at gemme kvitteringssiden, når du har indsendt formularen. 

Du kan finde flere oplysninger om uddannelserne, adgangskrav og lign. på bachelor.au.dk.

Hvis du ikke søgte i 1. runde skal du huske at vedlægge dit eksamensbevis, enkeltfagsbeviser og andre dokumenter, du mener kan være relevante for din ansøgning.

Hvis du har søgt i 1.runde har universitetet allerede de eksamensbeviser og den dokumentation, du vedlagde til ansøgningen. Husk at vedlægge yderligere dokumentation, hvis du mener, at det kan have relevans for din ansøgning, og ikke var vedlagt i 1. runde. 


­

Uddannelser med ledige pladser

22865 Diplomingeniør, Maskinteknik (vinter)