Indsend ansøgning

Ledige pladser

Ansøgning om optagelse på diplomingeniører med vinterstart

Personoplysninger

Nationalitet

Adgangsgivende eksamen

Supplering

Er du tilmeldt eller i gang med supplering?

*Hvis ja, angiv venligst fag og niveau

Tidligere optaget

Har du bestået, eller forventer du at bestå, fag på en videregående uddannelse inden en evt. studiestart, så er Aarhus Universitet forpligtet til at foretage en vurdering af, om disse fag er meritgivende. (Hvis ja, husk at indsende stemplet og underskrevet dokumentation, fx studieudskrift inkl. alle forsøg)
Tidligere optaget?

Hvis ja, angiv venligst uddannelse, uddannelsessted og ECTS

Generelt

Vælg uddannelse(r)

Du kan vælge op til 5 prioriteter

Bemærk at den samlede filstørrelse ikke må overstige 17MB. Har du brug for at indsende mere, kan du udfylde formularen en gang til.
Samtykke*