POLITIK OG ØKONOMI

Uddannelsen i politik og økonomi uddanner dig til at bygge bro mellem politisk og økonomisk teori og metode.

Introduktion

På bacheloruddannelsen i politik og økonomi lærer du at analysere og forstå samfundsforhold, og du får et indgående kendskab til økonomiske og politiske processer.

Hverdagen på politik og økonomi

Undervisningen på politik og økonomi bygger på forelæsninger med op til 300 tilhørere og undervisning på mindre hold, hvor du deltager i diskussioner, holder oplæg og samarbejder med din læsegruppe. Du lærer grundlæggende begreber og teorier inden for politologi og økonomi, hvorefter du bliver introduceret til fag, der bygger bro mellem de to fagdiscipliner. Undervisningen foregår på henholdsvis Institut for Statskundskab og Institut for Økonomi.

Samfundsforhold og økonomiske problemstillinger

På uddannelsen politik og økonomi studerer du sammenhængen mellem national- og samfundsøkonomiske emner og politologiske problemstillinger. I og med at uddannelsen kombinerer to forskellige fag, så er politik og økonomi en krævende uddannelse, så du skal være forberedt på høje krav fagligt og i forhold til arbejdsindsatsen. Til gengæld vil dine analytiske evner blive skærpet, og du får et indgående kendskab til de politiske og økonomiske udfordringer og muligheder, som politikere og den offentlige forvaltning står over for, når de skal træffe beslutninger. 

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i politik og økonomi kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Det kan eksempelvis give dig jobmuligheder inden for interesseorganisationer, internationale organisationer som eksempelvis Verdensbanken og EU-kommissionen, den offentlige forvaltning, i ministerier eller kommuner.

Hør undervisere fortælle om studiet i videoen herunder:

Hør to nuværende studerende fortælle om studiet i videoen herunder:

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer:

22450

 

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B
 • Matematik A

 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Fra og med optagelsen i 2020 varsles en minimumskvotient på 7,0 i kvote 1 (kvotient med bonus for A-fag men uden hurtigstartbonus).

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Optagelsen 2019

Fra og med optagelsen i 2019 indføres et adgangskrav på mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen.

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i politik og økonomi udbydes som et samarbejde mellem Institut for Statskundskab og Institut for Økonomi. Derfor er uddannelsen også bygget op omkring centrale fag fra de to områder – eksempelvis Politologisk introduktionskursus og Microeconomics. Du kommer blandt andet til at arbejde med sammenhængene mellem national- og samfundsøkonomiske emner og politologiske problemstillinger.

Torben M. Andersen, professor på Institut for Økonomi og underviser på politik og økonomi

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i politik og økonomi, kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Studiediagrammet

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i politik og økonomi. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Undervisningen på politik og økonomi

Til forelæsningerne på politik og økonomi gennemgår din underviser dagens tekster i et stort auditorium. Forelæsningerne afholdes ofte sammen med studerende fra Statskundskab eller Økonomi. Derudover har du holdtimer, hvor undervisningen kun er for studerende på politik og økonomi. Her er meget af undervisningen tilrettelagt efter, at du og dine medstuderende deltager aktivt via øvelser og diskussioner. Desuden er der ugentligt frivillige studiecaféer, hvor instruktorer kan hjælpe med de spørgsmål, man måtte have.

På politik og økonomi bliver du også en del af en læsegruppe. I skal blandt andet holde oplæg sammen i forbindelse med holdundervisningen, løse diverse opgaver, diskutere pensum og eventuelt sparre med hinanden i forbindelse med eksamen.

Politik og økonomi er et fuldtidsstudie, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på uddannelsen. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med forberedelse til undervisningen og møder med din læsegruppe. 

Mandag
8-10: Forelæsning i Politologisk introduktionskursus
10-12: Forberedelse
12-14: Forelæsning i Principles of Macro/Micro
14-16: Forberedelse

Tirsdag
8-11: Holdundervisning i Principles of Macro/Micro
11-14: Forberedelse
14-16: Forelæsning i Mathematical Economics 1

Onsdag
10-12: Forberedelse
12-14: Holdundervisning i Mathematical Economics 1
14-16: Holdundervisning i Politologisk introduktionskursus

Torsdag
8-10: Forelæsning i Politologisk introduktionskursus
10-14: Arbejde i læsegruppe
14-16: Forelæsning i Principles of Macro/Micro

Fredag
8-10: Holdundervisning i Politologisk introduktionskursus
10-12: Forberedelse
12-14: Forelæsning i Mathematical Economics 1

Det sociale studieliv

Som studerende på politik og økonomi kommer du til at være en del af det sprudlende studieliv, der findes på både Statskundskab og Økonomi. Her finder du en masse sociale og faglige foreninger. Det kan eksempelvis være:

Politologisk Økonomisk Forening (PØF)

PØF er politik og økonomis egen studenterforening. PØFs formål er gennem faglige og sociale arrangementer, at bidrage til at skabe et spændende og inspirerende studiemiljø på uddannelsen for politik og økonomi/Public Policy, samt at varetage de studerendes interesser på uddannelsen. Drivkraften bag PØF er, at vi kan være med til at forme en uddannelse, der er enormt attraktiv og ambitiøs på alle parametre

Politologisk Forening (PF)

PF er Institut for Statskundskabs sociale samlingspunkt. Som studerende på politik og økonomi kan du også deltage, når foreningen blandt andet arrangerer foredrag, caféaftenener og én årlig studietur. Derudover afholder PF også fire store fester per semester. 

Økonomisk Forening (ØF)

På politik og økonomi kan du også blive en del af Økonomisk Forening, der arrangerer sociale og faglige arrangementer for studerende og ansatte. ØF afholder faglige seminarer, kurser og studieture til både ind- og udland. Derudover afholder ØF fredagsbar samt et antal større fester hvert semester.

Idrætsforeningen Statskundskab

Som studerende på politik og økonomi kan du også blive en del af Institut for Statskundskabs stolte fodboldforening, som træner og spiller kamp hver uge. Udover fodbolden arrangerer foreningen også en række sociale arrangementer i løbet af sæsonen. Det er blandt andet med til at sikre et socialt netværk på tværs af studierne. 

FinanceLab

Studenterforeningen FinanceLab skaber kontakt mellem den finansielle industri og den akademiske verden til stor gavn for studerende med interesse for økonomi. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som bachelor i politik og økonomi lærer du at bygge bro mellem det politologiske og økonomiske forskningsområde. Du får du en bred økonomisk forståelse og stærke analytiske evner. Derudover giver uddannelsen dig et indgående kendskab til de politiske og økonomiske udfordringer og muligheder, som politikere og den offentlige forvaltning står over for, når de skal træffe beslutninger. De fleste bachelorer vil vælge at læse videre på en kandidatuddannelse, hvorefter du kan arbejde med politologiske, samfundsvidenskabelige og økonomiske problemstillinger.    

Hvis du vælger at læse videre på en kandidatuddannelse, kan du blandt andet arbejde i den offentlige forvaltning – eksempelvis i kommuner eller ministerier. Med din tværfaglige profil vil du også kunne arbejde for private virksomheder, der eventuelt samarbejder med den offentlige sektor, eller hos internationale virksomheder og organisationer. 

Kandidat

En bacheloruddannelse i politik og økonomi giver dig mulighed for at læse videre på en række forskellige kandidatuddannelser – eksempelvis:

 • Kandidatuddannelsen i Økonomi, hvor du kan vælge linjen 'Politik og økonomi'. Her kan du gå endnu mere i dybden med de to etablerede forskningsområder, du kender fra bacheloren.
 • Kandidatuddannelsen i Europastudier, hvor du får en bred viden om europæiske forhold – politiske såvel som historiske og kulturelle.
 • Kandidatuddannelsen i International Studies, hvor du tilfører din samfundsfaglige viden et langt mere internationalt perspektiv.