RUSLAND- OG BALKANSTUDIER

Introduktion

Rusland- og balkanstudier handler om de østeuropæiske landes samfundsforhold, sprog, kultur og historie, og du lærer enten russisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk. Det er ikke nødvendigt med forkundskaber i et østeuropæisk sprog, når du begynder på Rusland- og balkanstudier. Du starter med et forberedende kursus – propædeutik – hvor du opbygger de sproglige færdigheder, som du skal bruge under resten af din uddannelse.

Hverdagen på Rusland- og balkanstudier

Undervisningen på Rusland- og balkanstudier foregår for det meste som holdundervisning. Her vil du deltage aktivt i diskussioner, holde oplæg, løse opgaver og arbejde med tekster. Holdene er ofte små, så du vil opleve, at undervisningen er personlig og fokuseret. Du kommer også til at bruge meget tid med din læsegruppe, hvor I øver jer og forbereder jer til undervisningen.

Du vælger selv din specialisering

På Rusland- og balkanstudier specialiserer du dig enten i Rusland eller i de sydøsteuropæiske lande, der tidligere var en del af Jugoslavien. Du specialiserer dig i landets kultur, historie og samfundsforhold, og du lærer landets tilhørende sprog. Du arbejder også med forhold i hele den østeuropæiske region, og i løbet af uddannelsen har du mulighed for at læse et semester i et østeuropæisk land.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet fra Rusland- og balkanstudier er det oplagt at læse videre på kandidatuddannelsen i Globale områdestudier. Uddannelsen vil gøre dig i stand til at udnytte din områdeekspertise i en verden med øget globalt samspil og voksende tværregional udveksling. Det kan give dig jobmuligheder i virksomheder og institutioner, som er aktive i Østeuropa og du kan arbejde inden for områder som kommunikation og formidling, kulturel udveksling og fungere som oversætter mellem forskellige kulturer. 

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22350

Studieretninger

 • Bosnisk-kroatisk-serbisk
 • Russisk  

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog*

* Kravet om yderligere et sprogfag kan erstattes af propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen.

 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A 
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Rusland- og balkanstudier er inddelt i flere moduler. Hovedmodulet er sprogfaget, hvor du enten studerer russisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk. Herunder ligger de øvrige moduler, der særligt fokuserer på dit sprogfags kultur, historie og det aktuelle samfund.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Rusland- og balkanstudier kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Studiediagrammet illustrerer hele forløbet på bacheloruddannelsen. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Undervisningen på Rusland- og balkanstudier

På bacheloruddannelsen i Rusland- og balkanstudier foregår meget af undervisningen på hold, hvor du og dine medstuderende gennemgår og diskuterer det faglige pensum sammen med jeres underviser. Holdene er tit små, hvilket stiller krav til dit engagement i undervisningen. Samtidig giver det dig mulighed for at få langt mere personlig undervisning og vejledning i løbet af uddannelsen. Udover holdundervisning er der også større forelæsninger, hvor din underviser gennemgår dagens tekster.

På Rusland- og balkanstudier bliver du en del af en læsegruppe. I skal sammen løse faglige opgaver og eventuelt give hinanden sparring i forbindelse med eksamen. Sprogundervisningen er intensiv, og i den forbindelse kommer du til at bruge din læsegruppe i den daglige forberedelse til undervisningen.

Her kan du se et eksempel på en ugeplan for 1. semester på Rusland- og balkanstudier. Rusland- og balkanstudier er et fuldtidsstudie med mange skemalagte timer, men derudover har du også tid til individuelt at forberede dig til undervisningen.

Mandag:
9-11 Holdundervisning i Propædeutik 1
11-13 Forelæsning i Propædeutik 1
14-16 Praktisk i Propædeutik 1

Tirsdag:
8-10 Holdundervisning i Propædeutik 1
10-13 Forelæsning i Studium Generale
14-16 Læsning

Onsdag:
8-10 Læsning
10-12 Forelæsning i Propædeutik 1
14-16 Holdundervisning i Studium Generale

Torsdag:
8-10 Holdundervisning i Propædeutik 1
11-14 Holdundervisning i Introduktion til dagens Østeuropa
14-16 Læsning

Fredag:
8-12 Læsning
13-16 Praktisk i Introduktion til dagens Østeuropa

Det sociale studieliv på Rusland- og balkanstudier

Rusland- og balkanstudier er et mindre studie. Det betyder, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende – også på tværs af årgangene. På studiet er der et godt studiemiljø, som du har mulighed for at deltage aktivt i:

Pod Stolom
Studenterforeningen arrangerer både faglige og sociale arrangementer – for eksempel fredagsbar, julefrokost, hytteture og foredrag. Du kan også få indflydelse på uddannelsens indhold ved at engagere dig i Pod Stoloms studenterpolitiske gren.

Perestrojka.dk
Har du en lille skribent i maven? Så skal du være med i Perestrojka, som er de studerendes egen netavis. Her har du mulighed for at skrive artikler om emner, der interesserer dig.

Læs i udlandet

På Rusland- og balkanstudier har du mulighed for at læse et semester i udlandet. Det giver dig mulighed for at lære sproget og kulturen endnu bedre at kende. Hvis du læser russisk, har studiet på 4. semester en fast aftale med universitetet i Skt. Petersborg. Hvis du læser bosnisk/serbisk/kroatisk, laver du en aftale med et universitet i et af de respektive lande i samarbejde med Aarhus Universitet. På den måde er du selv med til at bestemme, hvilket lands dialekt og kultur du gerne vil have et nærmere kendskab til.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder som bachelor i Rusland- og balkanstudier afhænger meget af, hvilket tilvalg og hvilken kandidatuddannelse du eventuelt senere vælger.

Som bachelor i Rusland- og balkanstudier får du et indgående kendskab til enten det russiske eller bosniske/serbiske/kroatiske sprog. Du får en viden om, hvordan historien har været med til at forme dagens østeuropæiske samfund, og du bliver indført i de østeuropæiske landes kultur. Samtidig lærer du at formidle aktuelle politiske, økonomiske og sociale forhold i Østeuropa til den danske offentlighed.

Flere færdiguddannede kandidater arbejder som konsulenter. Her vil din opgave for eksempel være at formidle et samarbejde mellem danske og østeuropæiske virksomheder eller institutioner. Du kan også få job som oversætter eller tolk i eksempelvis private firmaer eller EU. Du har også mulighed for at undervise på gymnasier, sprogskoler og højskoler.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Rusland- og balkanstudier er det et krav, at du på tredje år vælger et tilvalg. Du har mulighed for at vælge imellem mange forskellige faglige retninger. Andre studerende på Rusland- og balkanstudier har eksempelvis valgt:

 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Engelsk
 • Tilvalg i Samfundsfag

Kandidat

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Rusland- og balkanstudier, kan du vælge blandt en lang række forskellige kandidatuddannelser. Du skal blot være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg:

 • Kandidatuddannelsen i Globale områdestudier, hvor du har mulighed for at videreudvikle dine område- og sprogkompetencer og samtidig får mulighed for at anvende dem i en tværregional og global kontekst.
 • Kandidatuddannelsen i International Studies, hvor du bygger videre på din viden omkring Østeuropa, men hvor du samtidig får et bredere internationalt perspektiv på din uddannelse.
 • Kandidatuddannelsen i Europastudier, hvor du får en forståelse for bredere europæiske forhold – politisk, historisk og kulturelt.
 • Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public), hvor du bruger din store viden om østeuropæiske forhold i en journalistisk sammenhæng samtidig med, at du lærer en masse journalistiske værktøjer.