SAMFUNDSFAG

Samfundsfag handler om strukturerne i samfundet, de politiske systemer og samspillet mellem borgere, organisationer og den politiske ledelse

 

 

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2017: 9,9 (Standby: 8,6)   |   Kvote 2 2017: 9,3 (Standby: 8,1) (Vejledende)  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

På Samfundsfag lærer du om samfundsøkonomiske problemstillinger, om kulturer og hverdagsliv i det moderne samfund. Du arbejder med samfundsforhold i et internationalt perspektiv og med områder som demokratiteori og de politiske partiers rolle i det moderne samfund.

Hverdagen på Samfundsfag

Undervisningen på Samfundsfag er en kombination af forelæsninger, læsegruppearbejde og holdtimer. Du kommer til at holde oplæg og deltage i diskussioner om eksempelvis den aktuelle samfundsudvikling. Undervisningen bygger på aktuel forskning, og du får en grundig indføring i de videnskabelige teorier og metoder, der ligger til grund for de mange forskellige faglige discipliner inden for samfundsfag.

Kombiner med et andet fag

På Samfundsfag kombinerer du din indsigt i politiske forhold med et sidefag på 5. og 6. semester. Det kan være fag som matematik, idræt, sprog, historie, erhvervsøkonomi eller religionsvidenskab. Sidefagene gør, at du får din egen unikke profil, så du kan arbejde med alt lige fra den tredje verden til velfærdsstaten, miljøpolitik eller politisk kommunikation.

Karrieremuligheder

Som bachelor i Samfundsfag kan du læse videre på flere relevante kandidatuddannelser. Det kan eksempelvis være kandidatuddannelsen i Samfundsfag, som giver dig kompetencer til at undervise på blandt andet gymnasier, højskoler og seminarier. Du kan også arbejde inden for den offentlige administration i stat og kommune, i internationale organisationer eller i informations- og konsulentbranchen.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22422

 

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Fra og med optagelsen i 2020 varsles en minimumskvotient på 7,0 i kvote 1 (kvotient med bonus for A-fag men uden hurtigstartbonus).

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se forneden) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Samfundsfag tager tre år. Fagene på studiet spænder over mange fagområder, men tager sit udgangspunkt i studiet af politik og samfund. Du kommer også til at beskæftige dig med sociologiske og økonomiske emner, ligesom fagene giver dig en indsigt i videnskabelige teorier og metoder. På tredje år af bacheloruddannelsen skal du have et tilvalg.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Samfundsfag kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Studiediagrammet

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Samfundsfag. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Undervisningen på Samfundsfag

På Samfundsfag bliver du en del af et hold på cirka 30 studerende. I har holdundervisning sammen, I deltager aktivt i form af øvelser og diskussioner. Derudover har du forelæsninger, hvor din underviser gennemgår dagens tekster for hele din årgang i et stort auditorium. På Samfundsfag bliver du også en del af en læsegruppe. I skal blandt andet lave oplæg og løse diverse opgaver i fællesskab.

Herunder følger et eksempel på et ugeskema for studerende på 1. semester på bacheloruddannelsen i Samfundsfag. Du skal være opmærksom på, at Samfundsfag er et fuldtidsstudie, selvom måske ikke har undervisning hver dag. Du kommer nemlig til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisninger.

Mandag
8-10: Forelæsning i Politologisk Introduktionskursus
10-12: Holdundervisning i Metode 1
12-16: Forberedelse

Tirsdag
8-12: Forberedelse
12-14: Forelæsning i Videnskabsteori
14-16: Holdundervisning i Politologisk Introduktionskursus

Onsdag
8-10: Forberedelse
10-12: Forelæsning i Metode 1
12-16: Arbejde i læsegruppe

Torsdag
8-10: Forelæsning i Politologisk Introduktionskursus
10-12: Holdundervisning i Videnskabsteori
14-16: Holdundervisning i Metode 1

Fredag
8-10: Holdundervisning i Politologisk introduktionskursus
10-15: Forberedelse

Det sociale studieliv

Uddannelsen i Samfundsfag foregår ved Institut for Statskundskab. Dermed kommer du som studerende til at deltage i et unikt samfundsfagligt studiemiljø, hvor foreningslivet er en stor del af hverdagen for alle studerende på instituttet. Du vil også opleve, at foreningsarbejdet foregår i samarbejde med studerende fra Statskundskab.

Politologisk Forening (PF)

PF er Institut for Statskundskabs sociale samlingspunkt. Foreningen arrangerer blandt andet foredrag, caféaftenener og én årlig studietur. Derudover afholder PF også fire store fester per semester. 

Foreningen Kandestøberen

Kandestøberen er et blad for de studerende og ansatte på Institut for Statskundskab. Bladet består af en redaktion på 15-20 studerende, og det udkommer fire gange per semester.

StatsRådet

Hvis du vil være med til at sikre de bedst mulige forhold for studerende ved Samfundsfag, så skal du melde dig ind i StatsRådet. Rådets vigtigste opgave er at repræsentere de studerende i universitets forskellige organer. 

Idrætsforeningen Statskundskab

På Samfundsfag kan du også blive en del af instituttets stolte fodboldforening, som træner og spiller kamp hver uge. Udover fodbolden arrangerer foreningen også en række sociale arrangementer i løbet af sæsonen. Det er blandt andet med til at sikre et socialt netværk på tværs af årgangene på instituttet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder som bachelor i Samfundsfag afhænger meget af, hvilket tilvalg og eventuelt hvilken kandidatuddannelse, du senere vælger.

Med en bachelor i Samfundsfag lærer du om samfundets struktur, de politiske systemer og samspillet mellem borgere, organisationer og den politiske ledelse. Du får et stort overblik over, hvordan det danske og internationale politiske system er organiseret og har udviklet sig, samtidig med, at du får kendskab til eksempelvis økonomiske bevægelser og modeller.

Som bachelor i Samfundsfag kan du vælge at kombinere uddannelsen med et gymnasierettet tilvalg. Det betyder, at du som færdiguddannet kandidat kan undervise på gymnasier, højskoler eller på læreruddannelsen. Du kan også vælge at skabe din egen profil, hvor du med et tilvalg i eksempelvis Biologi kan specialisere dig i miljøpolitik, eller du kan med et tilvalg i Retorik målrette studiet efter politisk kommunikation. Mange færdiguddannede kandidater får job i den offentlige administration eller i interesseorganisationer.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Samfundsfag skal du på dit tredje år have et tilvalg. Her har du mulighed for at vælge imellem en lang række fag. Andre studerende på Samfundsfag har blandt andet valgt:

 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Matematik
 • Tilvalg i Idræt 

Kandidat

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Samfundsfag, kan du læse videre på forskellige kandidatuddannelser. Du skal dog være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg.

Kandidatuddannelsen i Samfundsfag, hvor du fortsætter med dit tilvalgsfag og specialiserer din viden inden for et samfundsfagligt område. Samtidig opbygger du en endnu bredere viden om hele det politiske og samfundsfaglige område.

Kandidatuddannelsen i Europastudier, hvor du får en bred viden om europæiske forhold – politiske såvel som historiske og kulturelle.

Kandidatuddannelsen i International Studies, hvor du tilfører din samfundsfaglige viden et langt mere internationalt perspektiv.