STATSKUNDSKAB

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: 9,7 (Standby: 8,9)   |   Kvote 2 2018: 8,8 (Standby: 8,3) (Vejledende)  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Statskundskab bygger på politologi, som er videnskaben om politik. Du får indsigt i teorier om samfundet, det politiske system og samspillet mellem politisk ledelse, organisationer, samfundsinteresser og borgere.

Introduktion

På Statskundskab bliver du specialist i at være generalist. Du får en alment dannende uddannelse, der giver dig stor, samfundsmæssig indsigt. Du lærer metodiske og analytiske redskaber, så du kan overskue og analysere komplekse, organisatoriske og politiske problemer. 

Dagligdagen på Statskundskab

Undervisningen på Statskundskab er bygget op om forelæsninger, læsegruppearbejde og holdtimer, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og løser opgaver. Du kommer til at studere fag som politisk teori, sociologi, økonomi, international politik, offentlig forvaltning og metode. Du bliver undervist af nogle af landets dygtigste politologer, der bygger undervisningen op omkring den nyeste viden om politik og samfundsforhold. 

Skær ind til benet

På Statskundskab lærer du at identificere centrale problemstillinger i store mængder stof. Du får redskaberne til at undersøge og analysere problemstillingerne, og du lærer at skære ind til benet, når du skal formidle problemstillingerne både mundtligt og på skrift. Du kommer også omkring matematiske metoder, når du skal arbejde med statistiske analyser. 

Karrieremuligheder

De fleste bachelorer i Statskundskab vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i Statskundskab, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Som kandidatuddannet kan du eksempelvis arbejde som konsulent, fuldmægtig eller i en lederstilling ved danske myndigheder og organisationer. Du vil også kunne arbejde i EU og på ambassader.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22425

 

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Fra og med optagelsen i 2020 varsles en minimumskvotient på 7,0 i kvote 1 (kvotient med bonus for A-fag men uden hurtigstartbonus).

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se forneden) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Statskundskab tager tre år og er bygget op omkring kernefag inden for det politologiske område som eksempelvis Politisk teori, Offentlig Forvaltning og International politik. Fagene giver dig blandt andet indsigt i samfundet og det politiske system i bred forstand. Derudover vil du stifte bekendtskab med redskabsfag som økonomi og metode. Uddannelsens opbygning sigter dermed mod at give dig en generel samfundsmæssig indsigt og teoretisk forståelse.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Statskundskab, kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

SE STUDIEORDNING FOR STATSKUNDSKAB

Studiediagrammet

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Statskundskab. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Statskundskab

På Statskundskab bliver du undervist af nogle af landets dygtigste politologer, der samtidig bringer den nyeste viden om politik og samfundsforhold ind i undervisningen. Som studerende bliver du en del af et hold på cirka 30 studerende. 

Når du starter på Statskundskab bliver du en del af en læsegruppe. I skal sammen forberede oplæg til undervisningen, løse diverse opgaver, diskutere litteraturen og eventuelt sparre med hinanden i forbindelse med eksamen. 

Statskundskab er et fuldtidsstudie, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på uddannelsen. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med forberedelse til undervisningen og møder med din læsegruppe. 

Mandag

8-10: Forelæsning i Politilogisk Introduktionskursus

10-12: Holdundervisning i Metode 1

12-16: Forberedelse 

Tirsdag

8-12: Forberedelse

12-14: Forelæsning i Videnskabsteori

14-16: Holdundervisning i Politologisk Introduktionskursus 

Onsdag

8-10: Forberedelse

10-12: Forelæsning i Metode 1

12-16: Arbejde i læsegruppe 

Torsdag

8-10: Forelæsning i Politologisk Introduktionskursus

10-12: Holdundervisning i Videnskabsteori

12-15: Forberedelse

16-18: Holdundervisning i Metode 1

Fredag

8-10: Forberedelse

10-12: Holdundervisnings i Politologisk Introduktionskursus

12-14: Forelæsning i Metode 1 

Det sociale studieliv på Statskundskab

Som studerende på Statskundskab bliver du ikke bare en del af et stærkt fagligt miljø. De fysiske rammer og det rige foreningsliv på studiet sætter samtidig et meget positivt præg på hele studiemiljøet. Du kan som studerende deltage aktivt i en masse foreninger som eksempelvis: 

Politologisk Forening (PF)

PF er Institut for Statskundskabs sociale samlingspunkt. Foreningen arrangerer blandt andet foredrag, caféaftenener og én årlig studietur. Derudover afholder PF også fire store fester per semester. 

Foreningen Kandestøberen

Kandestøberen er et blad for de studerende og ansatte på Institut for Statskundskab. Bladet består af en redaktion på 15-20 studerende, og det udkommer fire gange per semester.

StatsRådet

Hvis du vil være med til at sikre de bedst mulige forhold for studerende ved Statskundskab, så skal du melde dig ind i StatsRådet. Rådets vigtigste opgave er at repræsentere de studerende i universitets forskellige organer. 

Idrætsforeningen Statskundskab

På Statskundskab kan du også blive en del af studiets stolte fodboldforening, som træner og spiller kamp hver uge. Udover fodbolden arrangerer foreningen også en række sociale arrangementer i løbet af sæsonen. Det er blandt andet med til at sikre et socialt netværk på tværs af årgangene på studiet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som bachelor i Statskundskab bliver du først og fremmest i stand til at analysere og overskue komplekse politiske, organisatoriske og samfundsvidenskabelige problemstillinger. Du får en bred viden om samfundsforhold og politik, og du bliver kort sagt specialist i at være generalist inden for det politologiske område. 

Langt de fleste bachelorer i Statskundskab vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i Statskundskab. Mange færdiguddannede kandidater fra Statskundskab bliver ansat i ministerier, kommuner og regioner. Her vil du typisk arbejde med sagsbehandling, analyse- og planlægningsarbejde eller sekretariatsbetjening. Du har også gode muligheder for at arbejde i private virksomheder, hos konsulentbureauer eller i politiske partier og organisationer. 

Som bachelor i Statskundskab kan du også vælge at udvide din bacheloruddannelse til et hovedfag i Samfundsfag. Kombinerer du efterfølgende det fag med et gymnasierettet tilvalg, kan du undervise i gymnasiet. 

Kandidat

Bacheloruddannelsen i Statskundskab giver dig mulighed for at læse videre på en lang række kandidatuddannelser. Herunder følger et par eksempler på uddannelser, som andre studerende tidligere har valgt:

 • Kandidatuddannelsen i Statskundskab, hvor du i langt højere grad får mulighed for at specialisere dig inden for de områder, du finder interessante.
 • Kandidatuddannelsen i Europastudier, hvor du får en bred viden om europæiske forhold – politiske såvel som historiske og kulturelle.
 • Kandidatuddannelsen i International Studies, hvor du tilfører din samfundsfaglige viden et langt mere internationalt perspektiv. 

Du kan læse mere om forskellige karrieremuligheder her