Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I ÆSTETISK KOMMUNIKATION

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Hvad er Æstetisk Kommunikation?

Æstetisk kommunikation findes i forbindelse med kunst og kunstværker, men også i forbindelse med andre artefakter og fænomener som eksempelvis arkitektur, design, lydmiljøer, byrum og reklame. Æstetisk kommunikation vedrører forbindelsen mellem os og vores omverden. Det vil sige, at en egentlig æstetisk værdi først opstår i vores møde med verden, når vi sanser og forholder os til tingene på en bestemt værdsættende måde.

Æstetisk kommunikation i kunst og branding

Som studerende i Æstetisk kommunikation opøver du grundlæggende kompetencer i at identificere, analysere og agere inden for de særlige kommunikationsformer, der kan rubriceres under betegnelsen æstetiske, og som involverer modtageren.

Du vil studere den æstetiske kommunikations særlige karakter, og du lærer at adskille den fra andre typer kommunikationsprocesser – ikke blot i forbindelse med kunstværker, men også når æstetisk kommunikation indgår i mere formålsorienterede eller strategiske kontekster som eksempelvis branding, virksomhedskultur og ledelse.

Undervisning

Du analyserer konkrete eksempler på æstetisk kommunikation, og du får indsigt i fænomenet på samfundsmæssigt, kulturteoretisk og historisk niveau. Desuden får du igennem en række værkstedsøvelser praktisk erfaring med at producere kommunikative udtryk, der inddrager modtagerens oplevelse. Bagefter kommer du til at begrebsliggøre dine erfaringer fra værkstederne i de tilhørende analyseforløb. Det giver dig indsigt i udtryksformerne hos eksempelvis mundtlige, skriftlige, visuelle og auditive medier.

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Ingen

Adgangsbegrænsning

Ingen

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet på Æstetik og Kultur som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Æstetisk Kommunikation.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen for Æstetisk Kommunikation kan du finde yderligere information om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke forventninger, der er til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Æstetisk kommunikation

Æstetisk kommunikation hører under Æstetik og Kultur, som er et lille fag. Derfor foregår undervisningen på små hold, og undervisningsformerne veksler mellem forelæsninger, øvelser, diskussion, værksteder og projekter. Du vil desuden arbejde en del i arbejds- og projektgrupper og på den måde lære at samarbejde om idéer, projekter, oplæg og det at kunne agere i processer med stor faglig mangfoldighed.

Ud over undervisning er der på Æstetik og Kultur tradition for at arrangere en årlig studietur til en europæisk storby, som er for alle studerende og undervisere på ÆK.

Det sociale liv på Æstetisk kommunikation

På Æstetisk Kommunikation får du din daglige gang på den gamle og nu smukt restaurerede Kaserne på Langelandsgade. Her kommer du til at gå op og ned af studerende fra andre æstetiske fag som Kunsthistorie, Dramaturgi, Musikvidenskab og Retorik. Fagene på Kasernen samarbejder om diverse sociale arrangementer, hvilket skaber et unikt, tværfagligt miljø, hvor du har mulighed for at deltage i diverse foreninger: 

Visir
Kasernens studenterblad hedder Visir, og her kan studerende fra de forskellige fag på Kasernen udfolde sig. Ordet er frit, og bladet indeholder alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays. 

KaserneRevyen
Har du lyst til et samarbejde på tværs af de æstetiske fag, så er KaserneRevyen noget for dig. Revyen samler fælles kræfter, idéer og evner, og du kan være med til at sætte dit præg på KaserneRevyen, der altid gerne ser nye medlemmer.

Kasernebaren
De æstetiske fag på Kasernen har en fælles fredagsbar, hvor du hver fredag kan nyde kolde drikkevarer, livemusik og samvær med dine medstuderende. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Æstetisk Kommunikation afhænger blandt andet af dit centrale fag samt den eventuelle kandidatuddannelse, du vælger.

På Æstetisk Kommunikation lærer du at identificere, beskrive og analysere de særlige æstetiske kommunikationsformer, og du får forståelse for, hvordan de adskiller sig fra andre typer af kommunikation. Du får indsigt i, hvilken rolle æstetisk kommunikation spiller, herunder dens historiske forudsætninger og samfundsmæssige betydning. Desuden kommer du til at forstå, hvordan æstetisk kommunikation virker og etableres i praksis.

Det giver dig mulighed for at søge job som informationsmedarbejder på eksempelvis reklamebureauer eller i andre kulturinstitutioner. Du kan også finde job som kulturformidler eller projektleder i kultur-, film- og medieverdenen, på eksempelvis kunstmuseer, festivaller eller kulturhuse. Desuden kan du undervise på eksempelvis højskoler, aftenskoler og lignende.

Læs videre

Hvis du har en humanistisk bacheloruddannelse med tilvalg i Æstetisk Kommunikation, har du mulighed for at søge ind på:

Kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur
Her arbejder du med de æstetiske udtryk i vores kultur og hverdag. Størstedelen af færdiguddannede kandidater fra Æstetik og Kultur kommer til at arbejde med kommunikation og formidling. Flere bliver også ansat til udviklingsarbejde. Her kan du arbejde på tværs af organisationer, eller blive ansat som projektkoordinator.

Kandidatuddannelsen i Kunsthistorie
På Kunsthistorie undersøges kunst og visuelle medier i et teoretisk, historisk og praktisk perspektiv. En stor del af de færdiguddannede kunsthistorikere arbejder som kommunikationsmedarbejdere eller med administrativt arbejde. Mange får også job i kunstverdenen som eksempelvis projektledere, formidlere eller kunstkuratorer. Det er også muligt at blive underviser på eksempelvis gymnasier, højskoler og lignende.