Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I BEGIVENHEDSKULTUR

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Oplevelser, medier og kultur

Begivenhedskultur er et tværfagligt tilvalg, hvor du undersøger oplevelseskulturens og oplevelsesøkonomiens identitetsmæssige, sociokulturelle og æstetiske dimensioner. Som studerende på Begivenhedskultur befinder du dig i feltet mellem medier, marked og kultur. Du får kendskab til en række teorier, som du bruger til at analysere aktuelle kulturelle udtryksformer og nye oplevelsesfænomener, som eksempelvis royale bryllupper, turistattraktioner, mode og reality-tv.

Et ben ind i oplevelsesbranchen

Undervisningen på Begivenhedskultur er tilrettelagt sådan, at du opøver evnen til at arbejde med medier, marked og kultur i praksis, og du vil få mulighed for at arbejde med konkrete projekter i samarbejde med de forskellige oplevelsesbrancher.

Spørgsmål

På Begivenhedskultur arbejder du med spørgsmål såsom:

  • Hvilken rolle spiller medie- og kulturbegivenheder i forbindelse med skabelsen af en moderne identitet?
  • Hvad får man som Tv-seer ud af forvandlingsprogrammer om bolig og udseende?
  • Hvilken rolle spiller oplevelsen i turistindustrien?
  • Hvordan skaber man en oplevelse?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Ingen

Adgangsbegrænsning

60 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Begivenhedskultur

Undervisningsformerne lægger op til projektarbejde, samarbejde og praksisorientering i forhold til konkrete brancher. Undervisningen består af en blanding af holdundervisning, gruppearbejde i »marken« i form af feltstudier, mundtlige oplæg, skriftlige øvelser, projektfremlæggelser og tematiske workshops.

På bachelortilvalget møder du undervisere fra Nordisk Sprog og Litteratur, de Æstetiske Fag, Religionsvidenskab og Business and Social Science i Aarhus samt CBS. I undervisningen vil du også blive præsenteret for folk, der arbejder som konsulenter for eksempel kulturinstitutioner eller i mediebranchen. Desuden afholdes to konferencer i løbet af tilvalget.

Det sociale studieliv på Begivenhedskultur

De studerende på begivenhedskultur kommer fra forskellige faglige baggrunde, hvilket betyder, at du vil opleve mange forskellige indgangsvinkler til løsningen af et givet problem. Der er også en række faglige og sociale arrangementer, du kan nyde godt af i fritiden:

Fagudvalget
Hvis du gerne vil diskutere studiemiljø, undervisning og eksamener, så er de studerendes Fagudvalg helt sikkert noget for dig. Her kan du være med til at sikre, at de studerende bliver set og hørt i de politiske organer på universitetet.

KOMMAbar
Nordisk har naturligvis også en fredagsbar. Her kan du mødes med dine medstuderende og runde ugen af over en øl eller vand. KOMMAbar afholder også et antal større fester hvert semester.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Begivenhedskultur afhænger blandt andet af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

På Begivenhedskultur lærer du at lave kvalificerede analyserer af forskellige populærkulturelle fænomener set i lyset af deres lokale, nationale og globale kontekst. Du bliver god til at indsamle og behandle empirisk data, og du får den teoretiske baggrund til at kunne forstå forholdet mellem kultur, medier, marked og bruger. Desuden lærer du at arbejde kritisk og kreativt med projekter indenfor forskellige oplevelsesfelter.

Læs videre

Med et tilvalg i Begivenhedskultur kan du overveje at søge ind på kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, der arbejder videre med oplevelseskulturens forskellige økonomiske og æstetiske dimensioner. De fleste kandidater i Oplevelsesøkonomi finder job som konsulenter indenfor forskellige kulturinstitutioner, såsom museer, spillesteder og teatre. Andre arbejder med turisme, i mediebranchen eller hos et reklamebureau.