Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I BRASILIANSK

 

 

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk (og delvist engelsk)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Brasiliansk portugisisk

På tilvalget i Brasiliansk beskæftiger du dig med den brasilianske variant af portugisisk. Du lærer i løbet af din studietid at læse, skrive, tale og forstå brasiliansk portugisisk, og de færdigheder bruger du til at sætte dig ind i Brasiliens kultur og samfundsforhold. Det giver dig viden om Brasilien, som du vil kunne formidle til et dansk publikum ved hjælp af de sproglige og kulturelle kompetencer, du oparbejder igennem studiet.

Fra Cabral til Pele

Udover sprogfagene studerer du også Brasiliens samfundsliv og landets historiske forhold fra år 1500 og frem til landets aktuelle situation. Du undersøger, hvorfor Brasilien har en af verdens mest ulige indkomstfordelinger, hvorfor brasilianerne er bidt af samba og fodbold, og du kommer under huden på det gigantiske land – fra Amazonas jungle til Rios fattige forstæder. Brasilien har desuden en særegen skønlitteratur, som du kommer til at kende igennem analyse af tekster og forståelse af landets litteraturhistoriske udvikling.

Spørgsmål

På tilvalget i Brasiliansk kommer du blandt andet til at diskutere spørgsmål såsom

  • Hvilken betydning har den portugisiske kolonisering haft for Brasiliens udvikling?
  • Hvad kendetegner brasiliansk erhvervsliv i forhold til det danske?
  • Hvorfor betyder fodbold så meget i brasiliansk kultur?
  • Hvorfor har Brasilien en af verdens mest ulige indkomstfordelinger?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april.

Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Ingen

Adgangsbegrænsning

Ingen

Tilvalget indeholder et propædeutisk forløb, det vil sige et forberedende sprogforløb for studerende uden forkundskaber i det pågældende sprog. Vælger du et tilvalg, hvor propædeutik indgår, vil din samlede studietid for bacheloruddannelsen blive forlænget med det halve eller hele år, det propædeutiske forløb er normeret til. Studietidsforlængelsen berettiger til ekstra SU, som du selv skal huske at søge. Der kan kun indgå i alt 60 ECTS propædeutik i et samlet uddannelsesforløb. Det vil sige, at har du allerede propædeutik i dit centrale fag, kan du kun optages på et tilvalgsfag med propædeutik, hvis det samlede omfang af propædeutik ikke overstiger 60 ECTS. Du er fritaget for det propædeutiske forløb, hvis du har det krævede sprogniveau.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning

Hvis du opfylder adgangskravene er du sikker på at blive optaget, med mindre du bliver optaget på et eventuelt højere prioriteret tilvalg.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Brasiliansk

Undervisningen på Brasilianske studier består primært af holdtimer og arbejde i din læsegruppe. En del af undervisningen foregår på engelsk og i løbet af studiet også på brasiliansk portugisisk.

Det sociale studieliv på Brasiliansk

Brasilianske studier er et forholdsvist lille studie, hvilket betyder, at du kommer til at lære dine undervisere og medstuderende godt at kende. Sammen kan I deltage i nogle af de mange faglige og sociale arrangementer på studiet:

Brasil Aqui
De studerende på Brasilianske studier udgiver et nyhedsbrev, som indeholder artikler om brasilianske temaer samt fortællinger fra livet på studiet.

Brazilian Days
Hvert år i oktober inviteres forfattere, forskere og gæsteundervisere fra hele verden til Aarhus for at diskutere emner, der er relevante for dit studie af brasiliansk kultur og for at afholde faglige workshop, hvor du som studerende kan deltage.

Esperanto
Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden.

Brasiliana
Hvis du vil holde dig opdateret om den nyeste forskning, kan du gøre det i tidsskriftet Brasiliana. Her præsenterer forskere og studerende fra hele verden resultaterne af deres undersøgelser.

Sexta Cultural
Hver fredag i semestret mødes studerende og ser brasilianske film, spiller spil og taler portugisisk.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Brasilianske Studier afhænger meget af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

I løbet af tilvalget i Brasilianske Studier bliver du først og fremmest introduceret til det brasilianske sprog. Du får også en forståelse for Brasiliens kulturelle og samfundsmæssige forhold samt Brasiliens forhold til omverden. Det gør dig i stand til at kunne gennemskue tværkulturelle problematikker i forhold til Brasilien og formidle det i tale og skrift.