TILVALG I CULTURAL ANALYSIS OF SOCIETY AND ECONOMY

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Økonomi i samfundet

Hvis du er interesseret i at bidrage til forståelsen af og debatten om aktuelle samfundsmæssige og økonomiske problemstillinger ved at bruge dine humanistiske færdigheder, vil et bachelortilvalg i kulturanalyse af samfund og økonomi (CASE) være et oplagt valg. CASE giver dig mulighed for at lære om kulturelle diagnostiske metoder, om centrale begreber og ideer i det moderne samfund, og om hvordan man udfører uafhængig forskning. På CASE bruger vi kulturel analyse til at undersøge økonomiske spørgsmål og deres relationer til den bredere samfundsmæssige, filosofiske, historiske og kulturelle udvikling.

En humanistisk tilgang til økonomisk praksis

Undervisningen på CASE foregår på engelsk og giver dig en grundig introduktion til kulturel analyse og diagnose og til en bred vifte af casestudier, der gør det muligt for dig at foretage dine egne undersøgelser i praksis. CASE tilbyder centrale begreber og temaer til de studerende, der ønsker at lære om det moderne samfund med særlig vægt på økonomiske spørgsmål. Disse temaer omfatter drøftelser om krise og udvikling, velfærd og konkurrence, markeder og demokrati.

Spørgsmål

På CASE kommer du til at arbejde med spørgsmål såsom:

  • Hvad er værdi, og hvordan bruger vi forskellige værdiopfattelser?
  • Hvad betyder tids- og historiebegreber for økonomisk beslutningstagning og måderne, hvorpå beslutninger legitimeres?
  • Hvad er en krise, og hvordan påvirker kriser de økonomiske teorier og politisk praksis?
  • Hvordan bruger organisationer økonomiske antagelser, teorier og argumenter i deres strategier og kommunikation?
  • Hvilke metoder bruges i samfundet til at forudsige den fremtidige økonomiske udvikling, og hvordan håndterer organisationer metodiske konflikter?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Engelsk B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Læs mere her.

Adgangsbegrænsning

35 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studieadministration. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studieadministration i hænde senest den 5. september. 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på CASE

Undervisningen på CASE er en kombination af traditionelle universitetsforelæsninger og superviserende workshops i små grupper. Du vil også bruge meget af din tid på forberedelse og diskussion af faglige emneområder i din læsegruppe. Alle obligatoriske tekster og al undervisning er på engelsk, og derfor forventes det, at du taler og skriver engelsk flydende.

Det sociale studieliv på CASE

CASE er tæt knyttet til Idéhistorie og Filosofi, og det giver dig mulighed for at blive en del af et socialt studiemiljø med masser af sociale og faglige aktiviteter. Du kan blandt andet deltage i:

Panta Rei
Panta Rei er græsk for ”alt flyder”. Det er også navnet på fredagsbaren for Filosofi og Idéhistorie, hvor godt selskab, hygge og brætspil danner rammen for en god afslutning på ugen.

Filosofisk Studenter Kollokvium
FSK er en foredragsforening, hvor filosofistuderende holder oplæg om deres projekter. Her kan du finde hyggelig stemning, diskussionslyst og inspiration.

Tingen
De studerendes blad på Idéhistorie hedder Tingen. Her har du mulighed for at udgive dine egne artikler samt blive inspireret af dine medstuderendes interesser.  

Filosofisk Klassiker Klub
FKK organiserer frivillige studiegrupper, hvor man kan læse filosofiske værker og diskutere dem med sine medstuderende.

Eliten
Den filosofiske filmklub Eliten har erklæret krig mod mainstreamfilm. Hver torsdag inviteres du til hygge, kaffe og anderledes film.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i CASE afhænger blandt andet af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

I løbet af tilvalget i CASE lærer du at analysere økonomiske og samfundsmæssige spørgsmål ved hjælp af klassiske kulturelle, sociologiske og historiografiske strategier. Det gør dig i stand til at identificere muligheder og problemer i samfundsmæssige og økonomiske forandringer. Du lærer at forstå, hvordan økonomiske og samfundsmæssige begreber og værdier påvirker konkrete politiske beslutninger og kulturelle udtryksformer.

Dermed får du værktøjer, der sammen med dit centrale fag kan åbne døren for en karriere som analytiker i eksempelvis konsulentvirksomheder, medier eller tænketanke.