Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I DET GLOBALE EUROPA

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Europa og Verden

Hvad enten du befinder dig i Danmark, i andre europæiske lande eller i Bruxelles, så er vores tilværelse præget af globalisering. På tilvalget i det globale Europa lærer vi dig at forstå og undersøge de forhold i verden, der påvirker os i Europa. Vi undersøger de forskellige forbindelseslinjer, der eksisterer mellem Europa og andre lande og regioner i verden. Det kan være nye, globale aktører som Kina eller økonomisk svagere lande i det globale syd. Du får et globalt udsyn og bliver trænet i at tænke og arbejde globalt.

International og tværfaglig

Tilvalget i det globale Europa kombinerer viden fra humaniora og samfundsvidenskab. Vi ser både på, hvilke forestillinger vi har om hinanden, og på, hvorledes Europa politisk og ideologisk agerer med verden udenfor. Vi ruster jer til bruge denne viden i jeres videre karriere i eller uden for Europa. Tilvalget udstyrer dig med globale kompetencer, som bliver afprøvet dagligt, fordi du bliver en del af et engelsksproget og internationalt miljø med studerende fra mange lande.

Spørgsmål

På tilvalget i det globale Europa arbejder vi med spørgsmål som

  • Hvilke forestillinger har europæere om andre, og hvad forestiller andre sig om europæerne?
  • Hvor finder vi oplysninger om, hvad europæere mener om andre?
  • Hvordan optræder Europa som en global aktør?
  • Hvorledes påvirker globaliseringen Europa?
  • Hvorledes kan du bruge din viden om det globale Europa til at arbejde internationalt?

Adgangskrav

Adgangskravet til tilvalget i det globale Europa er 60 beståede ECTS på et centralt fag i et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt fagområde. Bachelorstuderende med et centralt fag indenfor et naturvidenskabeligt fagområde kan ikke optages. 

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Engelsk B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Læs mere her.

Adgangsbegrænsning

35 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet. 

 

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du læse om tilvalgets indhold og opbygning samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Det globale Europa

Tilvalget hører til på Afdeling for Globale Studier, hvor de forskellige dele af verden udforskes af undervisere fra mange lande. Det internationale miljø, du bevæger dig i vil gøre dig bedre til at arbejde i internationale omgivelser og samtidig give dig kontakter til mennesker fra mange dele af verden. Disse kontakter vil være værdifulde og give dig flere muligheder, når du bevæger uden for universitetet.

Det sociale liv på Det globale Europa

På tilvalget bliver du en del af et internationalt, interdisciplinært og engelsksproget studiemiljø. Du vil være sammen med studerende fra mange forskellige lande, der enten er her som udvekslingsstuderende eller som fultidsstuderende på vores internationale kandidatuddannelse i Europastudier.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Europastudier afhænger af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.  

Med tilvalget i Det globale Europa får du et godt afsæt til at forme din uddannelse, så den retter sig mod et globalt arbejdsmarked. Du bliver vænnet til at kommunikere på det internationale fællessprog, engelsk, agere i situationer med interkulturelle udfordringer og tænke globalt. Du får en forståelse af de mange forhold, der påvirker os i Europa og viden om, hvorledes forskellige gensidige opfattelser både beriger og udfordrer. Du kommer til at vide meget mere om, hvordan institutioner, virksomheder og borgere opererer i en stadig mere forbundet verden.

Hvis du ønsker en international karriere i Danmark, i Europa eller i andre dele af verden, så er dette tilvalg et godt afsæt.

Læs videre

Hvis du gerne vil udbygge din viden fra dit bachelortilvalg, har du eksempelvis mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i Europastudier. Her lærer du bl.a. at planlægge et større research projekt, samt at indsamle og behandle empirisk data. Du vil blive i stand til at forstå internationale problematikker, og du forbedrer dine evner til at forhandle og samarbejde på tværs af kulturer.

Med en kandidat i Europastudier har du mulighed for at finde arbejde i internationale organisationer såsom NGO’er eller i politiske institutioner på lokalt, nationalt eller internationalt niveau. Du kan også komme til at arbejde som rådgiver for virksomheder, der arbejder på tværs af grænserne i EU.