Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I DIGITAL DESIGN

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Interesserer du dig for, hvordan digitale teknologier har indflydelse på vores hverdag, kultur og kunst, og kunne du tænke dig at vide mere om kreative praksisformer, interaktionsdesign og brugerinddragelse? På bachelortilvalget i Digital design vil du komme til at arbejde med computeren som kulturelt og kreativt medium, form, proces og virkning, og det sker gennem produktion, formidling, analyse og teori.

Digital design er et tværfagligt bachelortilvalg, der har sine rødder i æstetiske fag og informationsvidenskab. Igennem både individuelt arbejde og arbejde i tværfaglige teams bliver du i stand til at se digitale mediers æstetik i lyset af historiske og æstetiske teorier. Derudover får du indsigt i, hvordan en designproces foregår, når den har fokus på, hvordan man tager udgangspunkt i brugerens situation, når man skaber digitale løsninger og teknologier.

Spørgsmål

På tilvalget i Digital design kommer du blandt andet til at tage stilling til spørgsmål som:

  • Hvordan kan æstetiske teorier bidrage til at forstå teknologiens betydning for vores kultur?
  • Hvordan styrer og tilrettelægger man en kreativ proces, og hvad er innovation?
  • Hvad kendetegner en brugerdrevet designproces?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Ingen

Adgangsbegrænsning

Ingen

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet på Informationsvidenskab som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Informationsvidenskab - IT og organisationer samt bachelortilvalget i Digital design.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om, hvordan tilvalget i Digital design er bygget op, hvad det indeholder, samt hvilke forventninger der er til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Digital design

Digital design er et relativt lille studium, hvor tværfagligheden er fundamentet. Der er relativt meget gruppe- og projektarbejde på studiet, hvilket betyder, at du hurtigt kommer til at lære dine medstuderende godt at kende. 

Fysiske rammer
Digital design har base i IT-byen Katrinebjerg. Her findes også IT-virksomheder og forskningscentre, hvilket sikrer et livligt studiemiljø med fingeren på pulsen.

Det faglige studieliv på Digital design

Livet på Katrinebjerg sikrer rig mulighed for at deltage i forskellige sociale og faglige arrangementer i din fritid.

ODDS
Organisation for Digital Design Studerende (ODDS) er en faglig forening, der holder foredrag og andre fagligt relevante arrangementer.

Fredagsbar.dk
Digital design deler fredagsbar med Medievidenskab og informationsvidenskab. Her kan du nyde kolde øl, sodavand, god stemning og snakke med dine medstuderende hver fredag fra klokken 14.

Kontekst
Studenterbladet for studierne på Katrinebjerg hedder Kontekst. Det udkommer fire gange årligt og er skrevet af studerende for studerende.

PANIK
Party All Night In Katrinebjerg. Det er navnet på festforeningen, der to gange hvert semester samler alle studierne i IT-byen til dans, fest og farver.

UNITY: Katrinebjerg
Det er sjovt og lærerigt at afprøve sine evner i tværfaglige og erhvervsmæssige sammenhænge. Derfor samler Unity: Katrinebjerg de studerende i IT-byen i et fælles netværk. UNITY laver arrangementer, hvor de studerende kan møde erhvervslivet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Digital design afhænger blandt andet af dit centrale fag samt hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

I løbet af tilvalget på Digital Design får du analytiske værktøjer til at forstå digitale artefakter og fænomener ud fra deres æstetiske og kulturelle kendetegn. Du får også indsigt i, hvordan man designer et digitalt objekt med udgangspunkt i brugerens oplevelse af interaktionen med objektet, og du lærer forskellige metoder til innovation i designprocesser.

Læs videre

Kandidat i Digital design
Med et bachelortilvalg i Digital Design har du mulighed for at søge om optagelse på kandidatuddannelsen i Digital design. Mange kandidater i Digital design arbejder typisk som projektledere, system- og designudviklere, konsulenter eller undervisere. Det kan eksempelvis være indenfor IT, kommunikation, web, sociale medier eller spil.

Kandidat i Audiodesign
Du kan også søge linjen Audiodesign, hvor du blandt andet lærer at designe lyd til eksempelvis computerspil eller billeder samt at vurdere lyden med udgangspunkt i æstetiske teorier. Det giver dig mulighed arbejde med at designe og implementere lyd til eksempelvis reklamer, web, museer eller forlystelsesparker.