Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I GLOBALISERING OG KULTUREL IDENTITET

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Vi har alle en lang række opfattelser af os selv og de fællesskaber vi indgår i. Nogle af disse fællesskaber opleves som meget stabile, andre som mere flygtige. Samtidig har globaliseringen ændret vilkårene for menneskelig identitetsdannelse. Afstand opleves som reduceret, tiden som komprimeret og vi konfronteres ustandseligt med nye informationer og indtryk.

På bachelortilvalget i Globalisering og kulturel identitet får du viden om forholdet mellem globalisering, fortælling og identitet og du får mulighed for at øge din viden om identitetsforandringer og konflikter.  

Identitet fra A til Z 

Tilvalget klæder dig på til at studere identitets- og gruppedannelse i forskellige kulturer samt migration, fortælling og erindring uden at forfalde til klichéer eller fordomme. Du får også mulighed for at opøve din evne til at formidle billeder af en given kultur eller konflikt.

Dit grundfag i nye sammenhænge 

Globalisering og kulturel identitet sætter dit grundfag ind i nye sammenhænge, hvor dit kendskab til moderne forandringsprocesser er i centrum. Læringsprocessen inddrager teoretiske og analytiske færdigheder i at studere hvilken rolle migration, erindring og fortælling spiller i aktuelle identitetsforandringer, og du får færdigheder i at kunne formidle sådanne forandringer på en nuanceret måde.  

Spørgsmål

Her er nogle af de spørgsmål, du kommer til at arbejde med i løbet af dit tilvalg:

  • Hvordan kan vi forklare identitetsforandringer og konflikter?
  • Hvorfor er erindring om vores fortid så vigtig?
  • Hvilken rolle spiller moderne kommunikationsmidler i forandringen af kollektive identiteter?
  • Bidrager globaliseringen til, at vi bliver mere ens eller mere forskellige?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Ingen

Adgangsbegrænsning

Ingen


Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du finde information om studiets opbygning og indhold samt hvad, der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Globalisering og kulturel identitet

På Globalisering og kulturel identitet veksler undervisningen mellem forelæsninger, studenteroplæg, tværfagligt gruppearbejde, workshops og gæsteforelæsninger. Du kommer til at arbejde tværfagligt med en række casestudier.

Vær opmærksom på at der i uge 35 er introduktionsuge på Globaliering og kulturel identitet.

Det sociale studieliv på Globalisering og kulturel identitet

Din hverdag kommer til at foregå i Nobelparken. Globalisering og kulturel identitet udbydes i et samarbejde mellem undervisere fra afdelingerne Tysk og Romanske Sprog, Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi, samt Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi, under Institut for Kommunikation og Kultur. Derfor får du mulighed for at møde folk med forskellige akademiske baggrunde. Du får mulighed for at deltage i initiativer til konkrete kulturelle og sociale arrangementer, eksempelvis ekskursioner til relevante institutioner, studier i boligkvarterer, og debataftener.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Globalisering og Kulturel Identitet afhænger meget af dit centrale fag og hvilken kandidatuddannelse, du eventuelt vælger.

I løbet af dit tilvalg bliver du i stand til at forstå fortællingens rolle i konstruktionen af kulturel og individuel identitet. Du lærer at analysere komplekse kulturprodukters rolle i forhandlingen af kollektive identiteter, og du lærer at formidle din kulturelle forståelse til en given målgruppe og under hensyntagen til brugen af genrer og medier.

Jobprofil

Et tilvalg i Globalisering og Kulturel Identitet giver dig mulighed for at søge arbejde som kulturformidler. Det kunne eksempelvis være som kulturjournalist, indenfor turismesektoren eller med andre former for interkulturel formidling. Du kan også søge job som kommunikations- eller HR-medarbejder i internationale virksomheder og organisationer.