Interviews med gymnasielærere

INTERVIEWS MED GYMNASIELÆRERE

Maiken Baltzer Løsmar, cand. mag. i samfundsfag og psykologi
Underviser i samfundsfag og psykologi på Aarhus Katedralskole
Er derudover freelance turleder hos Topas Travel og laver frivilligt arbejde i FDF (hovedbestyrelsesmedlem)


Hvad var dit centrale fag og tilvalg på Aarhus Universitet? – og hvorfor valgte du lige netop den sammensætning?

Jeg har hovedfag i samfundsfag og sidefag i psykologi. Jeg valgte denne kombination, da fagene supplerer hinanden rigtigt godt. Endvidere giver denne kombination mange muligheder jobmæssigt, da jeg udover at have undervisningskompetence indenfor ungdomsuddannelserne også vil kunne besidde en lang række jobs indenfor personale/HR-området samt indenfor typiske AC-stillinger i offentligt regi (kommune og region).

Hvordan var din vej fra studium til job?

Jeg var så heldig, at jeg fik job, mens specialet sang på sidste vers. Det er sådan, at alle stillinger i den gymnasiale sektor slås op om foråret og så gælder det om at søge disse, hvis man ønsker et årsvikariat eller et pædagogikum. Jeg har været så heldig at have haft et studiejob hos Århus kommune i en HR-afdeling de sidste par år, hvor jeg studerede. Dette, tror jeg, har styrket mine muligheder for at få et job efter endt uddannelse.

Hvad er de bedste råd, du vil give én, som overvejer at blive gymnasielærer?

Du skal have lyst til at arbejde med unge mennesker, der er i en alder, hvor de er kritiske, interesserede, opsøgende, diskussionslystne, er i gang med at finde sig selv, og hvor de gør sig mange overvejelser om fremtiden. Du skal være klar på, at dit arbejde også vil betyde aften/weekendarbejde indimellem på grund af en del hjemmearbejde med forberedelse og opgaveretning. Til gengæld får du en fantastisk fleksibilitet i din hverdag, da du ikke skal være på arbejde hver dag fra 08.00-16.00. Du skal også have lyst til at arbejde meget selvstændigt, men også være indstillet på tværfagligt samarbejde med dine kolleger i fag som almen studieforberedelse eller omkring din klasses studieretningsfag. Jeg oplever det som meget inspirerende, fordi andre fag ofte anskuer tingene anderledes end mine egne, og på den måde lærer jeg ofte en utrolig masse. Endelig skal du kunne lide en årsrytme, hvor vi hver sommer sætter et punktum via eksaminer og siger farvel til elever, der enten ikke skal have faget mere eller som springer ud som studenter.


 

 

 

Michael Højer, cand.mag. i Engelsk og Film & TV
Underviser i engelsk og Mediefag på Favrskov Gymnasium
Underviser derudover i filmproduktion på 14-dages Familiekursus på Odder Højskole hver sommer, afholder kurser for Gymnasielærere om anvendelsen af film i Engelskundervisningen og er tilknyttet det semi-akademiske filmtidsskriftet 16:9


Hvad var dit centrale fag og tilvalg på Aarhus Universitet? – og hvorfor valgte du lige netop den sammensætning?

Mit hovedfag, Engelsk, var det helt naturlige valg for mig, da jeg både havde boet et år i USA og var rigtig glad for engelsksproget litteratur. Film og TV hørte jeg først om, efter jeg var startet på Uni, men da jeg først havde fået øjnene op for det, så jeg mig ikke tilbage. Begge min valg har helt grundlæggende været lystbetonede og udspringer desuden af, at jeg nok er humanist ind til benet.

Hvordan var din vej fra studium til job?

Jeg har aldrig været til avisruter eller stå i kiosk og prøvede mere og mere at få mine studiejobs til at matche mine interesser. Derfor havde jeg lidt formidlingserfaring, inden jeg skulle søge job efter afleveret speciale. Det fik mig til samtale på mit nuværende gymnasium, hvor jeg skulle være årsvikar for et par enkelte Mediefagshold. En uge senere sprang deres pædagogikumkandidat fra, og skolen spurgte mig, om jeg havde lyst til at overtage stillingen. Derfor kan man vel godt sige, at jeg fik pædagogikum på afbud - eller som indskifter, eller hvad man nu vil kalde det.

Hvad er de bedste råd du vil give én, som overvejer at blive gymnasielærer?

Sørg for studiejobs med relevans ift. den vej du vil. Dyrk dit netværk. Acceptér at du måske skal rejse efter job – søg alt, i hele landet. Prøv at komme i Gym-praktik. Tag alle de vikariater du kan finde og få – det handler om at få foden indenfor. Og sidst, men ikke mindst: vær klar over at ikke to veje til gymnasielærer-jobbet er ens.