Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I Humanistisk organisationsudvikling

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Humaniora i virksomheder

Hvordan kan man som humanist bidrage til at optimere ledelse? Hvad får organisationer til at fungere effektivt og forsvarligt? Hvordan kombinerer man økonomisk og resultatorienteret værdi med sociale og etiske værdier? Det er nogle af de spørgsmål, som du kommer til at arbejde med på bachelortilvalget i Humanistisk organisationsudvikling.

Fra humaniora til organisationer

Som humanist har du gode forudsætninger for at analysere og forbedre organisationsstrukturer, ledelse med videre. Med bachelortilvalget i organisationsudvikling bliver du i stand til at anlægge en humanistisk vinkel på organisationers værensform og virkemåde, organisationers værdimæssige forudsætninger og deres rolle i det moderne samfund, og dermed optimere virksomheders og organisationers strukturer, ledelsesformer, etik og værdigrundlag. 

Teori og praksis

Du udvikler både dine analytiske og praktiske kompetencer gennem undervisning og projektarbejde. Du afprøver dine teorier i praksis gennem innovationsprojekter og projektarbejde i det afsluttende Virksomhedsprojekt. Dermed får du kompetencer med direkte relevans for konkret fremtidigt arbejde i og med organisationer og organisationsudvikling.

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Ingen

Adgangsbegrænsning

50 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes.

Studieordning

I studieordningen kan du læse om tilvalgets opbygning og indhold, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Humanistisk organisationsudvikling

Der er typisk omkring 40 studerende på Humanistisk organisationsudvikling, og derfor foregår undervisningen på et hold, hvor hele årgangen er samlet. En stor del af undervisningen består af projektorienteret arbejde, hvor du kommer til at behandle konkrete problemstillinger i en organisation. På den måde får du erfaring i at bruge teorien i praksis.

Det sociale studieliv på Humanistisk organisationsudvikling

Som studerende Humanistisk organisationsudvikling bliver du en del af studiemiljøet omkring Filosofi og Idéhistorie. Det giver dig mulighed for at deltage i nogle af de mange sociale og faglige foreninger:

Filosofisk Studenter Kollokvium
FSK er en foredragsforening, hvor filosofistuderende holder oplæg om deres projekter. Her kan du finde hyggelig stemning, diskussionslyst og inspiration. 

Panta Rei
Panta Rei er græsk for ”alt flyder”. Det er også navnet på fredagsbaren for Filosofi og Idéhistorie, hvor godt selskab, hygge og brætspil danner rammen for en god afslutning på ugen. 

Filosofisk Klassiker Klub
FKK organiserer frivillige studiegrupper, hvor man kan læse filosofiske værker og diskutere dem med sine medstuderende. 

Doxa
Navnet på studenterbladet hos Filosofi er Doxa. I bladet kan du læse artikler om filosofiske emner og nyde nogle af de mange filosofiske jokes, som redaktionen bringer. 

Eliten
Den filosofiske filmklub Eliten har erklæret krig mod mainstreamfilm. Hver torsdag inviteres du til hygge, kaffe og anderledes film. 

Tingen
De studerendes blad på Idéhistorie hedder Tingen. Her har du mulighed for at udgive dine egne artikler samt blive inspireret af dine medstuderendes interesser. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Bachelortilvalget i Humanistisk organisationsudvikling giver dig teoretisk og praktisk indsigt i organisationers værdier, etik og ledelsesfilosofi. Du får en kritisk bevidsthed omkring de vigtigste teorier om organisation og ledelse, og du får praktiske værktøjer til at bidrage til organisationers udvikling.

Du bliver i stand til at udvikle og reflektere over organisationers og professioners værdiarbejde og ledelseskoncepter. Desuden bliver du i stand til at indgå i udviklingen af konkrete virksomheder, og du får en øget bevidsthed om relevansen af din kernefaglighed i arbejdet med organisationsudvikling.

Jobprofil

Bachelortilvalget i Humanistisk organisationsudvikling giver analyseredskaber til organisationsforandring. Det giver derfor kompetencer til at arbejde som konsulent eller projektleder i udvikling af organisationer - især i forbindelse med grundfagets faglighed.

Viden om organisationer kan også være en nyttig dimension ved alle mulige andre jobs i små og store organisationer, eksempelvis for fuldmægtige i stat og kommuner eller for den akademiske blæksprutte i den lille produktionsvirksomhed.