Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Informationsteknologi, mennesker, organisationer og samfund

Tilvalgsuddannelsen i Informationsvidenskab: IT og organisationer giver dig en række analytiske og praktiske metoder og kompetencer, der sammen med din grunduddannelse kan erhvervsrette din faglige profil til en karriere inden for IT- og organisation.

Et tilvalg i kontakt med erhvervslivet

Dit grundfag kan inddrages og afrundes med indsigter i IT og organisation. Samlet vil din BA-uddannelse fremstå som en tværfaglig uddannelse, og give dig en faglig profil med en bred vifte af karrieremuligheder.

Uddannelsen giver dig ingen færdige opskrifter på, hvordan man opnår organisatorisk udvikling eller laver optimal integration af IT, men gennem indsigt i den nyeste forskning indenfor IT og organisation ruster uddannelsen dig til at udføre skarpe analyser og opnå grundige forståelser af organisation og IT. Indsigter som kan danne afsæt for innovative og bæredygtige løsninger. Gennem uddannelsen får du en tydelig informationsvidenskabelig profil på dit hovedfaglige område og metoder til at forholde dig til teknologiske problemstillinger med et tværvidenskabeligt perspektiv.

På uddannelsen går teoretisk og forskningsbaseret viden hånd i hånd med cases og empirisk feltarbejde ud fra filosofien om, at teori og praksis gensidigt beriger hinanden. Uddannelsen lægger vægt på projekt- og gruppearbejde, som udvikler dig og dine medstuderendes samarbejdsevner samt jeres evner til at knytte teoretiske begreber og forståelser sammen med konkrete empiriske og praktiske problemstillinger i en organisation. Du vil gennem uddannelsen opnå kontakt med private virksomheder og offentlige institutioner.

Centrale spørgsmål

På tilvalget i Informationsvidenskab kommer du blandt andet til at arbejde med spørgsmål som:

  • Hvilke konsekvenser har det for medarbejdere, ledelse, samarbejdet og arbejdspraksis i en organisation, når der indføres et nyt IT-system?
  • Hvordan kan vi forstå samspillet mellem innovation, samfund og teknologi?
  • Hvordan udfører man etnografisk feltarbejde og kvalitativ metode og laver gode analyser ved hjælp af disse metoder?
  • Hvilken rolle spiller brugerne ved anvendelse af IT-systemer, web eller apps og hvordan inddrager man dem i designprocesser?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Ingen

Adgangsbegrænsning

Ingen

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet på Informationsvidenskab som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg iInformationsvidenskab - IT og organisationer samt bachelortilvalget i Digital design.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du læse om tilvalgets opbygning og indhold, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Informationsvidenskab

Undervisningen i IT og organisation består både af forelæsninger, instruktortimer og praktiske øvelsestimer, hvor du og dine medstuderende arbejder med såvel teoretiske forståelser og praktiske cases. Som studerende på IT og Organisationer får du undervisning sammen med første års studerende på kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab, hvilket skaber den dynamik, at du kan bidrage med en anden faglighed, og de kan støtte dig i din tilegnelse af den informationsvidenskabelig faglighed.

Det sociale studieliv på Informationsvidenskab

Når du studerer IT og Organisationer får du din daglige gang i IT-byen Katrinebjerg. Her findes en lang række it-virksomheder, forskningscentre og innovative opstartsvirksomheder, samt en række forskellige universitetsmiljøer, hvilket sikrer et dynamisk studiemiljø med gode muligheder for at opnå et godt netværk og for jobskabelse.  

SAIS
Studenterforeningen på Informationsvidenskab hedder SAIS, og den arrangerer blandt andet faglige foredrag, studieture og virksomhedsbesøg. 

Fredagsbar.dk
Informationsvidenskab deler fredagsbar med Medievidenskab og Digital Design. Hver fredag fra klokken 14 kan du nyde kolde drikkevarer og hygge dig med dine medstuderende.

Kontekst
Studierne på Katrinebjerg har et fælles studenterblad ved navn Kontekst. Det udkommer fire gange årligt og er skrevet af studerende for studerende. 

PANIK
PANIK er navnet på festforeningen, der to gange hvert semester samler alle studierne i IT-byen til dans, fest og farver.  

UNITY: Katrinebjerg
Det er sjovt og lærerigt at afprøve sine evner i tværfaglige og erhvervsmæssige sammenhænge. Derfor samler Unity: Katrinebjerg de studerende i IT-byen i et fælles netværk. UNITY forener studerende med erhvervslivet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Informationsvidenskab - IT og Organisationer afhænger blandt andet af dit centrale fag, samt hvilken eventuel kandidatuddannelse du vælger.

I løbet af dit tilvalg får du forståelse for informationsteknologiernes muligheder, og du lærer at analysere teknologien ud fra brugerens behov og den kontekst, den skal anvendes i. Du stifter bekendtskab med teorier om kommunikation og organisation, og du får erfaring med at analysere konkrete virksomheders kommunikative og organisatoriske problemstillinger med fokus på samspillet mellem informationsteknologi, mennesker, organisationer og samfund.

Læs videre

Med et bachelortilvalg i Informationsvidenskab - IT og Organisationer har du mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab (A3-linjen). OBS: Optaget på A3-linjen sættes i bero fra 2020, hvilket betyder, at sidste optag er i september 2019. 

De fleste kandidater i Informationsvidenskab arbejder som projektledere inden for eksempelvis udvikling af IT-strategier, som systemudviklere, IT-konsulenter eller med design af IT-løsninger; andre arbejder med kommunikation eller administration; og en betydelig del starter egen virksomhed.